Vi må bygge merkevaren Grenland!

Vi må løfte fram regionen og synliggjøre alt det spennende som foregår her.

Vi har mye å være stolte av i Grenland. Lista over våre fortrinn som næringsregion er lang. La meg gi deg noen eksempler.

Kompetanse: I Grenland har vi en arbeidsstokk med høy kompetanse. Her er det god tilgang på fagutdannede og ingeniører. Det er ettertraktet arbeidskraft for industri og andre næringer.

Stabilitet: Regionen er kjent for å ha en stabil arbeidsstokk med mindre «jobbhopping» enn mange andre steder. Vi har skiftkultur. Her stilles det ikke spørsmål ved skiftarbeid. Dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er tett og god. I med- og motgangstider finner man de beste løsningene sammen.

Infrastruktur: Vei- og jernbanenettet er bra. Enda bedre blir det når ny jernbanelinje åpner mellom Larvik og Porsgrunn, ny E-18 gjennom Porsgrunn og Bamble er på plass og en rekke prosjekter under Bypakka er realisert. På litt lengre sikt vil Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kobles sammen med en togstrekning fra Porsgrunn og sørover med mulig stopp på Tangen i Kragerø.

Regionen har også spesialiserte havner. Faktisk er Grenland Havn nest størst i Norge målt i volum. Vi kan også skilte med en industriell infrastruktur i særklasse. I dette ligger høykapasitet kraftforsyning, god tilgang på kjølevann og nærhet til havner. Herøya Industripark er en av de største industriparkene i Norge. Dette gir regionen en konkurransefordel. Skal man ut å reise, er det kort vei til Sandefjord Lufthavn.

Industrien: Norsk industrihistorie begynte i Telemark/Grenland. Vi er Norges industrielle hjerte. Den posisjonen har vi klart å opprettholde til tross for at næringen har hatt store utfordringer. Med vinnervilje, høye mål og iherdig innsats har regionen gått gjennom krevende omstillinger. Industrien har tatt i bruk ny teknologi og bærekraftige prosesser og løsninger. Det snakkes mye om det grønne skifte. Vår industri begynte på det grønne skifte for mange år siden.

Det gode liv: Grenland er et perfekt utgangspunkt for det gode og enkle liv. Vi har et variert arbeidstilbud, både for dem med og uten høyere utdanning. Det er mulig å skaffe seg bolig til en overkommelig pris samtidig som vi vet at eiendommens verdi stiger. Du kan bo i skjærgården, på «landet» eller midt i byen. Det er kort vei til barnehage, skole og jobb. Og vi har et mangfold av fritidstilbud, handel, service og kultur, og et rikt foreningsliv.

Holdninger: I Grenland er man vant til å brette opp ermene og få ting gjort. Vi har muskelkraft og hjernekraft til å sette visjoner ut i livet. Her er det framoverlente ledere som tør å tenke langsiktig. Både innen det private og offentlige pågår det spennende utviklingsprosjekter. Yaras bamboo-prosjekt er ett av dem, utbyggingen på Kammerherreløkka i Porsgrunn og snart Landmannstorget i Skien er to andre. Eiendomsutviklingsselskapet R8 skal bygge plusshus ved Kulltangbrua i Porsgrunn, Sørsmolt AS planlegger stor utvidelse av sin smoltproduksjon i Kragerø osv.

Vi må løfte fram regionen og synliggjøre alt det spennende som foregår her. Det er grunn til å være stolt av Grenland. Og det er grunn til at omverden får vite om alle mulighetene her. Vi må bygge merkevaren Grenland. Med så mange fortrinn å vise til, vil det være lett. Skal vi lykkes i markedsføringsarbeidet er det nødvendig med samarbeid mellom det offentlige, industrien, eiendomsutviklere, banker og andre. Det er mulig. Sammen vil vi sette Grenland på kartet.

4. april 2017 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler