Sentralbord og resepsjoner i industriparken

ADDCON:

35 56 41 00

Bilfinger:

35 92 30 00

Equinor

51 99 00 00

EVRY:

23 14 50 00

Hydro:

22 53 81 00

Inovyn:

35 00 60 00

Yara:

24 15 70 00

Hovedresepsjonen

35 92 65 02

Resepsjon 
Forskningsparken

35 92 65 65

Herøya Industripark AS

35 92 65 00

Herøya Industripark AS

Herøya Industripark AS (HIP) er industriparkens drifts- og vertskapsorganisasjon, og er eid av Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF)

Herøya Industripark AS (HIP) sin oppgave er å forvalte og drifte OPFs verdier i parken, tilrettelegge for eksisterende kunder og videreutvikle parken som et attraktivt sted for nye industrietableringer.

HIP leverer en rekke produkter til kundene i parken: Arealer, bygg og infrastruktur som veier, vann, avløp, kaier, rørbroer, tankterminal mm.

Ved forespørsler om etablering i parken og henvendelser fra gründere har HIP en egen enhet som vurderer prosjektene i samarbeid med interessenten. Det dreier seg om å se på prosjektets egnethet i parken, mulighet for levedyktighet, realiseringstid, kapitalbehov m.m. Se for øvrig Leie av lokaler og arealer.

Vertskapsorganisasjonen har kontakter med virkemiddelapparat og utviklingsmiljøer/institusjoner som kan bidra til etablering og utvikling. 

Se kontaktinformasjon for Herøya Industripark AS.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler