Trenger gode fagarbeidere til spennende prosjekter i industrien

syv lærlinger står i hesteskoform, røde bukser og gule gensere, hvite hjelmer, ute på fabrikkområdet.

LÆRLINGER: Jonathan Thorsen Kjærra, kjemiprosessfaget; Imre Marioth Synnes Lindtveit, laboratoriefaget; Albert Grunnsund, kjemiprosessfaget; Emilee Maxine Walle-Bråthen, kjemiprosessfaget; Adrian Andersen, logistikkfaget; Nicolai Klokseth, automatiseringsfaget og Fergus Knutsen, kjemiprosessfaget.

Industrien i Grenland er inne i et generasjonsskifte. Samtidig er det flere store industriprosjekter på gang i området. Behovet for nye fagarbeidere er stort, og slik kommer det til å være i flere år framover.

INOVYN tar inn omtrent 12 lærlinger hvert år i seks forskjellige fagdisipliner: automatiseringsfaget, elektrikerfaget, industrimekanikerfaget, kjemiprosessfaget, laboratoriefaget og logistikkfaget. Halvparten får opplæringen i INOVYNs fabrikker på Rafnes og halvparten i PVC-fabrikken i Herøya Industripark.

Utplassering hos INOVYN

– Vi har ikke hatt problemer med å finne dyktige lærlinger, forteller opplæringsansvarlig hos INOVYN Thomas Andersen.

Det siste året på skolen setter elevene opp tre ønsker om utplasseringsbedrifter. INOVYN stod høyt oppe på lista til elevene som har fått læreplass i bedriften.

Portrett av mann i hjelm rød jakke og gul genser, industriell bakgrunn

Opplæringsansvarlig hos INOVYN Thomas H. Andersen.

– Vi har fått tak i de lærlingene vi skal ha og er veldig fornøyd med utplasseringsordningen. De er hos oss i to 14-dagers-perioder. Da blir vi kjent med elevene, og de blir kjent med oss og selskapet.

Raskt ut i arbeid

Lærlingene er samstemte om at de har valgt en yrkesfaglig utdanning fordi de kommer raskt ut i arbeid og har lønn under opplæringen.

– Bestefaren min var prosessoperatør, og han snakket mye om jobben, svarer Emilee Maxine Walle-Bråthen på spørsmålet om hvorfor hun valgte en utdanning innen prosessfaget.

– Jeg søkte læreplass hos INOVYN etter at jeg hadde vært her på utplassering, forteller Albert Grunnsund. – Da hadde jeg sett hvordan det var her, og jeg likte meg godt i bedriften. – Det er veldig bra miljø her, støtter Fergus Knutsen opp. – Og så kjenner jeg flere som jobber her. De trives bra her, så det var enkelt for meg å søke INOVYN.

Fergus valgte prosessfag fordi han synes arbeidet er spennende. Han fikk et godt inntrykk av jobben under utplasseringsukene. – Det er mye forskjellig å lære, og det er moro å forstå hva som foregår i fabrikken, og å se hvordan ting blir laget her.

Stort behov for fagarbeidere

– Framtidsutsiktene for fagarbeidere er gode, understreker Andersen. – Vi i INOVYN er inne i et generasjonsskifte. Det gjelder mange bedrifter her i Grenland. I tillegg er det mange spennende prosjekter på gang i vårt område, så det er gode jobbutsikter for elever som satser på en yrkesfaglig utdanning. Industrien har behov for kompetanse, så fagarbeidere er attraktive på jobbmarkedet.

syv lærlinger ute på Inovyns industriområdet

LÆRLINGER: Jonathan Thorsen Kjærra, kjemiprosessfaget; Imre Marioth Synnes Lindtveit, laboratoriefaget; Albert Grunnsund, kjemiprosessfaget; Emilee Maxine Walle-Bråthen, kjemiprosessfaget; Adrian Andersen, logistikkfaget; Nicolai Klokseth, automatiseringsfaget og Fergus Knutsen, kjemiprosessfaget.

Norge mangler 70 000 fagarbeidere fram til 2035

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle over 70.000 fagarbeidere i 2035. Det betyr at den som velger yrkesfag er sikret jobb.

Norske industribedrifter kunne glatt tatt imot 500 flere lærlinger hvert år. Problemet er at de ikke finnes. Dette kommer fram i en kartlegging som Norsk Industri har foretatt.

– Denne mangelen på lærlinger er ikke bærekraftig. Vår kartlegging gir grunn til å komme med et grundig varsko, på vegne av industrien, distriktene, miljøet og tusenvis av unge, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til Børsen

Yrkesfagene bommer: Unge får ikke læreplass og industrien får ikke lærlinger (dagbladet.no) åpen.

Industriteknologi, kjemiprosess eller laboratoriefaget

Svært mange industribedrifter trenger flere kvalifiserte fagarbeidere. Unge som har gjennomført to år på videregående yrkesfag med industriteknologi eller kjemiprosess og laboratoriefaget vil i praksis være garantert lærlingplass med utsikt til fagbrev og fast jobb etter to år.

Norsk Industris kartlegging hos opplæringskontorene landet rundt avdekker at det mangler 25 klasser i disse to fagene - når man tar utgangspunkt i behovet som bedriftene selv melder inn.

portrett av mann i sort skjorte og jakke, ute

Adm.dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Kristian Hansen/Norsk Industri

– Vi vet at industrien sitter på nøkkelen til det grønne skiftet. Da trenger vi langt flere unge som er interessert i teknologi og som har praktisk sans. Velger de en karriere i industrien, vil de også kunne gjøre noe bra for miljøet, ikke bare snakke om det, sier Lier-Hansen til Børsen.

NHOs kompetansebarometer

I NHOs Kompetansebarometer for 2020 kommer det frem at 6 av 10 bedrifter oppgir å ha udekket behov for kompetanse. I de aller fleste tilfeller betyr altså det at det er jobber å få, dersom man innehar kompetansen som trengs. Problemet er imidlertid at det ikke er nok folk som velger å utdanne seg innen akkurat de områdene.

Flust av jobbmuligheter

– Skulle jeg valgt på nytt så tror jeg at jeg ville tenkt mer på yrkesfag. Man kan gjøre veldig mye forskjellig med en yrkesfagbakgrunn, sier direktør for politikk og samfunnskontakt i NHO, Gjermund Løyning, til Nettavisen.

Og med den utdanningen ville han hatt et flust av jobbmuligheter – nå og i fremtiden – og gode muligheter for god lønn. – Hvis du velger deg en fagutdanning innenfor håndverk, tekniske fag og ingeniørfag, så kan du velge og vrake i jobbtilbud, slik det ser ut nå. Det er den sikreste veien til jobb, og yrkesfag og fagarbeidere er gull verdt.

Se bilag fra Varden "Velg yrkesfag - yrkene arbeidslivet vil ha". (åpen).

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler