Sentralbord og resepsjoner i industriparken

ADDCON:

35 56 41 00

Bilfinger:

03247

EVRY:

06500

Herøya 
Næringspark:

35 57 33 00

Hydro:

22 53 81 00

Inovyn:

35 00 60 00

RHI:

480 99 500

Statoil:

51 99 00 00

Yara:

09272

Hovedresepsjonen

35 92 65 02

Resepsjonen 
Forskningsparken

35 92 65 65

Herøya Industripark AS

35 92 65 00

Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

– Viktig å ha nærhet til infrastruktur

– Det aller viktigste for vår produksjon er å ha nærhet til vital infrastruktur, slik som kaisystemer. Det har vi på Herøya og i Grenland forøvrig. Det sier Per Knudsen (bildet), sjef for Yara Porsgrunn.

Yara er verdens ledende produsent av mineralgjødsel, og Porsgrunn er sammen med Yara Sluiskil i Nederland den største av selskapets produksjonsenheter. I fjor produserte fabrikkene i Porsgrunn nesten 2 millioner tonn fullgjødsel, NPK, og 1 million tonn kalksalpeter.

1,4 millioner tonn råstoff til gjødselproduksjonen, hovedsakelig fosfat, tas inn med båt over Grenland Havns Dypvannskai. Sluttproduktene går ut på båt til hele verden. I 2011 var det totalt 900 båtanløp på Herøya, de fleste gjødselbåter.

– Kaiene på Herøya og i Grenland er helt vital infrastruktur for Yara, enten vi sender ferdigvaren direkte på båt, eller i container til Brevik Havn og Larvik for utskiping der, forklarer Knudsen.

Yara har også kunder og leverandører blant industriparkens mange bedrifter. Bilfinger er leverandør av diverse støttetjenester som vedlikehold, logistikkløsninger med mer, og RHI Normag leverer magnesiumoksid til Yara. Yara på sin side leverer damp og trykkluft til virksomheter i parken og har energisamarbeid med Eramet.

– Historisk sett ble gjødselfabrikkene bygd på Herøya fordi det var viktig med sjøveis transport. Etterhvert har vi fått et mangfold av bedrifter i parken som har nytte av hverandre både som kunder, leverandører og samarbeidspartnere, oppsummerer Per Knudsen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler