Meld deg på vårt nyhetsbrev

Leie av arealer

Vi har tilgjengelige lokaler og arealer til forskjellige formål. Kontorlokaler, men også verksted og produksjonslokaler, lager, laboratorier og forsøkshaller og tomtearealer.

Ledige arealer Herøya Forskningspark

Herøya Forskningspark er en integrert del av Herøya Industripark og har et av landets mest attraktive forskningsmiljøer.

Vi kan tilby:

 • Leie av kontorer med laboratorier
 • Forsøkshaller med plass til pilotanlegg
 • Tjenester til forsknings- og utviklingsprosjekter, rådgivning og laboratorietjenester

Kontakt:

Tove A. Kilen
Eiendomsforvalter Herøya Forskningspark
Tlf.: +47 97687028
E-post: tove.kilen@hipark.no 

Industrietablering i Herøya Industripark

Er du gründer og trenger et sted å etablere deg, eller driver du en virksomhet som krever større arealer, kan industrietablering i Herøya Industripark være et langt steg på veien mot å lykkes.

Herøya Industripark er Norges ledende arena for industrialisering og kommersialisering av teknologiske og industrielle ideer.

Industriparken er delt inn i soner med ulike formål. Randsonen mot Gunneklevfjorden og bebyggelsen er forbeholdt lettere industri og næringsvirksomhet, mens det industrielle kjerneområdet inne i parken, egner seg best for tyngre industrielle aktiviteter.

Vi kan tilby

 • Industri- og næringstomter for kort- og langtidsutleie
 • Bygg inkl. drift og vedlikehold
 • Kontorbygg
 • Verksted og produksjonslokale
 • Laboratorier og forsøkshaller
 • Lager
 • Effektiv og moderne industriell infrastruktur/utilities
 • Kraftnett, gass
 • Kaianlegg
 • Rørgater
 • Tankterminal, veier, grøntanlegg, p-plasser
 • Pilotering på Herøya: lokaler, anlegg og kompetanse for å gjennomføre pilotforsøk
 • Industri-inkubator: støtte, rådgiving, kapital, nettverk og fysisk tilrettelegging for å utvikleideer.

Kontakt:

Skjalg Aasland
Direktør marked og forretningsutvikling
Tlf.: +47 932 38 113
E-post: skjalg.aasland@hipark.no

Asgeir Knutsen
Forretningsutvikler
Tlf: +47 922 53 293
E-post: asgeir.knutsen@hipark.no