Nystartet DigiPro vil digitalisere industri raskere

Bilde av deltakere på digitalt møte

Initiativ til digitalt samarbeid: En sterk gruppe ledende industri-, teknologi- og forskermiljøer i Norge starter samarbeid i DigiPro. Her fra nylig workshop ledet av Frode Brakstad, SINTEF (øverst til venstre) med deltakere fra Boliden, Elkem, Eramet, Hydro, Herøya Industripark AS, Jotun, Fiven, Storvik, Bouvet Norge, Cybernetica, Novotek Norway, Idletechs, Bilfinger Industrial Services, Siemens, Rambøll, Universitetene i Sørøst-Norge og Agder, Eyde Cluster, NORCE og Kongsberg Digital. Foto: Frode Brakstad/SINTEF

Nystartet DigiPro-senter har utspring fra prosessindustrien, teknologileverandører, SINTEF, USN, NORCE, UiA og Herøya Industripark AS.

De har fått med seg noen av Norges fremste industri-, teknologi- og forskermiljøer. Alle vil digitalisere industri raskere. Initiativene for å bidra til å bygge bærekraftig, konkurransedyktig industri og teknologi i Norge, kommer i raskt tempo fra Herøya.

Digitalisere norsk prosessindustri

Nå er noen av de fremste industri-, teknologi- og forskermiljøene i Norge er med å starte DigiPro-senter, et initiativ med store ambisjoner om å bidra til raskere digitalisering i norsk prosessindustri.

Finne prosjekter nyttig for flere

Gruppen i DigiPro, ledet av Frode Brakstad, ekspert og sentral i Sintefs satsing på digitalisering i industri, er allerede godt i gang med å finne prosjekter som skal være nyttig for flere.

mann i rød genser inne i kontorlandskap

Frode Brakstad, SINTEF

Dataanalyse og sensorteknologi

Hovedinteressen blant selskapene er kort fortalt å få til autonom og forutsigbar drift gjennom avansert datanalyse og bruk av sensorteknologi. Bedriftene kjører egne prosjekter og noen samarbeider allerede i felles prosjekter.

– Jeg har to ønsker for dette senteret, sier DigiProleder Frode Brakstad. – Vi skal skape prosjekter som gir merverdi for medlemmene. Samt at alle medlemmer skal være fornøyde. Du trenger egentlig bare å klare nummer to, sier han med et smil. – Det er jo et resultat av at det skapes merverdi. Målet er å få merverdi fra digitalisering til å skje raskere enn hva som er mulig uten DigiPro, under mottoet «Bli bedre sammen».

Muligheter for raske endringer

Brakstad forteller om et tidsvindu med store muligheter nå. 

– Det er lyst ut 1,3 milliarder kroner til bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv, og 550 millioner av disse skal gå til industri i to til fire års prosjekter. Her er det virkelig muligheter til å få til endringer raskt, sier han optimistisk. – Nå er gruppen i gang med å prioritere, så deler vi innspillene opp i prosjekter. Vi har spesielt fokus på modne teknologier som kan tas i bruk raskt.

Introdusere digitale løsninger og kompetanse

DigiPro er en åpen møteplass, ikke Sintef-styrt, men en felles plattform der også konkurrenter møter hverandre, forklarer Brakstad.

– Målet er at DigiPro skal bidra til å introdusere smarte digitale løsninger og digitalkompetanse inn i norsk prosessindustri.  

Andre offensive satsing fra Herøya

DigiPro-senter er SINTEFs andre offensive satsing sammen med Herøya Industripark AS, og følger tett etter etablering av Innovasjonhub i Herøya Forskningspark, hvor Norges mest avanserte Fabrication Lab åpner i løpet av året.

to menn står i sosialsone kontorfellesskap

Realisere industri 4.0: Fra venstre Frode Brakstad og Chandana Ratnayake, forskerkollegaer i SINTEF, leder henholdsvis DigiPro-senter og etablering av Innovasjonshub med åpning av FabLab. Begge vil bidra til å realisere industri 4.0. 

Realisere industri 4.0

DigiPro og Innovasjonhub Herøya, begge initiativer ledes av SINTEF.

SINTEFs etablering på Herøya i fjor høst markerte starten på partenes felles strategiske satsing på å gi gründere og innovatører tilgang til tettere samarbeid med forskere. Det er et ledd i Herøya Industripark AS store satsing på å bygge Seidr, en utvidelse av Forskningsparken, et større senter for innovasjon og teknologi. Målet er skape ny konkurransekraftig industri og å løse noen samfunnsutfordringer.

Om Digipro

DigiPro er senter for digitalisering av prosessindustri. Dette senteret vil inngå i Innovasjonshuben i nye Seidr Herøya.

Disse starter opp DigiPro: Boliden, Elkem, Eramet, Hydro, Jotun, Fiven, Storvik, Bouvet Norge, Cybernetica, Novotek Norway, Idletechs, Bilfinger Industrial Services, Siemens, Rambøll, Universitetene i Sørøst-Norge og Agder, Eyde Cluster, NORCE, Kongsberg Digital og Herøya Industripark AS.

Kontakt

Vil du vite mer om DigiPro, kontakte
Frode Brakstad, sjefforsker SINTEF, mob. 992 79 496, frode.brakstad@sintef.no

Illustrasjon som viser prosjektet DigiPro, initiativ fra SINTEF

Illustrasjon: SINTEF

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler