Meld deg på vårt nyhetsbrev

Industrimaster og industri PhD er vinn-vinn for industrien og akademia

Det er et godt samarbeid mellom næringslivet og akademia i Grenland, også innen utdanning. Nå utvider USN tilbudet med industriell forskerskole for doktorgradskandidater og søker gode caser i industrien.
to kvinner står og lener seg på hver side mot et høyt bord, kunst på veggen bak. Innledere på siste faglunsj i Forskningsparken: fra venstre Monica Fagerlie, admin.koordinator for Industrial Research School in Complex Systems, og Merethe S. Østby, Digital manager, Yara i Porsgrunn.

Faglunsjene i Forskningsparken på Herøya er et populært tiltak for de som holder til i industriparken. Arrangementet er et samarbeid mellom USN, SINTEF og Herøya Industripark AS.

Godt samarbeid

Godt samarbeid mellom industri og akademia er viktig for begge parter. Næringslivet kan også samarbeide med offentlige aktører for å få støtte til prosjekter.

USN og næringslivet i Grenland har lang erfaring med samarbeid innen utdanning, og USN har nå planer for å bygge ut tilbudet til studentene.

Ny industriell forskerskole

Industriforskerskolen for komplekse systemer, er en av 12 nye nasjonale forskerskoler. Forskningsrådet annonserte sin tildeling i 2022 til prosjektet.

USN sier hovedmålet er å ruste studentene til å drive verdensledende forskning og innovasjon innen komplekse systemer, og at nøkkelen til suksess vil være det tette samarbeidet mellom industrien og akademia. Slik skal man sikre at forskningen gir verdi for bedriftene.

Arbeidslivsrelevant utdanning

– Målet er å gi norske doktorgradsstudenter en bedre og mer arbeidslivsrelevant utdanning, sier Monica Fagerlie, admin.koordinator for Industrial Research School in Complex Systems.

– Bedrifter får forskningskompetanse til å løse komplekse problemstillinger, og doktorgradskandidaten får testet ut forskning i relevant industri. Vi søker industripartnere med gode caser som vil gi våre kandidater en god arbeidslivsrelevant doktorgradsutdanning.

NTNU, Universitetet i Agder og USN er partnere i programmet, sammen med teknologiske bedrifter og industriklynger i Sør- og Østlandet.

 

tre personer står ved siden av hverandre, mursteinsvegg bak og åpen dør til møterom
Fra venstre Monica Fagerlie, USN, Lars Erik Øi, instituttleder USN og deltaker programkomite for faglunsj, og Merethe S. Østby, Yara.

God erfaring med Industrimaster

USN tilbyr Industrimasterprogram som utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med industrien. Studenten studerer femti prosent og jobber femti prosent med lønn i en relevant bedrift. Studenten kan ta reelle problemstillinger inn i klasserommet og fersk kunnskap tilbake til bedriften

Yara har for tiden tre industrimasterstudenter i sin organisasjon i Porsgrunn. 

– Dette er studenter som har relevant og ettertraktet kompetanse innen automatisering, digitalisering og analyse og som vi trenger mer av. Masterstudentene kommer raskt i gang, er dyktige og er verdiskapende, sier Merethe S. Østby, leder for digitalavdelingen i Yara Porsgrunn.

Et løft for regionen

Østby mener Industrimaster-ordningen er viktig for rekruttering. –  Dette er en fin måte å vise seg fram som en attraktiv arbeidsgiver, det gjelder ikke bare for Yara, men for industrien generelt. Det er masse spennende prosjekter i industrien i Grenland, og Industrimaster er et løft og en bra markedsføring for regionen vår. Industrimaster er en vinn-vinn-løsning som vi kommer til å fortsette med, og som vi virkelig anbefaler.

Eleonora tar en master innen industriell IT og automasjon 

Les om Eleonora Ntreska, industrimaster hos Yara. Hun har bakgrunn som ingeniør innen informatikk og automatisering. I tillegg har hun en praktisk pedagogisk utdanning. Hun kartlegger og forbedrer den digitale kompetansen i bedriften. (Varden, åpen).

 

Les også