Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Ola Elvestuen til Herøya – åpnet Norseps pilotanlegg for behandling av flyveaske

Ola Elvestuen startet Norsep-piloten i Herøya Forskningspark

GRØNN KNAPP: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fikk æren av å trykke på den grønne knappen som startet pilotanlegget Herøya Forskningspark. FoU-sjef Per Bakke følger nøye med på at det trykkes på riktige knapp.

I ettermiddag trykket klima- og miljøminister Ola Elvestuen på den grønne knappen som startet Norseps pilotanlegg i Herøya Forskningspark. Teknologien som skal testes ut i anlegget, kan vise seg å redusere behovet for å deponere farlig avfall – ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

Daglig leder for OiW Process, Susan Heldal, hadde invitert Elvestuen til forskningsparken for å foreta åpningen av piloten. Ministeren kom direkte fra et besøk på NOAHs anlegg for farlig avfall på Langøya. Om Norseps pilot blir vellykket, er det nettopp slike deponier det blir mindre behov for framover.

– Det dere driver med, er veldig imponerende, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen etter å ha blitt presentert for Norsep-prosjektet. – Reduksjon av mengden farlig avfall er definitivt et mål som flere jobber for å nå. Vi ønsker å forsterke det arbeidet.

Betyr mye for oss

Bilde av daglig leder i OiW Process, Susan Heldal

RÅVARE: Daglig leder i OiW Process, Susan Heldal, gikk gjennom prosessen der flygeaske blir behandlet og ufarliggjort, og kan inngå som råvare i framstilling av ulike produkter. 

– Det betyr mye for oss at klima- og miljøministeren kommer hit for å markere oppstarten av pilotanlegget, poengterte Heldal. – Vi får vist fram teknologien vi utvikler og satt fokus på at det finnes alternativer til å deponere flyveaske. Vi jobber med en teknologi for framtiden, og vi håper at ministeren skal bli oppmerksom på dette og støtte arbeidet framover.

Hun forklarte at Norsep både er et selskap, et prosjekt og en prosess. OiW Process er hovedeiere i Norsep, og det er de som driver utviklingen av prosjektet.

OiW Process driver forskning og utvikling og selger konsulenttjenester – først og fremst mot miljøprosjekter. Selskapet driver produktutvikling både for kunder og sammen med kunder.

– Vi utvikler også vår egen teknologi og organiserer det i egne selskaper, fortalte Heldal. – Norsep er vår behandlingsløsning for flyveaske fra forbrenningsanlegg. Vi bruker slagordet «fra avfall til råvare», og det er nettopp det som er poenget.

Tar vare på verdiene

Per Bakke informerte klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

INFORMASJON: FoU-sjef Per Bakke informerte klima- og miljøminister Ola Elvestuen og resten av forsamlingen om hvordan pilotanlegget fungerer.

I avfallet er det verdifulle råvarer som går tapt når avfallet deponeres. Norseps løsning renser flyveaske fra søppelforbrenningsanlegg. Resultatet blir uoppløst og ufarlig flyveaske, som kan benyttes i framstilling av ulike produkter, f.eks. brostein og ulike metaller som kunder kan videreforedle.

Det blir også noe som må deponeres etter Norsep-prosessen, men vesentlig mindre enn om flyveasken hadde blitt deponert ubehandlet. Strømmen av farlig avfall kan bli redusert med 80 prosent.

– Prosjektet startet i 2015 med laboratorietester. Etter hvert har flere avfallsstrømmer blitt dratt inn i prosjektet, og nå er vi kommet til pilotfasen, forklarte Heldal.

– Fase tre er et fullskala rense- og gjenvinningsanlegg for flyveaske ved Haraldrud avfalls- og energianlegg i Oslo i 2019. Der skal vi demonstrere framstilling av kommersielt attraktive produkter, bare i en mye større skala enn i pilotanlegget her på Herøya.

Teknologi-optimisme

Heldal og kollegene i Norsep er svært optimistiske på vegne av teknologien. Singapore har et tilsvarende avfallsproblem som i Norge, med en øy som fylles opp med bunnaske og flyveaske. Der har myndigheten gått ut til ulike selskap for å finne en løsning, og Norsep og noen samarbeidspartnere har levert et tilbud basert på sin teknologi.

– Vi har også fått betydelig støtte fra forbrenningsanleggene i Norge, og vi har intensjonsavtaler med de aller fleste av dem. De er veldig opptatt av å finne en løsning på problematikken med flyveaske. Kundene venter på oss, konkluderte Heldal.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler