Bedriftene er med å tegne nybygget i Seidr Herøya

illustrasjon av nybygg lagt oppå bilde av industriparken

Nytt bygg midt i Seidr: Nytt bygg i midten kobler det voksende innovasjons- og teknologimiljøet i Herøya Forskningspark, til venstre i bildet, og Bygg 25, ytterst til høyre, sammen i Seidr Herøya. Arkitektskisse av Børve Borchsenius Arkitekter AS og Arkitektgruppen Cubus AS.

Bedrifter i det voksende innovasjons- og teknologimiljøet på Herøya, spiller inn høye ambisjoner og store forventninger for det nye Seidr-bygget i et arbeidsmøte forrige uke.

Siden Herøya Industripark AS lanserte Seidr høsten 2020, sammen med innflytterne forskningsinstituttet SINTEF og It-selskapet Bouvet, har bedriftens satsing på å etablere landets største innovasjons- og teknologisenter Seidr Herøya hatt stor fart.

Skisse nytt bygg sammen med interessenter 

Forrige uke deltok flere virksomheter i en første arbeidsøkt. Sammen med Herøya Industripark AS og Børve Borchsenius Arkitekter AS/Arkitektgruppen Cubus AS kom de med innspill på egne ambisjoner og forventninger til det nye innovasjonsmiljøet som skal skapes i Seidr Herøya.

Huse et voksende innovasjons- og teknologimiljø

Behov og forventninger fra bedriftene skal brukes til å skisse detaljene i et nytt bygg som skal huse det voksende Seidr-miljøet på Herøya framover.

portrett av mann i blå jakke

Asgeir Knutsen, Forretningsutvkling, Herøya Industripark AS

– Vi tror at dere som leietakere kan skape deres plass og realisere vekstambisjoner inn i Seidr vi nå utvikler, innledet Asgeir Knutsen forretningsutvikler i Herøya Industripark AS. Vi har planer om å bygge et stort innovasjon- og teknologisenter, og starter nå med å realisere det nye bygget i Seidr.

– I dag er det mest industripark her, og for allmenheten den mindre kjente juvelen, Herøya Forskningspark. Verdikonseptet i Seidr er at vi ønsker å utvikle flere muligheter for forskning, SMB teknologi- og start-up-selskaper, pilotering, lab- og opplæring. Et rikt og mangfoldig industrielt økosystem, sier han.

Planen er at det nye bygget (8-10 000 m2), sentralt plassert i midten, skal kobles til kompetansemiljøene allerede etablert i Herøya Forskningspark og i Bygg 25, noe som gir en totalitet for Seidr på ca 50.000m2

Finne bærekraftige veivalg 

portrett sort hvitt av kvinnelig arkitekt

Sivilarkitekt MNAL Kjersti Nordbotn, Børve Borchsenius Arkitekter AS

– Nå starter prosessen med å finne bærekraftige veivalg og retning for bygget, påpeker arkitekt Kjersti Nordbotn fra Børve Borchsenius Arkitekter AS, som har fått oppdraget med å detaljere videre skisser for det nye bygget i Seidr.

Nordbotn er begeistret, spent og nysgjerrig. Hun forteller at forhåndsbestillingen startet med stikkord som aktivitetsmotor, møteplasser, digitalisering, utstilling, tiltrekke industri- og forskningsaktører, og at det skulle være et sted for innovasjon i magiske omgivelser.

– Det er for oss arkitekter en herlig og veldig inspirerende bestilling. Og jeg vil tro det er også er veldig inspirerende for bedrifter å komme inn i et slikt senter, med magiske omgivelser. Vi har et veldig bra og spennende utgangspunkt for å utvikle et sånt bygg.

Nysgjerrig på å skape sammen

Nordbotn er nysgjerrig på hva bedriftene ønsker.  

– Prosjektet ligger fortsatt litt i skyen, det er mange ting vi ikke vet, som for eksempel hvordan foregår samhandling, og hvordan putte det som foregår av forskning, innovasjon, produktutvikling, produksjon, og alt det utrolig spennende som foregår på Herøya og utenfor Herøya, inn i dette bygget.

– Vi har mange ideer, blant annet på struktur som er holdbar over tid, på å gjøre det mulig å putte sine brikker inn i bygget, entre bygget på en lett måte og binde bygget sammen med andre. Man ser for seg at ikke hele Seidr skal bygges nytt, men at man bygger på, og bygger til. Det er helt i tråd med Herøyas bærekrafts profil.

Uttalelser fra noen av bedriftene

en kvinne og to menn i hel figur står foran en vegg med firmalogoer i en resepsjon

IT-gigant Bouvet flytter inn på Herøya.

– Vi flytter inn med stor entusiasme. For oss er det viktig å være i varmen, lett å komme inn og ut og å ta med seg kunder. Åpenhet og tilgang til bygget er veldig viktig for oss. Vi har store forventninger, det blir veldig spennende å tegne nye lokaler etter covid. Nå trener vi litt på hvordan vi kommer til å jobbe. I dag er vi 25, om et par år er vi 35. 
Hårek Stranheim, leder Bouvet Grenland

two men in front of a monitor displaying an animation

Bygger Norges mest avanserte digitale minifabrikk for innovatører på Herøya.

Vi lager fysiske produkter som vi gjerne viser fram, og kan være sparringspartner for de som bor i bygget og de som er innom. Vi ønsker å bli synlige i miljøet, og vil bidra med å fremme Seidr som innovasjonsarena. Vi ønsker å doble størrelsen framover.
Ken Andre Myhra Kihle, leder Cody

9 personer foran en blå industrikontainer

Enda en grønn hydrogensatsing til Herøya – dette kan bli stort

– For oss er det viktig å være en del av et framtidsrettet miljø, ikke minst for å tiltrekke oss den rette kompetanse. Vi er veldig åpne for deling og samhandling. Elektrolyse er en gammel teknologi, men industrielt er det umodent.

– Det er essensielt at vi omgir oss med miljøer vi kan spille sammen med og utvikle vinn-vinn-modeller til beste for alle parter. Akademia, konsulenter og rådgivere i Seidr er viktig for oss og vår mulighet til å skape innovasjon og drive FoU. Vi var 10 ansatte i 2020, nå er vi 20, og regner med vi er det dobbelte innen vi flytter inn.
Mårten Lunde, daglig leder, Hydrogenpro

Fem menn på campus under glasstak

Universitetet i Sørøst-Norge flytter inn på Herøya – vil løse industriproblemer i praksis.

Et senter for bærekraftig prosessindustri er planlagt som USN sin faglige spydspiss i Seidr. Målet må være å utvikle et «excellence»-senter hvor akademia og industrien styrker og utvikler hverandre.

– Flytting til Seidr bringer universitetet tettere på næringslivet og pulsen av behov. Vi bidrar med hele USNs faglige bredde, og vil involvere studenter og forskere. Sammen med andre i industrien ønsker vi å finne oppdragsorienterte oppgaver. Vi tenker å videreutvikle etter- og videreutdanningstilbud på Herøya, og vi har en ambisjon om å etablere en studentinkubator i tilknytning til Proventia.

– Kontorer, undervisningsrom og felles møteplasser er noe av det vi trenger i Seidr. At universitetet er tett integrert i en industriell hub tror vi er en potent kobling – og et godt utgangspunkt for å konkurrere nasjonalt og internasjonalt om forskningsmidler til å utvikle ny kunnskap som kan bidra til et grønt og bærekraftig skifte for industrien.
Nils Kristian Bogen, prorektor og kollegaer ved Universitetet i Sørøst-Norge

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler