Meld deg på vårt nyhetsbrev

Teamer sammen for å akselerere veksten til Vianode

Elkem, Hydro og Altor melder i en pressemelding i dag at de går sammen om å planlegge for produksjon av batterimaterialer på Herøya.
filmteam og fotograf sitter på huk og følger med på direktør i gul hjelm som forklarer produkt som skal produseres i ny fabrikk Direktør i Vianode, Stian Madshus, forklarer hva grafittmateriale er, og hvordan Elkem skal produsere materialet på en ny og bærekraftig måte. Foto: Siri Krohn-Fagervoll. Bildet er fra en tidligere anledning.

Vianode ble grunnlagt i 2021 og har i dag rundt 50 ansatte. Selskapet bygger på Elkems erfaring innen avanserte materialløsninger, deres interne forsknings- og utviklingsressurser, og de sterke resultatene fra Vianodes industrielle pilotanlegg i Kristiansand.

Etter denne transaksjonen vil Hydro og Altor hver ha en eierandel på 30 % i Vianode, mens Elkem beholder de resterende 40 %, sier partene i en pressemelding i dag.

Batterimaterialer til bilindustri

Partnerne planlegger å fatte en investeringsbeslutning for et førstefaseanlegg i løpet av første halvår 2022. Dette anlegget forventes å ha om lag 100 ansatte og produsere grafitt til mer enn 20 000 elbiler per år. Et potensielt fullskalaanlegg vil produsere grafitt for mer enn 1 million elbiler per år og forventes å øke antallet ansatte i Vianode til rundt 300, noe som muliggjør over 1000 grønne jobber inkludert eksterne ringvirkninger.

flyfoto av industriparken
Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

Avhengig av støtteordninger

De totale investeringene i førstefaseanlegget, og forberedelser til et potensielt fullskalaanlegg, er i størrelsesorden 2 milliarder kroner. Utviklingen av anlegget er avhengig av avklaringer knyttet til rammebetingelser, herunder offentlige støtteordninger og langsiktig tilgang til konkurransedyktig fornybar kraft og nettinfrastruktur.

Næringsministeren gratulerer

- Jeg vil gratulere partene med et veldig spennende industrielt samarbeid! Regjeringen har store ambisjoner for et grønt industriløft hvor batterier et ett av seks innsatsområder. Formålet er å skape nye, grønne arbeidsplasser, øke fastlandsinvesteringene, øke eksporten utenfor olje og gass og redusere klimagassutslippene. Det er slike prosjekter og samarbeid vi ønsker oss flere av når vi nå skal gjennom den største omstillingen i norsk økonomi noensinne, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les også:

Elkem velger Herøya til gigantfabrikk for batterimateriale og 

Møtte media og fortalte om Elkems fabrikkplaner på Herøya

 

Les også