Sparket i gang 400 millioners EU-prosjekt og bygging av pilot på Herøya

kvinne står på scenen med stort skjermbilde av presentasjon bak

Eli Aamot, konserndirektør i SINTEF Industri, fortalte om pilotfabrikken som skal bygges på Herøya under avspark for PYROCO2 prosjektet i Ælvespeilet, Porsgrunn i går.

Stemningen var god da en 100-talls partnere møttes til avspark på PYROCO2-prosjektet som skal gjøre CO2 om til råvare for nye produkter.

Hovedleveransen i PYROCO2 er å bygge et pilotanlegg på Herøya som demonstrerer skalerbar og lønnsom produksjon av kjemikaliet aceton basert på CO2 som råstoff og fornybar energi.

Prosjektet er beskrevet som en "game changer" for industrien, og bidra til nullutslipp og bærekraftig økonomi, og er finansiert med 400 millioner kroner fra EU.

I anlegget skal CO2-spisende bakterier gjøre CO2 om til aceton, et kjemikale som kan brukes til å lage blant annet plast og andre produkter. PYROCO2 er et såkalt CCU-prosjekt (Carbon Capture Utilisation).

Anlegget vil få en nøkkelrolle for å drive fram flere «CCU Hubs» i Europa.

SINTEF Industri koordinerer PYROCO2-prosjektet, som er støttet av EUs Horizon2020-program med 400 millioner kroner. Prosjektet består av et industridrevet konsortium, 20 partnere fra 11 land. Prosjektet startet høsten 2021 og varer i fem år.

panel of four people on stage

Klare for Grønn Giv: Eli Aamot, konserndirektør SINTEF Industri, Jean-Luc Dubois, ARKEMA, Frankrike, Sverre Gotaas, direktør Herøya Industripark AS og Chris Bolesta, CCUS leder Europeiske Kommisjonen er klare for Grønn Giv sammen med 20 partnere fra 11 land.  

mennesker sitter i kinosal
fire paneldebattanter sitter i stoler på en scene, en deltaker på skjerm

– I Herøya Industripark har vi, med industriekspert Rolf Olaf Larsen i spissen, utviklet Pilot Arena Herøya hvor vi tilbyr et industrielt miljø for oppskalering og utvikling av industrielle teknologier og prosesser, forklarte Sverre Gotaas Herøya Industripark AS.

portrett av to menn som sitter i paneldebatt på en scene

– Vi har vært med å etablere pilot studier for mer enn 40 selskaper og prosesser de siste årene. Det gjør vi i tett samarbeid med FoU-institusjoner og universiteter, og med industriell kompetanse og ressurser fra ingeniørbedrifter. En av våre viktige strategiske retninger er å utvikle en attraktiv arena for industrialisering av lovende forskningsresultater. Vi er involvert i ulike EU/H2020-initiativer og er vertskap for andre pilotprosjekter, sier Gotaas.

fire menn sitter ved lunsjbord

Fra venstre Rolf Olaf Larsen, pilotekspert Herøya Industripark AS og partner i prosjektet, Geir Morten Johansen, Vestfold Telemark Fylkeskommune, Stig Roaas, Nippon Gases og Thor Kamfjord, Norner (også partner).

gjester spiser lunsj i restaurant
Fylkesordfører med kjede rundt halsen åpner arrangementet fra scenen

Terje Riis Johansen, fylkesordfører i Vestfold Telemark, åpnet PYROCO2-arrangementet. – Jeg kom nettopp fra Herøya hvor Vianode lanserte batterisatsingen sin, investerer milliarder, og starter å bygge ny grønn industri der. For meg er Herøya et naturlig valg for ny grønn industri, og jeg er veldig fornøyd med å se at Herøya er valgt som sted for å bygge PYROCO2– pilot. Erfaring og kompetanse som finnes på Herøya om prosessindustri er enorm, spesielt på hydrogen og kjemikalier. Herøya fungerer som et teknologi-laboratorie for akademia og bedrifter, ikke bare i Norge men også for Europa. Jeg tror at tilgang på akademia, fornybar energi og nå potensielt CO2-fangst kan bidra til å skape verdi for dette prosjektet.

fylkesordfører med kjede står ved høyt bord

Fylkesordfører Vestfold Telemark, Terje Riis-Johansen

Fakta

Prosjektet skal etablere en plattform for CCU som del av Herøya industripark. Herøya, som ligger i Porsgrunn, huser noen av de mest karbonintensive industriaktørene i Norge. Prosjektet vil dra nytte av de pågående storskala-aktivitetene innen karbonfangst og -lagring og får tilgang til inntil 100 prosent fornybar elektrisitet til å kjøre prosessene.

PyroCO2-prosjektet har som mål å etablere seg som et fyrtårn for innovative CCU-teknologier som er til nytte for europeiske næringer, innbyggere, og ikke minst miljøet, på veien mot et klimanøytralt Europa.

PYROCO2-prosjektet tar for seg Grønne giv-utlysningsemnet LC-GD-3-1-2020 - Lukking av den industrielle karbonsyklusen for å bekjempe klimaendringer - Industriell gjennomførbarhet av katalytiske ruter for bærekraftige alternativer til fossile ressurser, og har mottatt finansiering fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddsavtale nr. 101037009.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler