Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vår historie

Industriområdet på Herøya ble etablert av Norsk Hydro i 1928, som et produksjonssted for gjødsel.
Bilde fra Den store Nabofesten juni 2019. Industriparken feirer 90 år med produksjon. Foto: Siri Krohn-Fagervoll.

Norsk Hydro Elektriske Kvælstoffabrikk etablerte i 1928 Eidanger Salpeterfabriker, stedet som nå kalles Herøya Industripark. Det var blant annet tilgang til kysten og mulighet for å overføre elektrisk kraft som gjorde at valget falt på Herøen,i Porsgrunn.

Herøya under krigen

Gjennom årene mot andre verdenskrig ble produksjonen utvidet til også å omfatte fullgjødsel.

Behovet for lettmetall økte og med ønsket om flere bein å stå på ble starten med forsøk på å utvikle en prosess for utvikling magnesium.

Det skulle derimot være samarbeidet med okkupasjonsmakten som fikk fart på etablering av Magnesium produksjonen. Tyskerne skulle etablere en fabrikk for aluminiumsproduksjon og Hydro skulle få tilgang til teknologien for å produsere Magnesium fra sambarbeidspartneren IG Farben.

I 1943 ble fabrikken bombet av allierte, 167 fly slapp til sammen 1650 bomber over Herøya, Ødeleggelsen skulle hindre tyskerne i å produsere aluminium som i sin helhet skulle gå til produksjon av bombefly.

I 1947 etableres HEFA som skulle videreføre planene om Magnesiumproduksjon på Herøya. Senere ble heleid av Norsk Hydro. Produksjonen kommer i gang 1951.

gutt bygger tårn med klosser på et bord
Løse utfordring hos Caverion. Bilde fra Nabofesten juni 2019. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs.

Industriutvikling

Hydro utvikler ytterligere nye produkter i årene som kommer, slik som veisalt, urea og maursyre. Klor-Alkalie-fabrikken kom i produksjon fra 1947, som en hjelpefabrikk til magnesiumproduksjon. Fra 1950 leverte fabrikken råstoff til PVC-produksjon.

Hydro bygger eget Forskningsenter i 1961. Forskningen danner grunnalet for viktig teknologiutvikling innenfor produksjon av Ammoniakk, Salpetersyre, Kalksalpeter og Fullgjødsel. Framstilling av magnesium med ny elektrolyseteknologi utvikles også fra Herøya.

Teknologiutvikling

Hydros forskningsmiljø på Herøya var også delaktig i teknologiutvikling innenfor produksjon av olje og gass. Fra 2007 en del av Equinor.

Hydro danner grunnalg for viktig teknologiutvikling innenfor eksisterende produkter, og samtidig utvikles en rekke nye. Eksempler på dette er legemidler (kreftforskning), aquiakultur (oppdett av fisk), tilsetningsstoffer til dyrefor, CN-produkter (luktfjerning og finsandblåsing) Teknologiutvikling, modernisering av produksjon. Forskning og utvikling av ny teknologi. 

eksperiment med tørris med publikum
DuVerden lager show. Nabofesten, juni 2019. Foto: Siri Krohn-Fagervoll.

Tar ansvar for utslipp og miljø

Etter krigen var fokus på oppbygging av det moderne industrisamfunnet. På 60-tallet fikk man kunnskap og økt bevissthet rundt utslipp og miljø- og helseskader. 

Både Herøya Arbeiderforening og fylkeslegen i Telemark påpekte miljøproblemene på Herøya. Den mest massive markeringen kom med en underskriftskampanje i regi av Skien Husmorlag i 1970. De fikk rundt 7.000 underskrifter med krav om økt innsats mot røykplagene fra industrien.

I Hydro ble det i 1967 etablert et internt luftforurensningsutvalg, forløperen til miljøvernutvalget. Arbeidet med å redusere miljøbelastninger fra Hydros fabrikker i Porsgrunn foregikk grovt sett innenfor fire områder: støv, utslipp til luft og disdannelse, utslipp til vann, samt støy.

Hydro i Porsgrunn ledet an i dette arbeidet. Miljøkravene var strenge, opinionen var sterk og omstillingsarbeidet fra «gammel» industri til moderne fabrikker med redusert bemanning, høyere produksjon og bedret kvalitet, var svært aktivt. Dette ga en rekke løsninger: utvikling av nye prosess- og renseteknologi, utskifting av gammel og slitt teknologi. Les mer her

barn spiller Kahoot foran en monitor i messetelt
Kahoot-konkurranse hos Inovyn. Nabofesten, juni 2019. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs.

