DuVerden stand

Bilde fra Den store Nabofesten juni 2019. Industriparken feirer 90 år med produksjon. Foto: Siri Krohn-Fagervoll.