Flere alternative lokaliseringer ble vurdert. Herøya ved Porsgrunn viste seg å være det gunstigste stedet

Tanken om å flytte gjødselproduksjonen fra Rjukan til kysten hadde vært framme før, og flere alternative lokaliseringer var vurdert. Herøya ved Porsgrunn viste seg å være det gunstigste stedet å legge en ny gjødselfabrikk. I løpet av 1928 og 1929 ble Herøya omgjort fra en fredelig plett på landet til et stort industriområde med sydende aktivitet.