Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bygger Norges første e-fuel produksjon på Herøya i 2022

Nordic Electrofuel AS bygger Norges, og kanskje verdens, første industrielle og kommersielle produksjonsanlegg for e-fuel på Herøya i 2022.
man i gul jakke og hvit hjelm står ute i snøen på industritomt Bygger e-fuel produksjon på Herøya: – På denne tomten i Herøya Industripark bygger vi Norges, og kanskje verdens, første produksjonsanlegg for klimavennlig drivstoff, e-fuel, fra hydrogen, CO/CO2 og strøm, forteller Victor Dias, fabrikksjef i Nordic Electrofuel AS.

Produksjon av 10 millioner liter klimanøytralt drivstoff er planlagt å starte i 2024.

Byggestart i 2022

Victor Dias, Nordic Electrofuels fabrikksjef, er i full gang med forberedelser til byggestart sammen med kollegaer.

– Vi planlegger å starte byggeaktiviteter her på tomten i 2022, forteller Victor Dias. Han er nytilsatt fabrikksjef, og skal nå bruke de neste par årene på å bygge anlegget som skal produsere e-fuel, planlagt i 2024.

Først ute

– Vi bygger den første fabrikken i Norge, den første i industriell skala og kanskje den første i verden, sier Victor Dias stolt. – Her skal vi produsere klimavennlig e-fuel, syntetisk drivstoff laget av CO/CO2, vann og strøm.

Det eksisterer e-fuel anlegg for produksjon av e-metanol andre steder i verden, men anlegget som Nordic Electrofuel skal bygge på Herøya blir det første industrielle anlegget i verden for produksjon av hydrokarbonbasert e-fuel. Dette drivstoffet egner seg godt som fly-drivstoff.

Dias forteller om fordeler ved å etablere anlegget i Herøya Industripark. Han forteller også om store fordeler ved drivstoffet som kan fylles rett på tanken i maskiner, lastebiler og fly uten behov for å bygge om utstyr og motorer eller ny infrastruktur. illustrasjon av produksjonsanlegg fro efuel

Går foran

Ifølge Nordic Electrofuel kan e-fuel drivstoffet redusere utslipp av CO2 med 85 prosent sammenlignet med dagens fossile brensler.

– Alle bedrifter jobber nå med grønn industri, vi også. Vi går foran, sier Dias engasjert. Nordic Electrofuel har utviklet banebrytende ny teknologi sammen med blant annet forskere ved NTNU. Denne teknologien skal fungere i anlegget på Herøya.

Dias legger ikke skjul på at de håper å oppnå støtte fra ENOVA til produksjonsanlegget som er estimert til å koste mer enn 1,5 milliarder kroner. 

Herøya Industripark AS og Industriinkubatoren Proventia på Herøya bidrar også aktivt, sammen med flere, med teknologisk spisskompetanse og nettverk for at etableringen skal lykkes på Herøya.

Synergier med andre i industriparken

Dias peker på mange synergier og muligheter som kan utvikles med flere aktører i Herøya industripark, blant annet kjøp og salg av hydrogen. Han kjenner industrimiljøet godt etter flere års erfaring fra oppstart og drift av fabrikker, først fra REC Solar og nå sist som driftsleder i RHI Normag.

Store ambisjoner på sikt

Nordic Electrofuels første anlegg som bygges på Herøya er et demonstrasjonsanlegg i industriell skala. På sikt er ambisjonene å bygge et større anlegg for produksjon av 200 millioner liter drivstoff, og innen 2030, produsere 1 billion liter syntetisk drivstoff i Norge.

Fakta om produksjonsanlegget på Herøya

  • Leverandører: Aker Solution leverer Front End Engineering i nært samarbied med ARVOS GmbH Schmidtsche Schack og Emerging Fuel Technology. Bilfinger har også vært en god bidragsyter med design på tilknytting av hjelpesystemer på Herøya.
  • Råstoff: CO/CO2, vann og fornybar strøm.
  • Nordic Electrofuel og Eramet Norway inngikk avtale om leveranse av ovnsgass (CO og CO2) til nytt klimanøytralt grønt drivstoff
  • Produksjon: 10 millioner liter e-fuel årlig.
  • Drift: 20-23 personer på skift

 

Les også