Sentralbord og resepsjoner i industriparken

ADDCON:

35 56 41 00

Bilfinger:

35 92 30 00

Equinor

51 99 00 00

EVRY:

23 14 50 00

Hydro:

22 53 81 00

Inovyn:

35 00 60 00

Magnor Minerals:

48 09 95 00

Yara:

24 15 70 00

Hovedresepsjonen

35 92 65 02

Resepsjon 
Forskningsparken

35 92 65 65

SIVA Herøya

35 57 33 00

Herøya Industripark AS

35 92 65 00

Herøya Nett AS

Nettselskapet Herøya Nett AS eier, drifter og vedlikeholder fordelings- og overføringsnett for distribusjon av energi i industriparken. Selskapet er 100 % Yara-eid.

Herøya Nett AS har områdekonsesjon for å bygge og drive elektriske anlegg inntil 22 kV. For tiltak i bestående transformator- og koblingsstasjoner og for kablede anlegg gjelder konsesjonen opp til og med 132 kV.

Konsesjonsområdet omfatter Herøya Industripark og utfylt område i Gunneklevfjorden som grenser til industriparken.

Herøya Nett AS fører også eltilsyn med alle virksomhetene i parken.

El-nettets totalkapasitet er 640 MW, effektuttaket er på 150 MW, og det årlige energiforbruket i industriparken er ca. 1 TWh.

Herøya Nett AS har 25 ansatte.

Kontakt:
Øyvind Nyhus
Telefon: 958 24 050
E-post: oyvind.nyhus@yara.com

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler