Robotisert følgetjeneste for godstransport skal testkjøres på Herøya

tre personer foran innkjøringsport til industripark. Semitrailer passerer bak.

Testteamet, fra v: Tone Rabe, leder industriparkdrift i Herøya Industripark AS, Tove Sørensen, Bouvet/prosjektleder HIP og Skjalg Aasland, leder Utvikling og Byggforvaltning Herøya Industripark AS, fronter testkjøring av autonom lostjeneste i stor EU-satsing. Her foran havneportens følgebil som på sikt kan bli erstattet av en robotisert løsning.

Herøya Industripark AS skal på oppdrag fra EU testkjøre autonom følgetjeneste for godstransport.

Herøya Industripark er i front på å testkjøre framtidens autonome transportløsninger. Nå er industriparken valgt som Living Lab, et levende testområde, i EUs storstilte 50 millioners satsing, Orchestra2020. Målet er å realisere framtidens smarte/digitale og grønne intermodale transportløsninger.

Tester i operativ kjøreport

Viktige testoperasjoner for å automatisere godstransport i praksis, skal gjennomføres i full operativ kjøreport, Havneporten, på Herøya de neste tre årene. En robotisert følgetjeneste og et digitalt trafikksystem som skal lose godstransport trygt inn og ut, tas i bruk.

– Å teste et nytt digitalt trafikksystem, koblet med et autonomt loskjøretøy i en operasjonell kjøreport, er unikt, framhever testteamet. – Det er enklere og tryggere å gjennomføre her i et lukket område, framfor et åpent område som har flere risikofaktorer. 

Få det til å fungere i praksis

Medvirkning og innspill fra de som skal bruke tjenesten, operatørene i Havneport, transportører og kunder er en viktig del av testoperasjonene framover.

to personer i gule vester og hvit hjelm lener seg på bil

Skjalg Aasland, leder Utvikling og Byggforvaltning, og Tone Rabe, leder Industriparkdrift, begge Herøya Industripark AS.

– I tillegg har vi forskningsmiljøer i nærheten som kan kobles på, opplyser Skjalg Aasland. – Dette er et felt som har behov for forskning og utvikling for å forbedre løsningene mens vi tester. 

– Det er viktig, for vi skal jo få dette til å fungere i praksis, sier teamet engasjert.   

Vil løfte digitalindustri i Grenland og helautonom industripark på Herøya

Samarbeid – nøkkel for å lykkes

ITS Norge er i førersetet på Orchestra2020 som samler fire norske aktører, SINTEF, Applied Autonomy, Herøya Industripark AS, Vegvesenet og 10 internasjonale aktører. Samarbeidet skal bidra til å realisere framtidens intermodale transportløsninger, der det er enkelt å koordinere og synkronisere trafikkstyring av mange forskjellige autonome transportløsninger på vei, jernbane, til vanns og i luften.  

Styringssystem for hele industriparken

Tove Sørensen fra Bouvet, som også ledet arbeidet med å lage et veikart for autonom industripark, leder nå det fullfinansierte testprosjektet på Herøya som løper fram til 2024.

Portrett av dame i gul hjelm

– Vi er med i mange arbeidspakker i Orchestra sammen med forskjellige deltakere i løpet av perioden, forteller Sørensen. – Nå klargjør vi for å vurdere styringssystemer for hele industriparken. Parallelt jobbes det nå også med utrulling av robotgressklippere og vi ser etter mulige feiekjøretøy som planlegges for utrulling i industriparken fra høsten. 

Satser strategisk på digital infrastruktur

Følgetjeneste med robot på hjul er ikke bare et unikt testprosjekt på Herøya, men en strategisk satsing, forteller Skjalg Aasland og Tone Rabe.

– Deltakelse i Orchestra2020 åpner muligheter for oss å etablere ny digital infrastruktur med trafikksystem hvor flere autonome maskiner og kjøretøy kan kobles på, påpeker de. – Vi har god infrastruktur på strøm, kjølevann, veier og kompetanse. Nå bygger vi digital infrastruktur, helt nødvendig for framtiden og bedriftenes konkurransekraft.

"Flåtesystem" for logistikk  

Aasland ser for seg et overordet system, et slags flåtesystem, hvor industriparkeier sørger for digitale veier nødvendig for å drive industriell logistikk.

– På det digitale systemet tilpasset industriell bruk, putter vi på gressklippere, feiebil og nå følgeroboten vi skal teste i Havneporten. Vi jobber også med lager og logistikkbiten relatert til jernbane, som også kan integreres i et slikt system, forklarer han. 

Les Jobber for å få jernbaneterminal tilbake til Herøya

Kunnskap også til smartbyer og samfunnet

– Målet vårt er å bli autonom industripark om ti år. Kunnskapen vi utvikler gjennom testoperasjoner her på Herøya kan også adopteres av byer og samfunn og få stor verdi for fremtidens digitalstyrte transportløsninger, både i Norge og Europa, sier Aasland.

Selvkjørende buss uten bemanning med passasjerer ble testkjørt første gang i Norge i Herøya Industripark.  

Living Lab Herøya

mann i uniform og grønn hjelm ved inngang til industripark

Espen Åmlid, operatør i Havneport.

Espen Åmlid, operatør i Havneporten, forteller om stor pågang og hektisk hverdag. – Hvert 10. minutt tar vi imot bil. Vi har mellom 40 og 60 innregistreringer i porten her i åpningstiden fra kl. 7 til kl. 15. Her registrerer sjåførene seg. De som har vært her før og som er kjent, får kart og informasjon om kjørerute. De som ikke har vært her før må bruke følgebiltjenesten. Det gjelder for 8 til opp mot 20 kjøretøy om dagen.   

– Ville en automatisert følgebil hjelpe jobben dere gjør?

– Ja, helt sikkert. Arbeidsdagen er hektisk med å registrere innpasseringer og veie last inn og ut, i tillegg til å operere følgebil, sier han.

tre personer står ved et kjøretøy

– En rullende robot kan overta for denne følgebilen, sier testteamet fra Herøya.

Les også:

EU-prosjektet Orchestra2020. Coordinating and synchronising multimodal transport improving road, rail, water and air transport through increased automation and user involvement | ORCHESTRA Project | H2020 | CORDIS | European Commission (europa.eu)

Regjeringen vil undersøke potensialet for nye teknologiske løsninger gjennom bruk av forsøk og piloter. Se Framtidens mobilitet – transportsystemet i en brytningstid

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler