Meld deg på vårt nyhetsbrev

Alle forskningsprosjekter kan finne en samarbeidspartner her

Herøya og Grenland er som en "case-factory" for forskningsprosjekter. Absolutt alle forskningsprosjekt kan finne en brukbar samarbeidspartner her.
portrett av mann, briller, foran foto på vegg FoU-agent: Christian Brekken, fysiker og ny FoU-agent, med ett bein i Herøya Industripark AS og det andre i SINTEF Industri TelTek i Herøya Forskningspark, er klar for å hjelpe FoU-prosjekter til å lykkes på Herøya.

Det sier Christian Brekken, Herøya Industripark AS og SINTEF Industri TelTeks nye FoU-agent på Herøya. Med lang fartstid som SINTEF/NTNU-forsker, 10 år innen biofysikk og 15 år innen olje- og gassbransjen, er han klar for å hjelpe FoU-prosjekter til å lykkes på Herøya.

Finner raskt prosjekt som passer i aktuell forskning

– Det er mange industrielle "caser", prosjekter og studier, her på Herøya og i regionen, som passer i aktuell forskning, sier Christian Brekken. Som eksempel peker han på CO2 fangst og CO2 fangstteknologier, hydrogen og ammoniakk. Mye handler om det, men det ligger også stort potensiale innen metallurgisk industri og sirkulærøkonomi.

En rekke FoU samarbeid

Brekken forteller om en rekke spennende FoU-samarbeid med industriselskaper som skjer nå.

– Herøya Industripark AS deltar i et 10-talls FoU-prosjekter tilknyttet EU, Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME), CLIMIT og flere, som regel i samarbeid med universiteter og institutter.

– Herøya Industripark AS mener alvor med å satse på Forskning og Utvikling og deltar på forskjellige måter, både som rådgivere og samarbeidspartner. Jeg er på en måte en agent for FoU, en ny utviklerressurs som skal bidra til at Herøya Industripark AS blir enda bedre på FoU samarbeid, med SINTEF og flere.

Største nå – bygge CCU pilot på Herøya

PYROCO2, 400 millioners EU-prosjekt og bygging av pilot på Herøya ble sparket i gang september 2022.

– PYROCO2 er et stot prosjekt, og den viktigste aktiviteten jeg er involvert i for Herøya Industripark AS for tiden, sier Brekken. – Prosjektet bygges nå opp med prosessdesign i Italia og Spania, små-skala tester i Danmark, Trondheim og Stavanger, før alt skal settes sammen her på Herøya til slutt, forklarer han.

Brekken leder aktiviteten hos industriparkselskapet og har nylig startet arbeidet med anbudsprosesser. Pilotanlegg skal bygges på Herøya og prosjektet skal demonstrere lønnsom produksjon av aceton med blant annet CO2 som råstoff. 

fire personer sitter på rad på en scene, en person på monitor, stort bilde bak
Klare for Grønn Giv: Eli Aamot, konserndirektør SINTEF Industri, Jean-Luc Dubois, ARKEMA, Frankrike, Sverre Gotaas, direktør Herøya Industripark AS og Chris Bolesta, CCUS leder Europeiske Kommisjonen er klare for Grønn Giv i PYROCO2 sammen med 20 partnere fra 11 land.

Carbon Management stort i verden

I PYROCO2-prosjektet kommer karbonet inn i èn form og ut i en annen. Det er et såkalt CCU prosjekt (Carbon Capture and Utilisation), hvor CO2 omdannes til aceton, et løsemiddel som er hovedbestanddelen i f.eks. neglelakkfjerner, men også en kjemikalie brukt i en rekke andre industrier og produkter. 

– Carbon Management er en stor greie i verden i dag. CO2 er jo nederst på rangstigen, bånn i bøtta, det er ikke verdt noe, og lager bare problemer. Så klarer vi å løfte det opp til noe som kan brukes, da får det verdi, sier Brekken.

Helt rått å bruke biologi

– Det er et helt rått prosjekt på mange måter, fordi man bruker biologi, mikroorganismer til å omdanne CO2 til et produkt som kan brukes til noe annet, sier Brekken engasjert. Han brenner spesielt for biologien etter også å ha forsket i mange år på kreftmedisin.

– Når dette lykkes, blir det en ganske unik prosess, der bioteknologi (fermentering) i industriell skala kan bidra til å redusere klimaproblemet. Det er en veldig spennende måte å gjøre det på. Det å spille på lag med mikroorganismer tror jeg kan være en del av løsningen på framtiden vår, sier han.

– Vi vet jo at mikroorganismer kan være farlige, blant annet virus, men på den annen side kan de være veldig gode hjelpere. I dette tilfellet er det genmodifiserte organismer som er dyrket fram og spesifikt laget for maksimal produksjon av acetone fra CO2, som skal brukes. Det er veldig spennende. Jeg håper vi får noen kule bilder av selve organismene å vise fram etter hvert.

– Er dette gjort før?

– Det er gjort på labskala, men ikke i industriell skala som vi skal gjøre her.

Muligheter for lokalt næringsliv

Brekken forteller om innkjøp av utstyr for millioner.  

– Først inviterer vi bedrifter til å melde interesse, så kommer en mer formell anbudsinvitasjon for leveranser av utstyr og tjenester. Vi vet at det er leverandører her som kan gi tilbud på hva vi trenger, så her er det store muligheter for lokalt næringsliv til å delta.

Case-Factory Herøya

For kort tid siden var Brekken en av SINTEFs 1500 forskere tilknyttet Trondheim.

– Alle følger med på det som skjer på Herøya, også FoU-miljøene i Trondheim. Det var noe av grunnen til at jeg ville hit, sier Brekken, veldig fornøyd med nye FoU-oppgaver tett på industriselskapene.

– Herøya er som en "case-factory", det er ikke ett forskningsprosjekt som ikke kan finne en brukbar samarbeidspartner her, reklamerer han.

 

 

Les også