Ranold og partnere høster lovord for artikkel om metode for spredingsberegninger i vann

Jonathan Johnsplass hos Ranold AS høster lovord om artikkel han har skrevet i samarbeid med partnere IKM Acona og NIBIO.

Det er Norsk Vannforening som kårer artikkelen som høyaktuell og viktig for praktisering av vannforskriften.

En artikkel skrevet av Ranold AS, i samarbeid med partnerne IKM Acona og NIBIO, har blitt kåret til beste artikkel i VANN nr. 1-2022. Ranold AS er strømningseksperter lokalisert i Forskningsparken på Herøya.

Utgiver av tidsskriftet Vann er Vannforeningen, som dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Høyaktuell artikkel

Redaksjonskomiteen for VANN kåret artikkelen til Marte K. Rosnes-Lundgaard, Jonathan Johnsplass, Anders Bjørgesæter og Anja Celine Winger, «Metode for spredningsberegninger av flere samtidige utslipp til vann ved hjelp av CIPMO- Kombinert integral- og partikkelspredningsmodell»,  til den beste artikkelen i tidsskriftet VANN nr. 1-2022.

I begrunnelsen for kåringen heter det at "tematikken vurderes å være høyaktuell, og at den indikerer at vannforskriften nå praktiseres sterkere. Teksten er klart og tydelig formulert, og forfatterne trekker ikke mer ut av resultatene enn det modellen tilsier. Artikkelen er således velskrevet, informativ, nyttig og viktig."

portrett av mann foran bedriftslogo på vegg.

Jonathan Johnsplass, Ranold AS: – Veldig hyggelig med oppmerksomhet rundt artikkelen vår.

Tematikken svært aktuell for Grenlandsregionen

Ranold mener at tematikken med utslipp til vann er svært aktuell i Grenlandsregionen.

– Modelleringsarbeidet som Jonathan Johnsplass gjør i denne artikkelen er av stor betydning for å kunne kvantifisere påvirkning av vannresipienter på en objektiv måte, sier Ranold-teamet.

– Arbeidet med CIPMO, Kombinert integral- og partikkelspredningsmodell, har vært en satsning vi har vært med på over flere år, med støtte fra virkemiddelapparatet.

Når vi miljømålet i EUs vanndirektiv?

Johnsplass og medforfatterne sier i sin oppsummering at  "Forurensning av kystområder er et problem over hele verden. Samtidig som kystnære områder er attraktive bo- og rekreasjonsområder er det også et ønske om utvikling av eksisterende og etablering av ny industri med utslipp til sjø.

Flere kystområder i Norge er klassifisert til å være i risiko for å ikke nå miljømålet om god økologisk og kjemisk tilstand i EUs vanndirektiv. Selv med svært god rensing kan nye utslipp føre til at målet om god økologisk tilstand er umulig å nå.

Det er mye informasjon å hente fra modellering av utslipp. Med en god modell kan modellering benyttes som et hjelpemiddel til å minimere utslippenes påvirkning på resipienters miljø og brukerinteresser.

IKM Acona AS og Ranold AS har fått støtte fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge til å utvikle en modell som kan simulere nye og eksisterende utslipp til kystresipienter."

Klikk her og les artikkelen hos Vannforeningen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler