Pilotarena Herøya hjelper deg med testing og utvikling av ideene dine

Har du et forskningsprosjekt eller en forretningsidé som du ønsker å få testet ut i større skala – i en såkalt pilotfase? Da kan etablering av pilot eller demo-anlegg i Herøya Industripark være et langt steg på veien mot å lykkes.

REEtec og HIP

I løpet av 2018 starter REEtec uttesting av ny, effektiv og miljøvennlig prosessteknologi i en fullskala testfabrikk, som skal produsere jordartsmetaller som hele verden etterspør. 

10. juli 2017

Modell av anlegg for magnesium- og silikaproduksjon i neste fase etter piloten.

Enova har gitt tilsagn om 19,5 millioner kroner i støtte til NorMag AS, for bygging av et pilotanlegg for energi- og klimaeffektiv produksjon av magnesium og silika på Herøya. Anlegget skal produsere verdens første CO2-frie magnesium.

08. september 2017

Connect LNG har utviklet en løsning for å losse flytende naturgass fra skip på steder der det ikke er kai. Teknologien går ut på å taue en plattform med nødvendige koplinger og overføringsslanger ut til tankskipene.
Innovasjon Norge Telemark har bevilget 35 millioner kroner til teknologibedriften REEtec, som skal etablere et demonstrasjonsanlegg for separasjon av sjeldne jordarter i Herøya Industripark.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler