Sentralbord og resepsjoner i industriparken

ADDCON:

35 56 41 00

Bilfinger:

35 92 30 00

Equinor

51 99 00 00

EVRY:

23 14 50 00

Hydro:

22 53 81 00

Inovyn:

35 00 60 00

Magnor Minerals:

48 09 95 00

Yara:

24 15 70 00

Hovedresepsjonen

35 92 65 02

Resepsjon 
Forskningsparken

35 92 65 65

SIVA Herøya

35 57 33 00

Herøya Industripark AS

35 92 65 00

Herøya Industripark AS

Herøya Industripark AS (HIP) er industriparkens drifts- og vertskapsorganisasjon, og er eid av Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF)

Herøya Industripark AS (HIP) sin oppgave er å forvalte og drifte OPFs verdier i parken, tilrettelegge for eksisterende kunder og videreutvikle parken som et attraktivt sted for nye industrietableringer.

HIP leverer en rekke produkter til kundene i parken: Arealer, bygg og infrastruktur som veier, vann, avløp, kaier, rørbroer, tankterminal mm.

Ved forespørsler om etablering i parken og henvendelser fra gründere har HIP en egen enhet som vurderer prosjektene i samarbeid med interessenten. Det dreier seg om å se på prosjektets egnethet i parken, mulighet for levedyktighet, realiseringstid, kapitalbehov m.m. Se for øvrig Leie av lokaler og arealer.

Vertskapsorganisasjonen har kontakter med virkemiddelapparat og utviklingsmiljøer/institusjoner som kan bidra til etablering og utvikling. 

Se kontaktinformasjon for Herøya Industripark AS.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler