Meld deg på vårt nyhetsbrev

Grenland: CO2 fangstens nye senter?

Forskere på CO2-fangst i det internasjonale ACT SCOPE-prosjektet kom til Grenland, og fikk verdifull innsikt fra industrien.
kollasje, til venstre portrett av kvinne med briller og mørkt halvlangt hår, blå genser og lys skjorte, poserer, står i et auditorium, noen tomme seter bak. Til høyre to personer tett sammen, mann i blå genser og kvinne med langt lyst hår, andre personer i bakgrunnen som snakker sammen. Møtelokale. Besøk på Herøya nylig: fra venstre Hanne Kvamsdal, SINTEF, koordinator for ACT SCOPE-prosjektet, Christian Brekken, Herøya Industripark AS vertskap for besøket, og helt til høyre seniorforsker Ragnhild Skagestad, SINTEF, som holdt et av de faglige innleggene.

Grenland og Herøya industripark er en «case factory» for CO2-fangstforskning, sier Christian Brekken, FoU-agent for Herøya Industripark AS. ACT SCOPE er et av 15 FoU-prosjekter Herøya Industripark AS deltar i.

ACT SCOPE - Accelerating CCS Technologies, er et internasjonalt forskningsprosjekt i regi av Climit programmet, og finansieres av forskningsrådene og alle land som er med. To partnere fra USA, tre partnere fra India og 19 partnere i Europa deltar. Det overordnede målet til SCOPE er å støtte utviklingen av teknologi for utslippskontroll og muliggjøre harmonisering av regelverk for aminbaserte CO2-fangstanlegg. Prosjektet går fram til 2024. 

Møtte industriaktører i Grenland

Forskerteamet møtte viktige industriaktører. Alle delte innsikt om industrielle CO2-fangst prosjekter og andre satsinger i Grenland, blant annet

  • Heidelberg Materials og karbonfangst i Brevik
  • Yara - grønn ammoniakk - pilotanlegg SKREI
  • Grenland Industrial CO2 Capture and Storage satsing (GICCS) og
  • EverLong CO2-fangst og håndtering på skip.
gruppe mennesker står tett sammen ute foran et stort tre i høstfarger. Parkeringsplass og betongbygg i bakgrunnen.
Forskere og partnere i CO2- fangst prosjektet ACT SCOPE, sammen med representanter fra Yara, Powered by Telemark og SINTEF avdeling Industriell Prosessdesign. Vertskap for møtet var Herøya Industripark AS.

Optimistisk og utålmodig

Hanne Kvamsdal, SINTEF, koordinerer ACT SCOPE-prosjektet.

– Det er spesielt interessant å få innblikk i viktige CO2-fangst satsinger her. I ACT SCOPE ser vi nå konkrete resultater. Målet er å gi myndigheter, de som behandler utslippstillatelser, et bedre og riktigere grunnlag for å sette realistiske utslippskrav på aminer i CO2-fangst, forteller hun.

 

portrett av kvinne, mørkt hår, sorte briller, smiler, poserer, auditorium
Hanne Kvamsdal, SINTEF, koordinerer prosjektet ACT SCOPE

Er du optimistisk for at CO2-fangst skal lykkes?

– Vi har jo løsningen, men de første løsningene vil jo være svært dyre, før det blir billigere og billigere, så det er viktig å få fortgang i dette. Vi forskere synes det har gått lang tid. Det viktige for oss er at det skjer noe.

 

mann og kvinne står tett sammen i et møterom, poserer, tre mennesker tett bak.
Guidet forskere på besøk i industrien: Christian Brekken, Herøya Industripark AS og en av innlederne på møtet seniorforsker Ragnhild Skagestad, SINTEF, avdeling Industriell Prosessdesign i Herøya Forskningspark.
mann står foran en stor skjerm på vegg som viser tekst for GICCS prosjekt
Magnar Bakke, prosjektleder Grenland Industrial CO2 Capture and Storage - GICCS, fortalte om karbonfangstsatsingen, hvor industribedrifter sammen med SINTEF vil fange alle CO2-utslipp i Grenland, ca. 1,2 millioner tonn utslipp utover Langskip-satsingen ved Heidelberg/Norcem i Brevik og Yaras satsing på å produsere grønn ammoniakk.
mann i gul arbeidsjakke står foran stor skjerm med tekstpresentasjon om SKREI prosjekt
Reidar Tveit, Yaras prosjektleder, fortalte at de nå er i gang med å forberede oppstart av piloten SKREI, produsere grønn ammoniakk og gjødsel uten CO2-utslipp på Herøya.
ung kvinne står foran stor skjerm med tekst EverLong, en presentasjon
Ragnhild Skagestad, forsker SINTEF, fortalte om EverLong, der de ønsker å finne løsninger på fangst og håndtering av CO2 på skip.

Les mer:

Heidelberg Materials og karbonfangst i Brevik

Yara - grønn ammoniakk - pilotanlegg SKREI

Grenland Industrial CO2 Capture and Storage (GICCS) satsing og

EverLong CO2-fangst og håndtering på skip.

Herøya og Grenland er som en case-factory for forskningsprosjekter

 

Les også