Meld deg på vårt nyhetsbrev

Pilotarena Herøya skal teste ny prosess for lettmetallproduksjon i 60 millioners EU-prosjekt

Asunción (Suni) Aranda, ved Institutt for energiteknikk (IFE), leder AlSiCal-prosjektet som tar sikte på å utvikle og verifisere en teknologi som skal redusere miljøpåvirkningen av produksjon av aluminium, silika og kalsiumkarbonat.
mann med gul jakke og hjelm står i et pilotanlegg og peker - Nå forbereder vi sammen med Rolf Olaf Larsen, leder for Pilotarena Herøya, oppsett for å gjennomføre testoperasjoner i pilotanlegg på Herøya planlagt i 2020, sier Asunción (Suni) Aranda, ved Institutt for energiteknikk (IFE), forsker og prosjektleder for innovasjonsprosjektet AlSiCal.

Dette skal gjøres ved å bruke alternative mineralressurser, skriver IFE på nettsiden. 

16 partnere fra 9 land deltar i det ambisiøse forsknings- og innovasjonsprosjektet finansiert med ca. 60 millioner kroner fra EUs program Horizon 2020. 

stort gruppebilde av alle partnerne i prosjektet
16 partnere fra 9 land, deriblant Rolf Olaf Larsen, leder av Pilotarena Herøya, sparket i gang AlSiCal-prosjektet 1. sept. ved Institutt for energiteknikk (IFE), på Kjeller. Prosjektkoordinator, Suni Aranda (i midten, hvit jakke)

Pilotere på Herøya

Med penger fra EU skal AlSiCal-prosjektet videreutvikle den patenterte Aranda-Mastin(AM)-teknologien.

Pilotarena Herøya samarbeider med partene for å pilotere og verifisere delprosesser av teknologien som muliggjør samproduksjon av tre viktige råvarer som alumina, silika og utfelt kalsiumkarbonat.

Teknologien er klimavennlig og svarer på knappe ressurser og klimautfordringer ved aluminiumsproduksjon. Teknologien tar i bruk alternative mineralressurser som råvare, bl.a. bergarten anortositt, og produksjonen foregår uten avfall av rødslam (redmud/bauxittresidu) og svært små utslipp av karbondioksid (CO2).

Nyttige pilotfordeler på Herøya

Suni Aranda forteller om mange nyttige fordeler med pilotgjennomføring på Herøya.

– Vi kan starte på direkten med å bygge. Konkret diskuterer vi nå utstyr og reaktorer vi trenger for oppskalering av prosessens første trinn. Nå pågår lab-forsøk, som vi etter hvert tar ut i større pilotskala planlagt i 2020, sier hun.

– Piloten matcher godt oss og Herøya og timingen er bra for oss begge, forteller prosjektleder Aranda.  – Vi har også positive erfaringer fra tidligere samarbeid med industri- og forskermiljøer her. Sammen med Nordic Mining og Gassnova og Bilfinger har vi gjennomført testeoperasjoner og hatt teknisk samarbeid med Sintef TelTek. Personlig ønsket jeg å utvikle dette prosjektet i samarbeid med Herøya, sier hun.

fire menn står og snakker i en forsøkshall
Rolf Olaf Larsen, leder av Pilotarena Herøya er godt forberedt og ser fram til pilotering. Her er Rolf Olaf Larsen, andre fra venstre, sammen med ledelse og eier av Herøya Industripark og næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen under et besøk i pilothallen i juli 2018.

Godt forberedt

– Vi har selv jobbet lenge med å utvikle en ny teknologiplattform som kan produserer CO2-fri produksjon av lettmetaller på Herøya og også hatt dialog med næringsministeren om hjelp til å finansiere et pilotanlegg her.  Selv om bruk av anortositt er nytt i denne prosessen, er mye av prosessutstyret det samme. Vi har mye kompetanse, nettverk og en god prosessplattform som gjør at vi kan bidra effektivt i pilotering av Aranda-Mastin-teknologien. For oss er det en fantastisk mulighet å være pilotarena for dette, sier Rolf Olaf Larsen.

Sterk kandidat for oppskalering

Suni Aranda mener at Herøya vil være en sterk kandidat for å oppskalere til hele prosessen.

– Dersom det viser seg at vi får delprosesser til å fungere teknisk, økonomisk og miljømessig, så tror jeg på sikt at Herøya er en åpenbar førstekandidat til å omfatte hele prosessen. Vi ser begge muligheter for å oppskalere her. Det er rett og slett en god match og en vinn-vinn situasjon med mulighet for å lære mer for begge parter fra AlSiCal-prosjektet, avslutter hun.

 

Les også