Vi vet ikke hva vi skal leve av i framtiden

Det er de unge som skal skape den

Jeg oppfordrer alle til å bli med i dette viktige arbeidet for verdiskaping i fylket vårt

Det skjer mye bra i norsk skole, og noe av det mest spennende er satsingen på entreprenørskapsholdninger hos elever og studenter som skal bli morgendagens verdiskapere. 

Det vi med sikkerhet vet er at mange av dagens unge skal inn i stillinger som ennå ikke fins, og de skal finne løsninger på utfordringer vi bare ser konturene av. De skal skape nye arbeidsplasser, og de skal finne nye måter å drive velferdsstaten videre på. Det er derfor viktig at utdanningssystemet legger til rette for å bygge opp barn og unges entreprenørskapskompetanse.

Entreprenørskap i utdanning handler om å trene elevene til å se muligheter – i seg selv og rundt seg – og gjøre noe med dem.

Når utdanningen skjer i nært samspill med kompetansemiljøer utenfor skolen, blir læringen virkelighetsnær og kunnskapsgrunnlaget til enhver tid oppdatert. 

Ungt Entreprenørskap (UE) Telemark er en selvstendig, ideell forening som er en del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk. UEs oppgave er å bidra til å bygge entreprenørskapskompetanse hos barn og unge i Telemark, i samarbeid med utdanningssystemet og arbeids- og næringslivet.

Entreprenørskap handler om å tørre og ville omsette ideer til praktisk handling. Evnen til entreprenørskap kan trenes, og UE jobber derfor for at flest mulig elever og studenter skal få entreprenørskapsopplæring. UE kan gjennomføre programmer både i barnehage, grunnskole, videregående skole og i høyere utdanning. Det mest kjente programmet er elev-, ungdoms- og studentbedrift.

Gjennom dette programmet får elevene og studentene i løpet av ett skoleår drive en virkelig bedrift med virkelige produkter, kunder, leverandører og penger.

I tillegg til å jobbe med både elever og lærere ute i skolene, arrangerer UE ulike konkurranser hvor bedriftene får sjansen til å vise seg både for publikum og for juryer. Det arrangeres både gründeridol, fylkesmesser og ikke minst NM.

Elevene og studenten uttrykker stor begeistring for UEs programmer, og vektlegger muligheten for å sette teori ut i praksis innenfor trygge, men likevel virkelighetsnære rammer. ”Elevbedrift er det beste faget jeg har hatt”, er et utsagn vi hører ofte.

Telemark har virkelig hevdet seg både i NM for ungdomsbedrifter, og ikke minst i ulike mesterskap for studentbedrifter – både nasjonalt og internasjonalt. 

Arbeidslivet i Telemark, både privat og offentlig, er avhengig av kompetent arbeidskraft. Hva kan vel være bedre enn at våre skoler utvikler arbeidstakere med gode entreprenørskapsholdninger? Som LOsekretær oppfordrer jeg dere alle til å bli medlemmer av UE Telemark for å bli støttespillere til dette viktig arbeidet for verdiskaping i vårt fylke.

27. november 2015 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler