Går sammen for å løfte digital kompetanse i prosessindustrien

to menn "high five" utenfor Forskningspark

High five: Frode Brakstad, leder av Digipro-klyngen og sjefsforsker i SINTEF Industri på Herøya, og Nils-Olav Skeie, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for elektro, IT og kybernetikk, campus Porsgrunn, tar en "high five" for banebrytende nasjonalt samarbeid på å utvikle digitalt kompetanseløft sammen med industribedrifter.

Universiteter og forskningsmiljøer går sammen med prosessindustri for å lage et videreutdanningstilbud i digitalisering.

Aktørene er Universitetene i Sørøst-Norge (USN) Universitetet i Agder, NTNU og Sintef, Eramet, Hydro, Elkem, Jotun og Boliden.

De er ledende aktører i Norge, med utspring fra den nasjonale DigiPro-klyngen. Partene fikk 4,5 millioner kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse nylig for deres samarbeid på å løfte kompetanse på digitalisering i prosessindustrien.

Pengestøtten går til å utvikle etter- og videreutdanningskurs (EVU-kurs). De skal gjennomføre kurs med 20 deltakere fra industribedriftene, planlagt oppstart fra høsten.

Starter med teknologiledelse, datasikkerhet og dataanalyse

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) med Nils-Olav Skeie i spissen, startet arbeidet sammen med partene i januar.

portrett av mann ute på parkeringsplass

Nils-Olav Skeie, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for elektro, IT og kybernetikk, campus Porsgrunn

– Bedriftene har valgt ut tre kompetanseområder, teknologiledelse ("lean digital"), datasikkerhet og dataanalyse. Alle bedriftene ønsker seg et løft innenfor disse områdene, forteller Nils-Olav Skeie. – Vi lager også et overbygningskurs vi kaller Digitalisering i Prosessindustri. Grunnen til det er at vi på sikt ønsker å utvikle flere kurs.

Med overbygningskurset får kursdeltakerne mulighet til å kombinere to eller flere EVU-kurs til å løse praktiske utfordringer fra egen bedrift. – Å bruke kunnskapen man får fra EVU-kurs i praksis blir en viktig del av kompetanseutviklingen.  

Banebrytende

Samarbeidet rundt kompetanseutvikling mellom noen av Norges fremste utdannings- og forskermiljøer sammen med industri er banebrytende. USN spiller sammen med Universitetet Agder, med NTNU, Sintef og industribedriftene for å utvikle kursinnhold. Fageksperter fra NTNU Trondheim har hovedansvar for teknologiledelse, NTNU Gjøvik for datasikkerhet og Universitetet i Agder, Sintef og USN har ansvar for dataanalyse.

Partene jobber for å starte opp kurs fra høsten med 20 deltakere, i utgangspunktet med fire fra hver av bedriftene.

Strategisk viktig

– Dette er ikke bare en utdanning, strategisk er det mye mer, mener Frode Brakstad, leder i DigiPro-klyngen.

portrett av mann utendørs

Frode Brakstad, leder i DigiPro-klyngen. 

 

– De som er med satser strategisk på kompetanse, og for dem er dette veldig bra, påpeker Brakstad. – Selv om det ikke er noe stort prosjekt, så er det strategisk og en fin vri for bedriftene å være med på. Strategisk viktig er også at vi kan utvide emner og gjøre dette tilgengelig for annen norsk prosessindustri. Målet er jo å bedre norsk industris konkurranseevne gjennom å tilrettelegge for en raskere og enklere digital transformasjon.

Nasjonalt samarbeid

Brakstad nevner andre klynger som det er naturlig å utvide samarbeidet med i dette prosjektet, blant annet regionale Industrial Green Tech, Eyde-klyngen på Sørlandet og ACT på Helgelandskysten.

– Sammen med disse klyngene kan vi greie å løfte digitale tjenester, kompetanse og teknologier på en raskere og bedre måte enn hva som hadde vært mulig uten DigiPro og prosjekter av denne typen, forklarer han.

– Å gjøre digitalisering riktig blir en veldig viktig suksessfaktor framover. Du kan kalle det grønn digitalisering, det er det vi jobber med. Kompetanse er en viktig del av dette. At det har sitt utspring i Universitetet i Sørøst-Norge og DigiPro-klyngen er vi stolte av.

Etterspurt av Norsk Industri

– DigiPro-klyngen ble oppfordret til å søke dette prosjektet av Norsk Industri og ekspertgruppen på Kompetanse i Prosess21, forteller Brakstad. – At vi fikk støtte er en stor anerkjennelse på at vi på kort tid har blitt en sentral nasjonal klynge for framtidens digitale prosessindustri, sier klyngelederen strålende fornøyd. 

– Og så passer det jo godt inn i de planer Herøya Industripark har med å bygge innovasjonsmiljøet Seidr her på Herøya i Porsgrunn. Det er veldig bra! 

Håndtrykk, to menn

Frode Brakstad gratulerer. – Ved hjelp av Nils-Olav Skeies innsats og Universitetet i Sørøst-Norge har vi fått realisert prosjektet til konkret handling i kurs som skal bedre norsk industris konkurransekraft framover. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler