Vi har gode kort på hånden

La oss spille dem ut!

Attraksjonskraft handler om å vinne etableringer i internasjonal konkurranse

«Alle» snakker om "Det grønne skiftet", og Herøya Industripark er ikke noe unntak. Vi mener industrien er en viktig del av løsningen for klima, og dette støttes av miljøbevegelsen, faginstanser og politikere. 

Industriaktørene i industriparken gjør en god jobb for å forbedre og utvikle teknologien, redusere utslipp og energiforbruk, forbedre produktene, og bidra til bærekraftige logistikkløsninger.

Hva kan vi som vertskap i industriparken bidra med til det grønne skiftet? Vår oppgave er å fasilitere ny framtidsrettet industri – fra å kartlegge og analysere potensielle bransjer og virksomheter, markedsføre oss overfor dem, få dem til å se til Norge/Grenland, og tilrettelegge for dem den dagen de velger å komme hit.

Vi mener Herøya har gode kort på hånden for å ta en rolle overfor ny klimavennlig industri. Vi har infrastruktur som er tilrettelagt for slike etableringer, og som gjør det effektivt og kostnadsbesparende for bedriften å etablere seg og drive her framfor på «green field». Men ikke minst har vi spisskompetanse som kan bidra i utviklingen av nye teknologier og prosesser, og vi har kompetanse innenfor drift, vedlikehold og service.  

Myndighetene må også være med i arbeidet med å trekke teknologiselskap til Norge og Grenland. Attraksjonskraft handler om å vinne etableringer i et internasjonalt mesterskap. Vi som vertskap og industripark vil sammen med myndigheter arbeide aktivt for å lande framtidige selskap, teknologiutviklere og gründere i vår region og vårt industrimiljø. Og da har også myndigheter og virkemiddelapparat et ansvar for å redusere risiko og støtte de selskapene og gründerne som virkelig tør å satse.

Denne jobben gjør seg ikke selv. Her trengs det stor innsats som i neste omgang kan gi Grenland den vekst og utvikling vi ønsker oss. 

19. mai 2015

Jørn Roar Bamle, ny leder i Proventia
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler