Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bygg 25 er blitt et nytt og moderne kontorbygg

Det største enkeltstående rehabiliteringsprosjektet i Bygg 25 er nå ferdigstilt. Bygget er blitt totalrenovert og er blitt et moderne og energieffektivt kontorbygg.
fire personer kledd i gult og oransje arbeidstøy og hjelmer, poserer, står i kontormiljø, betongvegg i bakgrunnen. Takker for et godt prosjekt: fra høyre, Sissel Nybro, prosjektsjef i Herøya Industripark AS, og innleid prosjektleder Merethe Fallmyr i A.L. Høyer, takker entreprenøren Mynd, fra venstre Thomas Kaasa Søndbø og Mats Asdahl for gjennomføring av omfattende prosjekt og levering til avtalt tid.

Hovedentreprenør Mynd overleverte renovasjonsprosjektet til byggherre, Herøya Industripark AS, forrige uke. Representanter fra byggeier, innleid prosjektleder Merethe Fallmyr fra A.L. Høyer og prosjektsjef Sissel Nybro fra Herøya Industripark AS, har hatt siste befaring. Denne uka blir bygget overlevert til leietaker.

Totalrenoverte arealer

Rivearbeidene ble utført som en egen generalentreprise.

– Fordel med dette er at de prosjekterende har et bedre utgangspunkt og får kartlagt bygget bedre under prosjekteringen, sier innleid prosjektleder Merethe Fallmyr, A.L. Høyer AS.

– Mynd, generalentreprenøren i prosjektet, med sine underleverandører, har vært svært løsningsorienterte og sammen med byggherre funnet gode løsninger på forskjellige utfordringer som har kommet underveis i byggefasen.

lang korridor i kontorareal, lyse gulv og mørke dører til kontorer, glassvegger.
Arealer for leietaker i Bygg 25.

Fokus på HMS og kvalitet

Mynd har lagt stor vekt på HMS i hele byggeperioden, fra start og inn i en hektisk sluttfase. – Det vil si at både Herøya Industriparks bestemmelser og prosjektets interne bestemmelser har blitt godt ivaretatt.

Fallmyr peker på at entreprenøren gjennom hele prosjektet har stått for kvalitet på utførelsen, dette vises godt på det ferdige resultatet i arealene. – De har hatt stor stå-på-vilje, vært svært fleksible og ivaretatt byggherres og leietakers interesser i form av mindre og større endringer som har kommet underveis i prosjektet. Og levert innenfor avtalt tid.

Leietaker, Yara, flytter inn i fire moderne, nyrenoverte kontoretasjer i Bygg 25, på totalt ca 4.500m2

mann og kvinne, poserer, tar hverandre i hånden, takker for levering, gule jakker og blå og hvit hjelm, kontormiljø.
Mats Asdahl fra Mynd og Sissel Nybro, Herøya Industripark AS.

BREEAM-sertifisert

Prosjektet er et BREEAM-NOR prosjekt. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er et internasjonalt miljøsertifiseringsverktøy for bygg. Det sørger for en bærekraftig prosjektgjennomføring. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM International.

– Bygg 25 er sertifisert med Breeam-NOR Bespoke på nivå "Good", informerer Fallmyr.

God prosjektledelse

Sissel Nybro, prosjektsjef i Herøya Industripark AS, mener god prosjektledelse har vært avgjørende for at dette prosjektet har blitt vellykket. 

– Prosjektleder Merethe Fallmyr fra A.L. Høyer har vært vår forlengede arm og vært tett på gjennom hele prosjektet. God prosjektledelse er viktig for å kunne levere til vår leietaker til avtalt tid.

fire personer står ved en benk, alle i gule og oransje arbeidsjakker, hvite hjelmer, kontormiljø
Fra venstre Sissel Nybro, prosjektsjef Herøya Industripark AS, Camilla Sigurdsen, Eiendomsforvalter Herøya Industripark AS, Merethe Fallmyr, prosjektleder A.L. Høyer, og Vidar Jakobsen, driftskoordinator Herøya Industripark AS.

Største prosjekt i Bygg 25

Dette er det største enkeltstående rehabiliteringsprosjektet i Bygg 25. – Bygget er blitt totalrenovert og er nå et moderne og energieffektivt kontorbygg. Leieavtalen er den største vi har signert på kontorarealer, og har en varighet på 20 år, sier Camilla Sigurdsen, Eiendomsforvalter i Herøya Industripark AS.

 

Les også