Sentralbord og resepsjoner i industriparken

ADDCON:

35 56 41 00

Bilfinger:

03247

Equinor

51 99 00 00

EVRY:

06500

Hydro:

22 53 81 00

Inovyn:

35 00 60 00

RHI:

480 99 500

Yara:

24 15 70 00

Hovedresepsjonen

35 92 65 02

Resepsjonen 
Forskningsparken

35 92 65 65

SIVA Herøya Næringspark

35 57 33 00

Herøya Industripark AS

35 92 65 00

Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Tall og fakta

Tomt til industrietablering

Herøya Industripark dekker et areal på 1,5 km2 i Porsgrunn kommune i Telemark, og eies av Oslo Pensjonsforsikring AS. Parken har rundt 80 leietakere med tilsammen ca. 2.500 ansatte.

Herøya Industripark AS er parkens vertskap. Selskapet forvalter, drifter og utvikler parken.

Rundt 55 av de 80 bedriftene er lokalisert i Herøya Industriparks industrielle kjerneområde. De øvrige 25 bedriftene er lokalisert i østre del av industriparken og er leietakere hos eiendomsselskapet Herøya Næringspark AS, og i Gunneklev som leietakere av Hydrovegen Eiendom AS.   

Finansiell informasjon 2017:

 • Omsetning fra alle virksomhetene, ca. 13 mrd NOK
 • Eksportandel 85 %
 • Investeringer 1 mrd. NOK

Infrastruktur i industriparken

 • El-nett med totalkapasitet 680 MW
 • 1.5 km kaifront fordelt på 6 kaier, ca. 900 båtanløp årlig
 • Prosessvann, kapasitet 9 m3 pr. sekund
 • Sentrale rørbroer
 • Tankterminal
 • Damp, gasser
 • Veier, grøntanlegg og p-plasser
 • Jernbanetrasé

Bygninger

De er totalt rundt 600.000 m2 bygg i industriparken, hvorav Herøya Industripark AS forvalter ca 135.000 m2 – fordelt på kontorbygg, produksjonslokaler, verksted, lager, laboratorier og forsøkshaller. De øvrige byggene eies av virksomhetene som har aktivitet i de ulike byggene.

Annet

 • Bred industriell kompetanse
 • Pilotarena Herøya (lokaler, anlegg og kompetanse for gjennomføring av pilotforsøk)
 • Industri-inkubatoren Proventia (selskap som skal bidra til realisering av ideer og innovasjoner)
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler