Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Ønsker hjelp av næringsministeren til å få finansiert pilotanlegg

PILOT: Disse lokalene står klare til et pilotanlegg. F.v. direktør i Herøya Industripark AS, Sverre Gotaas, leder av pilotarena Herøya, Rolf Olaf Larsen, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Åmund Lunde fra Oslo Pensjonsforsikring, som eier industriparken.

I 2009-2010 ble det kjørt et pilotanlegg i Herøya Industripark som viste at SilMag-konseptet fungerer bra. Nå ønsker ledelsen i Herøya Industripark AS, HIP AS, å kjøre en ny og seks ganger så stor pilot.

Lokalene står klare og kunnskapen er på plass. Problemet er manglende finansiering. Prosjektet passer ikke så godt inn i virkemiddelapparatets støtteordninger, og dette ønsket initiativtakerne bak SilMag-prosjektet å diskutere med næringsministeren under et dialogmøte i går.  

– Vi har en klar følelse av at vi nådde fram med våre synspunkter hos næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, sier direktør i HIP AS, Sverre Gotaas. – Ministeren forstod budskapet. Vi hadde ikke forventet konkrete løfter, men han viste vilje til å ville hjelpe oss i dialogen med virkemiddelapparatet.

Lettmetallproduksjon nesten uten CO2-utslipp

– Målet med SilMag-teknologien er en lettmetallproduksjon nesten uten CO₂-utslipp, innledet Gotaas. – Skal vi nå målet om 0-utslipp i 2050, må vi finne nye produksjonsprosesser. Vår løsning er basert på bruk av råmaterialer uten karbon, og dermed blir det svært små utslipp av CO₂.

SilMag-teknologien kan benyttes til mer enn å lage magnesium. Råvarer som olivin, rutil, anortositt og kvarts finnes det store forekomster av i Norge. Den første SilMag-piloten på Herøya ble kjørt med olivin som råstoff, og produksjonen gir silika og magnesium. Anortositt som råvare vil med samme teknologi gi aluminiumklorid, som er råstoff i aluminiumproduksjonen.

Må ha hjelp

PRESENTASJON: Kjell Sundsli viste en sammenligning mellom dagens teknologi og SilMag-konseptet, som har betydelig lavere utslipp av CO₂.

– Vi bygger videre på piloten fra 2009-2010, utdypet Kjell Sundsli, styremedlem i Herøya Industripark AS. – Det er store norske og utenlandske interessenter som er positive til teknologien, men det er ikke lenger mulig å reise penger i Norge for langsiktig industrisatsing. Vi ønsker å bygge en pilot der vi først jobber med magnesium og silika. Senere vil vi gjøre noen endringer i anlegget og teste ut produksjon av aluminium. Her trenger vi hjelp fra virkemiddelapparatet.

Piloten er kostnadsberegnet til 80-100 millioner kroner. Enova er inne med støtte på 25 prosent, men det jobbes med å finansiere resten av «egenandelen» som kreves.

– Dette er interessant

Etter en omvisning i lokalene som kan bli en pilotfabrikk om alle brikkene faller på plass, sa næringsministeren at denne saken dreier seg om to ting: hvordan drive industriutvikling i Norge, og hvordan kan vi være med på å løse klimaproblemene. Norsk industri har de beste forutsetningene for å bruke ny teknologi for å produsere på en ny og mer miljøvennlig måte.

– Vi har mange støtteordninger for miljøteknologi, men det kan være at dette prosjektet faller mellom flere stoler. Det er det interessant å se nærmere på. Jeg kan ikke si noe konkret etter kun en times møte, men vi vil følge opp dette i departementet, understreket Torbjørn Røe Isaksen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler