Industrien er viktig i det grønne skiftet

Kan skape et nytt konkurransefortrinn

Vi forventer at industrien er pådrivere for å løse klimautfordringene

Norsk industri er nå i ferd med å skape seg et nytt konkurransefortrinn gjennom det grønne skiftet. Ikke minst i Grenland, der vi ser at mange selskaper setter i gang innovative prosjekter for å kutte utslipp, redusere energibruk, og gå over til fornybar energi i sine produksjonsprosesser. I tillegg er det ny industri på trappene. Lykkes disse prosjektene, kan overføringsverdien globalt bety enda større reduksjon av klimagassutslipp. Derfor er norsk industri viktig for det grønne skiftet.

Zero forventer at den enorme innovasjonskompetansen som ligger i norsk industri brukes til å realisere nye klimaløsninger, flytte barrierer og realisere nullutslippsindustri. Intet mindre. Vi er derfor svært glad for at mange bedrifter leverer på dette. Vi trenger framoverlente industrivirksomheter som TiZir, Elkem, Norcem, Hydro og Yara. Bedrifter som konkret kutter utslipp, setter standarden for hvordan klimavennlig produkter kan produseres, og er en del av den store klimadugnaden. Norsk industri er med i verdensmesterskapet hver eneste dag, og der kan man ikke vinne uten å være i front og kutte utslipp.

Vi forventer at industrien er pådrivere for å løse klimautfordringene. Flere steder jobbes det med å få opp ny treforedlingsindustri med produkter som erstatter de fossile. I Sverige tar kjemisk sektor mål av seg å være fossilfrie i 2030. Industrien har kraft nok til selv å endre rammevilkårene for slik virksomhet.

Vi forventer at industrien er offensiv og er med på å diskutere hvordan vi skal kutte utslipp, og ikke peker på at alle andre skal gjøre det. I blant er dette helt sikkert krevende, men samtidig ser vi at flere virksomheter nettopp gjør dette.

Å bli verdens mest klimavennlige industri betyr mer enn å bruke billig norsk vannkraft. Det krever ny tenkning, nye løsninger og et sentralt mål om å være med på å realisere det grønne skiftet. ZERO er glad for det samarbeidet vi har med framoverlente industriaktører, og ønsker flere med på laget.

1. juni 2015 

Jørn Roar Bamle, ny leder i Proventia
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler