Meld deg på vårt nyhetsbrev

Elkem velger Herøya til gigantfabrikk for batterimateriale

Elkem har valgt Herøya Industripark som et sted for en mulig fabrikk for produksjon av grafitt til bruk i batterier for elektriske kjøretøy og forbrukerelektronikk.
Mulig milliardinvestering i Herøya Industripark. Ca 60.000 kvadratmeter skal tilrettelegges for Elkem. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

Fabrikken, kalt Northern Recharge, kan potensielt bli på rundt 60.000 kvadratmeter og vil kunne skape mange nye grønne arbeidsplasser i Grenland.

Den kraftige økningen i bruken av elektriske kjøretøy gjør at Elkem forventer en sterk vekst i markedet for såkalte litium-ion-batterier. Denne typen batterier brukes også i veldig mange andre produkter vi omgår oss med til daglig, som elektriske verktøy, forbrukerelektronikk og elsykler.

Fabrikken på Herøya skal produsere grafitt, en viktig bestanddel i de fleste litium-ion-batterier. Elkems Northern Recharge-prosjekt tar sikte på å ta en konkurransedyktig posisjon i dette internasjonale markedet, ønsker å bidra til en sterk europeisk batteribransje og vil kunne bygge en ny norsk eksportindustri basert på fornybar, norsk vannkraft.

I tråd med industriparkens strategi

Sverre Gotaas, administrerende direktør i Herøya Industripark AS, forteller at milliardinvesteringen vil skape store ringvirkninger i Grenlandsområdet. mann står foran forsamling i møtelokale, pressekonferanse

– Dette beviser nok en gang at den allerede etablerte infrastrukturen som er bygget opp over 90 år virkelig har en verdi for nye aktører. En slik etablering er helt i tråd med vår strategi.

Han mener at den gode tilgangen til kvalifisert arbeidskraft i regionen er noe av det som har fått Elkem til å ville etablere seg på Herøya Industripark.

– Det å få inn flere aktører – og en aktør av et slikt kaliber som det Elkem er – vil være med på å trygge arbeidsplasser i regionen, og det vil også styrke den økonomiske utviklingen, sier Gotaas.

Pilottesting i Kristiansand

Elkem bygger nå et pilotanlegg for batterigrafitt i Kristiansand, et prosjekt med en kostnadsramme på 65 millioner kroner. Piloten ventes å åpne i begynnelsen av 2021, og tar sikte på å verifisere teknologi og kvalifisere produkter for mulig fullskala industriproduksjon.

Basert på erfaringer fra pilotanlegget, vil Elkem vurdere grunnlaget for å bygge en fullskala industriproduksjon ved Herøya Industripark.

– Produksjon av batterimaterialer er en av Elkems største vekstmuligheter. Etterspørselen etter batterier øker som et resultat av den raske elektrifiseringen i transportsektoren og økende behov for energilagring i en mer bærekraftig fremtid. Dette krever ny produksjonskapasitet for batterimaterialer, og vi ser store muligheter for spesialiserte produkter med et grønt fotavtrykk, sier Michael Koenig, konsernsjef i Elkem.

Hvis alt går etter planen vil Elkem ta en investeringsbeslutning i 2021. Fabrikken vil ha en modulær design slik at det skal være mulig å raskt utvide kapasiteten etter hvert som behovene melder seg.

Veldig positivt for Porsgrunn og hele regionen

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, er svært begeistret over planene.ordfører gratulerer og overrekker blomster til en mann

– Dette er en ekstremt positiv nyhet for Porsgrunn og hele regionen. Det vil gi mange arbeidsplasser og befeste vår posisjon som et globalt sentrum for grønn industri, sier Kåss.

Han forteller at kommunen har vært aktive i å få til denne etableringen og setter pris på det tette og gode samarbeidet de har hatt med Elkem og Herøya Industripark for å få storinvesteringen til kommunen.

– Og så må jeg jo si at det er kjempepositivt at dette vil bidra til å sikre enda flere godt kvalifiserte arbeidsplasser til regionen, sier Kåss.

Legger stor vekt på bærekraftig industriutvikling

Herøya Industripark er eid av Oslo Pensjonsforsikring, og administrerende direktør Åmund Lunde forteller at de er svært stolte over å være en del av denne prosessen, og ser frem til å jobbe tett sammen med Elkem for å få til en vellykket etablering og produksjon på Herøya.

– Oslo Pensjonsforsikring har et langsiktig perspektiv på sine investeringer der bærekraft vektes tungt. At vi ved en slik etablering på Herøya både får sikret våre verdier, og kan bidra til langsiktig bærekraftig industriutvikling i Norge og nye arbeidsplasser lokalt, støtter opp om våre kjerneverdier, sier Åmund Lunde.

– Med sin gode og velfungerende infrastruktur når det gjelder blant annet god tilgang på nødvendig kraft, kjølevann og kaianlegg ligger forholdene godt til rette for en slik satsning på Herøya. 

seks personer står ute i ugress og stillasmaterialer
På bildet ses fra venstre, Sverre Gotaas, Herøya Industripark AS, Øyvind Solbakken, Næringssjef Porsgrunn kommune, Lars Haram, Investeringsdirektør Oslo Pensjonsforsikring, Skjalg Aasland, leder utvikling og byggforvaltning Herøya Industripark AS, Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune og Tone Rabe, leder Industriparkdrift Herøya Industripark AS. Foto: Hege S. Øverås.

Fakta om grafitt i batterier

En battericelle i et elektrisk batteri består av en negativ elektrode (anode) og en positiv elektrode (katode). Anoden har overskudd av elektroner, som beveger seg over til katoden når batteriet tømmes for strøm. Grafitten som vil bli produsert på Elkems nye fabrikk er det mest vanlige materialet som brukes i anodedelen av batteriet. Ifølge Elkem forventes det at den globale etterspørselen etter anodegrafitt i løpet av de neste ti årene vil tidobles fra dagens nivå på 150.000 – 200.000 tonn. Fabrikken på Herøya vil med andre ord stå for en vesentlig andel av det globale behovet for grafitt de kommende årene.

Om Elkem ASA

Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og nedstrøms silikonspesialiteter, i tillegg til sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer. Elkem har 6200 ansatte, 27 verk og salgskontorer i til sammen 28 land. Omsetningen i 2018 var på 25,9 milliarder kroner. Elkem er notert på Oslo Børs og hovedkontoret ligger i Oslo. Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com  

 

Les også