De skaffer alt til laboratoriene på Herøya

fire personer sitter på et bord i laboratorium

Laboratorietjenester: Fra venstre: Anita Langerød, Allan Lauritzen, Tiril Stamland og Anna-Lydia Johannessen.

Laboratorietjenester, en spesialisert serviceleverandør som skaffer alt utstyr til laboratorier i Forskningsparken og andre kunder på Herøya.

I løpet av de siste tre årene har det skjedd store endringer i servicevirksomheten Laboratorietjenester. Tre av de fire ansatte er nye, men servicevirksomheten leverer fortsatt utstyr og tjenester til laboratoriene på Herøya.

– Selv om vi er nyansatte, så driver vi i Laboratorietjenester med det vi alltid har gjort, forklarer Anita Langerød. Hun er leder for enheten, som holder til i Herøya Forskningspark. – Vi er kanskje blitt litt større når det gjelder avfall, men fremdeles er vi en servicevirksomhet for bedriftene som holder til i Forskningsparken. Det vil si, også noen av bedriftene i Herøya Industripark er kunder, og vi betjener virksomheter utenfor fabrikkportene.

Kan skaffe alt

Virksomheten en del av Bilfinger Nordics tjenestetilbud i industriparken.

– Vi leverer det meste av tjenester til laboratorievirksomheten her, forklarer Langerød. – Tilbudet strekker seg fra leveranser av ulike gasser i Forskningsparken til salg av kontorrekvisita. Vi skaffer det meste av det laboratoriene trenger og er en komplett leverandør av driftsmateriell og rekvisita til kundene våre.

kvinne sitter ved skrivebord

Anita Langerød leder virksomheten, Laboratorietjenester, som er lokalisert i Forskningsparken.

Laboratorietjenester er en slags butikk i Forskningsparken. De fire medarbeiderne lagerfører det meste av materiellet laboratoriene i senteret trenger og skaffer alt som ikke finnes i hyllene. Tiril Stamland har ansvaret for laboratorierekvisita og jobber mest i butikken. Anna-Lydia Johannessen er laborant og har ansvaret for kjemikaliene som kundene etterspør. Allan Lauritzen har bakgrunn fra avfallsbransjen. Han håndterer farlig avfall og har ansvaret for de ulike gassene som kundene bruker. Og Anita Langerød styrer virksomheten.

En «butikk» i Forskningsparken

– Vi skaffer det meste av laboratorierekvisita, lover «butikksjef» Tiril Stamland. – Vi kan bestille alt kundene våre trenger – også kontorpulter, men det meste dreier seg om forbruksvarer til laboratoriene.

ung kvinne står med glassflaske i hånden

Tiril Stamland har ansvaret for laboratorierekvisita og jobber mest i butikken.

Laboratorietjenester har et «floor-stock»-lager med varene det går mest av. Annen rekvisita skaffes på kort tid. – Det gjør hverdagen enklere for våre kunder. De kan forholde seg til oss som sin leverandør – uansett hva de måtte ha bruk for.

Reagenslaboratoriet

Laboranten har jobben med å lage reagenser for mange av virksomhetene i Forskningsparken og for eksterne kunder. Bedriftene bruker reagenser i sine kjemiske analyser. – Vi har et lager av ulike løsninger med nøyaktig konsentrasjon (innstilte molare løsninger), salter, syrer, lut og ulike løsemidler, forklarer Anna-Lydia Johannessen. – Noe kommer ferdig fra leverandør, og andre reagenser lager vi her i vår egen lab.

ung kvinne i laboratorium

Anna-Lydia Johannessen er laborant og har ansvaret for kjemikaliene som kundene etterspør. 

Tjenestene omfatter også å hente tomme kjemikaliebeholdere ute hos kunder i industriparken, fylle dem opp med riktig innhold og levere i fabrikkene. Johannesen kjører runde tre dager i uka og sørger for at fabrikkene alltid har de reagensene de trenger i sine laboratorier.

Drifter gassleveranser til laboratoriene

I Forskningsparken er det et omfattende ledningsnett med ulike gasser til laboratoriene. Allan Lauritzen sørger for at nettet fungerer, og at det er riktige gasser tilgjengelig hele tiden. – Vi har en sentral, som vi drifter. Der står gassflaskene, og vi passer på at alt er i orden, og at flaskene blir skiftet når det er nødvendig. Den tjenesten omfatter også ansvaret for at alt er i orden. Vi tar oss av periodiske kontroller og møter inspektører fra eksterne firmaer som sjekker at alt foregår i tråd med regelverket.

De mest brukte gassene går i ledningsnettet i bygget, men Lauritzen bestiller også inn spesialgasser, som blir levert på flasker til kundene. Et eksempel er Yara, som bruker spesielle gasser til kalibrering av instrumenter. Og det er Laboratorietjenester som har ansvaret for sikkerheten og papirarbeidet knyttet til handtering av de ulike gassene.

mann i gul jakke bytter gassflaske

Allan Lauritzen håndterer farlig avfall og har ansvaret for de ulike gassene som kundene bruker. 

Avfall til destruksjon

– Til min jobb hører også handtering av farlig avfall fra Forskningsparken, forteller Lauritzen. – Vi samler inn avfallet, pakker det forskriftsmessig, deklarerer og sender det videre til destruksjon. Det kan være ganske innfløkt, for det er strenge regler knyttet til denne typen avfall.

Administrasjon

– Vi hjelper byggeier, det vil si Herøya Industripark, med å ivareta sitt oppfølgings-ansvar for at virksomheten i byggene foregår trygt og i henhold til lov og forskrifter. Det er en forutsetning for å kunne distribuere gasser som propan og hydrogen i ledningsnettet i bygget, forklarer Langerød. – Vi er «fagansvarlig gass» på vegne av Herøya Industripark. Vi administrerer oppbevaringstillatelser for bl.a. gass og brannfarlig vare og deltar på tekniske tilsyn og tverrfaglig sluttkontroller.

Viktig leverandør i Forskningsparken

– Lab.tjenester gjør en veldig god jobb for oss i Forsningsparken, sier forvalter i Forskningsparken, Tove Kilen, Herøya Industripark AS. – Vi er godt fornøyd med tjenesten de leverer, og både for oss og våre leietakere er det en stor fordel at de er lokalisert i bygget.

fire personer sitter på et bord i et laboratorium

Viktig tjenesteleverandør i Forskningsparken, Laboratorietjenester. Fra venstre: Anita Langerød, Allan Lauritzen, Tiril Stamland og Anna-Lydia Johannessen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler