Norsk råstoff til aluminium skaper stor interesse

portrettbilde av to kolleger i rødt og hvitt arbeidstøy

Vendepunkt: Asunción (Suni) Aranda og Harald Solhaug, begge fra IFE på Kjeller, gleder seg over produksjon av silika med ny optimalisert prosess med norsk råmateriale i et pilotanlegg i Herøya Forskningspark. Det EU-finansierte prosjektet har 16 partnere fra 9 forskjellige land. Herøya Industripark AS er partner.

I et pilotanlegg på Herøya har forskere fra IFE og piloteksperter fra industriparken lykkes med å produsere silika som biprodukt fra en aluminiumsproduksjonsprosess, ved bruk av norsk råstoff og en ny optimalisert prosess.

Nå viser internasjonal aluminiums- og silika-industri stor interesse for det nye alternative råstoffet.

      

Grønn industri fra Herøya, les flere artikler fra pilotanleggene i Herøya Forskningspark

Grønn industri fra Herøya: 

Dette er andre artikkel i en miniserie om innovasjonskraft og kunnskap som omsettes til grønn industri i Herøya Forskningspark. Les forrige sak: Rå på å mikse råstoff til gjødsel.

Hver dag utvikler og tester forskere og industrieksperter i Herøya Forskningspark nye idéer for å gjøre energi, industri og produkter enda mer fornybare og bærekraftige.

Møt ekspertene, ivrige etter å fortelle om jobben de gjør med å kjøre testanleggene, lab’ene og store pilotanlegg.

Stort steg nærmere drømmen

Asunción (Suni) Aranda, forsker ved Institutt for energiteknikk, IFE, avdeling for Miljøvennlige Industriprosesser på Kjeller, er strålende fornøyd. Hun leder det 60 millioners EU finansierte AlSiCal-prosjektet.

portrett av dame med store vernebriller i pilotanlegg

Suni Aranda, forsker ved Institutt for energiteknikk (IFE), avdeling for Miljøvennlige Industriprosesser, Kjeller, som samarbeider med Herøya Industripark AS i Forskningsparken.

– Med optimalisert produksjonprosess av silika fra norsk anortositt bergart er vi et stort steg nærmere drømmen, sier Suni Aranda. – Drømmen for denne teknologien vi utvikler i AlSiCal-prosjektet er å kunne forsyne aluminiumsindustri og flere med innenlandsk råstoff og samtidig drive fram det grønne skiftet.

Suni Aranda og teamet hennes ved IFE har forsket fram en helt ny teknologi som separerer flere råstoff fra bergarten anortositt. Denne bergarten finnes det mye av på spesielle steder i Norge, og flere land i verden.

mann i hvit frakk viser produktprøve på spade fra en plasttank

Harald Solhaug, ingeniør IFE, viser fram første silika separert ut fra anortositt i pilothallen i Herøya Forskningspark.  AlSiCal-prosjektet bruker nå hovedsakelig anortositt fra Gudvangen Stein AS i Aurland kommune i Vestland Norge, men har også testet i laboratorieskala anortositt fra flere steder i verden, blant annet fra Canada, Grønland og Sør-Afrika.

Ny råstoffkilde, strategisk viktig

AlSiCal-prosjektet handler hovedsakelig om å fremstille et alternativt råstoff for aluminiumsproduksjon. Bauxitt som brukes i dag, har flere miljøutfordringer.

– Nye råstoffkilder er strategisk veldig viktig, sier Suni. – Det er ikke bare miljøaspektet, men tilgang på råstoff er strategisk og politisk viktig for Europa og Norge. Det er viktig at vi blir uavhengige av tredjeparter.

Stor interesse

Elkem er industriell partner i AlSiCal, og gjør viktige vurderinger på kvaliteten på silika, bruksmuligheter og verdipotensialer.

– Nå merker vi også stor interesse fra flere andre. Vi får henvendelser fra hele verden som etterspør informasjon og råstoffprøver. Markeder er forandret, og spesielt med krigen i Europa, kan det skifte fra globalt til mer nasjonalt, sier Suni.

sitter på huk og følger pilotprosess foran anlegget

Vurderer prosessen sammen med Martin Sneltvedt, Bilfinger.

Sterk miljøsignatur 

– Prosjektet har også en sterk miljøsignatur, påpeker Suni. – Vi produserer med mindre utslipp og avfall, vi bruker CO2 i prosessen, og bruker råstoff fra Norge.

– Europa er veldig ivrige etter å utvikle alternative og grønne prosesser for dette viktige materialet, det er grunnen til at vi mottok mye midler fra EU. Og etterspørselen etter aluminium øker i verden.

Samarbeid med Herøya-miljøet fungerer fantastisk

Suni Aranda fullroser samarbeidet med industrieksperter fra Herøya og Bilfinger.

følger prosessen på pc

– Kommunikasjonen og det praktiske samarbeidet fungerer fantastisk. Det vi gjør her er godt eksempel på hvordan forskningsinstitutt og industrimiljø kan kombinere kunnskap.

– Å oppskalere prosesser er utfordrende. Her dekker vi hele innovasjonskjeden fra idé til konsept, lab i benkskala og til større piloter. Vi diskuterer allerede nye steg for denne fasen og neste. Så lenge vi har en god framgang, så har vi en langsiktig plan, sier hun.

– På sikt håper vi å kunne produsere nok silika som kan brukes i flere produkter, blant annet bildekk, glass og sement, sier Suni.

Verdifull læring

Pilotekspert Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark AS, har deltatt i AlSiCal-prosjektet siden oppstart. Han er aktiv med å tilrettelegge for å gjennomføre pilotering samt bidra med å verifisere delprosesser av den nye teknologien. 

– Teknisk fungere piloten bra, og sammen med Bilfingers piloteksperter justerer vi temperatur, trykk og filterutstyr i prosessen. Bidrag fra Bilfinger er svært verdifullt i testproduksjonen her.

– Etter denne pilotkampanjen tror jeg vi er i stand til å utvikle en enda større prosess for produksjon av aluminium og andre viktige produkter fra mineralressurser, sier Rolf Olaf Larsen.

tre menn diskuterer justeringer i pilotprosessen

Rolf Olaf Larsen diskuterer justeringer i prosessen med Bilfingers Martin Sneltvedt.

tre menn i pilotanlegget

Fra venstre piloteksperter Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark AS, Per Ove Arvesen og Martin Sneltvedt fra Bilfinger. De monterte pilotanlegget i Herøya Forskningspark før sommeren.

tre menn jobber på pilotanlegget og justerer prosessen
sjekker produkt i pilotanlegg

Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon2020, referanse avtale No 820911

AlSiCal-prosjektet har 16 partnere fra 9 forskjellige land, er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings og innovasjonsprogram og startet i 2019. AlSiCal´s teknologi muliggjør samproduksjon av tre essensielle råvarer (alumina, silika og utfelt kalsiumkarbonat) ved hjelp av nye mineraler – for eksempel anortositt, som er rikelig tilgjengelig over hele verden. Produksjonen vil kunne foregå uten at det produserer rødslam (redmud/bauxittresidu) og uten utslipp av CO2.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler