De store samles for å starte hydrogennettverk

16 møtedeltakere står samlet i hjørnet av møtelokalet

Deltakerne stiller seg bak initiativet og prosessen: fra venstre Andre Gaathaug, USN, Jan Fredrik Garvik, HydrogenPro, Helene Norli, ViG, Duncan Akporiaye, Sintef, Sverre Gotaas, HIP AS, Karsten Rabe, Sintef, Kjetil Dahl, Skagerak Energi, Hans Aksel Haugen, Sintef, Anne Cathrine Syversen, GIC, Klaus Joachim Jens, USN, Trine Kopperud, Yara, Jaran Wold Pettersen, Equinor, Irene Siljan Vestby, GIC, Rolf Olaf Larsen, HIP AS, Asgeir Knutsen, HIP AS og Lars Erik Øi, USN

Første workshop ble gjennomført i dag, og det er bred enighet om at hydrogen er smart å satse på.

Dagens workshop viste stort engasjement, fra prosessindustri, akademia og forskningsmiljø.

Yara har en ambisjon om å bli klimanøytral innen 2050. Dette innebærer behov for grønn ammoniakkproduksjon produsert fra grønn hydrogen fra elektrolyse basert på grønn kraft. Yara’s deltagelse i nettverket er viktig for å formidle våre behov og våre strategiske mål, slik at hydrogen nettverket kan dra i retning av etablering av grønn hydrogenproduksjon i vår region.

Nettverket ble etablert etter initiativ fra Green Industry Cluster (GIC). Industrien og universitetet har betydelig hydrogenkompetanse, og målet er at regionen skal bli en ledende hydrogen-hub innen hydrogensatsingen som nå foregår i Norge og i Europa.

Hydrogen, et steg mot klimanøytral industri

I klyngens strategiske satsingsområder heter det at "Regionen skal bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien".

– Sintef har utarbeidet rapporten "Veikart for en klimapositiv industriregion" på oppdrag fra klyngen. Rapporten anbefaler Hydrogen som en grønn energibærer, og som et viktig steg mot nullutslipp for industrien i Grenland, sier Irene Siljan Vestby, leder for GIC.

Nettverket skal jobbe for å få til grønn hydrogenproduksjon i regionen.

Strategisk viktig å bli med

For de store industrivirksomhetene er det strategisk viktig å være med i hydrogenklyngen.

– Equinor er et bredt energiselskap med ambisiøse klimamål, sier Jarann Wold Pettersen, i Equinor. – For å nå våre ambisiøse mål er vi avhengig av å samarbeide med andre. Green Industry Cluster og hydrogennettverket er viktige arenaer hvor vi møter andre store aktører, leverandører og akademia, for sammen kunne gjøre hverandre bedre.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler