Meld deg på vårt nyhetsbrev

NOAH bygger pilot på Herøya for å gjenvinne industrielle salter

NOAH starter nyåret med å bygge pilotfabrikk for saltgjenvinning. Målet er å produsere salter av høy kvalitet fra ulike industrielle strømmer.
mann i arbeidsantrekk og hjelm, poserer, tom industrihall Terje Ulltang, NOAH, i hallen der pilotanlegget skal bygges på nyåret.

Det skriver NOAH om prosjektet de kaller Resalt på sin nettside.

Første viktige skritt

Dette er et første viktig skritt i retning av å gjenbruke materialer fra flyveaske.

– Saltgjenvinning har en dobbel effekt. Vi får gjenbrukt saltene fra flyveasken. I tillegg gir det å fjerne salter muligheter for ytterligere ressursutnyttelse, sier Terje Ulltang, prosjekteier for NOAHs storsatsing Resalt.

Resalt - oppstart april

I januar starter byggingen av saltgjenvinningspiloten.

– Resalt blir et krystalliseringsanlegg, for krystallisering og separering av forskjellige salter, forklarer Ulltang. NOAH signerte nylig en leieavtale med HIP Eiendom AS, for bygging av piloten.

Prosjektleder Simen Bergan, sammen med tre - fire NOAH-kolleger etablerer seg i kontor- og møteromsrigg plassert på utsiden av pilothallen. Sammen med sveitsisk partner SEP Salt&Evaporation Plants Ltd., Bilfinger og andre ressurser, gjennomfører NOAH bygging og planlegger oppstart av anlegget fra påsketider.

Industrisamarbeid

Etter at de har behandlet flyveasken på Langøya, planlegger NOAH å hente ut forskjellige salter blant annet natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid. Saltene skal renses og selges kommersielt til norske industrikunder.

– Gjennom å etablere Resalt i en industriklynge ligger det til rette for et godt industrisamarbeid både når det gjelder kommersiell avsetning for saltet, og når det gjelder å få utnyttet eventuell overskuddsenergi fra annen produksjon, sier Ulltang.

illustrasjon flytskjema
Flytskjema med potensielle saltstrømmer (kilde: NOAH)

Entusiasme for enda større miljøeffekter

– Vi som jobber med Resalt har fått en ordentlig stor entusiasme for at vi kan få dette til å bli større enn bare saltene fra Langøya. Nå utfører vi markedsundersøkelse. Sammen med Bergfald Miljørådgivere leter vi etter flere avfallsstrømmer som inneholder gjenvinnbare salter i industrien i inn- og utland, og begynner å finne en del muligheter, særlig i Skandinavia, sier Ulltang.

Les også tu.no - Vil etablere saltfabrikk på Herøya   

Kan bli lønnsom forretningsidé

Ulltang peker på at Resalt er avhengig av store volumer for å få nødvendig lønnsomhet i prosjektet.   

– Vi ønsker jo å få Resalt til å stå på egne ben, og ser nå at dette begynner å bli en forretningsidé. Det er klart det er konkurranse, og det er andre som driver med gjenvinning, men kanskje vi har en spesialitet og et supplement til det andre gjør. Industrien trenger mer salt, og vi ser at etterspørselen er større enn tilbudet. 

– Får vi inn flere gode samarbeidspartnere i prosjektet kan dette bli et svært godt sirkulærprosjekt, understreker prosjekteieren, Terje Ulltang.

Godt tiltak

– Dette er et godt tiltak i sirkulærøkonomi vi heier på, sier Sverre Gotaasdirektør i Herøya Industripark AS.

– Det er bra at NOAH og flere har fokus på sirkulærøkonomi. I sirkulærøkonomi er det naturlig og fornuftig å etablere seg nær kunder og brukere. Denne industriregionen bruker mye salter, og både på Herøya, i Bamble og i regionen for øvrig er det god tilgang på kunder. I tillegg er det også tilgang på ressurser, og lett å komme til og fra.  

Om NOAH og Resalt 

NOAH har tillatelse til årlig å ta imot 500.000 tonn flyveaske, restsyre og andre uorganiske restfraksjoner. De sure og basiske fraksjonene gir en nøytralisert og kjemisk stabilisert gips som brukes til å gjenskape det opprinnelige landskapet på Langøya. Gipsen inneholder salter, som gjennom den planlagte teknologiutviklingen nå skal gjenvinnes.

NOAH har fått opp til 10 millioner kroner til etablering av pilotanlegget. I tillegg går selskapet inn med minimum 17 millioner kroner. Resultatene fra piloten vil være avgjørende når selskapet skal vurdere det store målet - et fullskala gjenvinningsanlegg for salter med en investeringsramme på 300 - 500 millioner kroner.

 

Tekst/foto: Siri Krohn-Fagervoll   siri@krohnfagervoll.no 

Les også