En ny tid på Herøya

Hydro trapper ned sin virksomhet på Herøya, nye virksomheter etableres.

Hydro vedtar i 2001 å legge ned produksjon av magnesium metall på Herøya. Og i 2006 stenges også omsmelteanlegget for magnesium.

Bedriften ScanWafer inngår avtale med Hydro om å bygge ny fabrikk for silisumwafere til solcellepanel på Herøya. Produksjon startet i 2003. I årene fra 2007 til 2009 starter REC ytterligere tre fabrikker.

SIC Processing beslutter i 2005 å bygge en fabrikk for gjenvinning av skjærevæske fra REC. Fabrikken starter produksjon i 2006, og fabrikk nummer to starter produksjon i 2009.

Svenska Mineral overtar deler av magnesiumstrengen, for produksjon av ulike kalkprodukter.

Hydro Porsgrunn Industripark endrer i 2002 navn til Herøya Industripark og åpner for ekstern industrietablering.

Hydro skiller ut gjødselvirksomheten som eget selskap i 2004. Selskapet får navnet Yara, og børsnoteres samme år. 

bomsteroverrekkelse på scenen
Ordfører Robin Kåss overrekker blomster fra Porsgrunn Kommune til Yaras fabrikksjef Jon Sletten. Nabofesten, juni 2019. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

Innenfor industriparkens område er det nå omlag 90 leitakere, hvorav flere store prosessbedrifter.

Statoil og Hydro slår sammen sin olje- og gassvirksomhet i 2007, og store deler av de ansatte ved Hydros forskningssenter og IT-tjenesten IS Partner på Herøya overføres til det nye selskapet.

Hydro selger hele petrokjemivirksomheten til det UK-baserte kjemiselskapet INEOS i 2007.

Hydro Production Partner AS og Produksjonstjenester AS (heleide Hydroselskaper) blir solgt til det tyske selskapet Bilfinger Berger Industrial Services AG (BIS) i 2008.

Hydrovegen Eiendom AS beslutter å bygge nytt kontorbygg på utfylt tomt i Gunneklev 2010.

REC og SiC beslutter i legge ned alle sine fabrikker i perioden 2011-2012.

RHI kjøper selskapet SMA Magnesia og beslutter å bygge fabrikk for smeltet MgO, fused magnesia. Oppstart produksjon i 2012. 

Herøya Industripark AS og Herøya Nett AS etableres som heleide Hydro-selskap i 2012.

Industriinkubatoren Proventia AS, en støttetjenest for gründere blir stiftet, og etablerer seg i Herøya Industripark i 2013. 

Nokas AS overtar Industriberedskapen på Herøya. Selskapet heter i dag Avarn Security Beredskap AS. 

et barn kledd i brannmannuniform ser i mikroskop
Ung brannkonstabel kikker i mikroskopet. Nabofesten, juni 2019. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs.

Hydro selger industriparken

I 2015 gjør Hydro avtale med Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan om å overta historiske gjenstander, dokumenter og fotografier fra Herøya Industripark.

Elkem Solar beslutter å starte produksjon av silisiumblokker i to av RECs tidligere fabrikker i 2016

Herøya Industripark AS selges til Oslo Pensjonsforsikring AS i 2015. 
Herøya Nett AS selges fra Hydro til Yara.

Yara overtar eierskapet til Hovedkai og Vestre kai fra Hydro Energi i 2017.

Yara Bamboo

Yaras store utvidelsesprosjekt Bamboo, ny salpetersyrefabrikk og oppgraderingsporsjekt til 2,25 milliarder kroner, blir satt i produksjon i 2018. Investeringsbeslutningen var i 2014 norges største den gang, for landbasert industri. 

Les mer

Du kan lese mer om nyere historie fra industriparken her.

I tillegg har Hydro skrevet boka "Historier fra Herøya gjennom 90 år". Vi har et lite lager som vi deler ut så langt beholdningen rekker. Send en mail til hip@hipark.no og vi kontakter deg om vi har flere bøker igjen. Boka må hentes på Herøya, vil ikke bli sendt i posten. 

Bildene i denne artikkelen er hentet fra den store Nabofesten, industriparken markerte 90 år med produksjon juni 2019.

 

Les også