CO2 transport: Resultater fra Equinors testteam på Herøya lover bra for Norges største klimasatsing

tre personer står ved et buet rør på en testrigg

Verdens største: Equinors testteam er i innspurt på verdens største testkjøring på transport av CO2 i flerfaseriggen i Herøya Forskningspark. Fra v: Dag Thygesen, driftsleder, Eirik Lunde, leder lab- og testavdeling og forsker Hilde Andersen.

Equinors testteam på Herøya har lovende testresultater for at CO2 kan transporteres både flytende og som gass til lager i Nordsjøen. 

Dette er et viktig bidrag for å få til lønnsom drift i Norges største klimasatsing noensinne. 

Kunnskap om CO2-transport og lagring

Knappe fem måneder etter at statsminister Erna Solberg åpnet Equinors testanlegg for CO2 transport, strømmer nå CO2 – både i gass og væskeform, gjennom et 200 meter langt rørsystem i Equinors flerfaserigg i Herøya Forskningspark.

Hensikten er å lære mer om hvordan CO2 oppfører seg under rørtransport, noe som er viktig for å kunne skalere opp CO2-transport og lagring i fremtiden.

kvinne i gult arbeidsantrekk og hjelm peker på rør med flytende CO2

– Her ser du flytende CO2, inviterer Equinors smørblide forsker, Hilde Andersen. Hun peker inn et lite kikkhull med glassvindu. – Der ser du en væske som beveger seg. Det er flytende CO2, sier forskeren stolt.

Gi driftsfordeler  

Forsker Hilde Andersen og driftsleder Dag Thygesen forteller om driftsfordeler.

– Flerfaseriggen på Herøya er en unik testfasilitet som gjør det mulig å teste transport av CO2 i to-fase, både gass og væske i samme rør. To-fase transport kan gi betydelige driftsfordeler.

Hva er innsikten så langt?  

– Vi har fått ny innsikt som bidrar til å forbedre modellene som brukes til å drifte storskala anlegg. Vi testkjører beregninger og modeller vi får, og studerer hvordan de fungerer i praksis. Kort fortalt, så bidrar vi med ny innsikt fra testene som er med å redusere risiko i satsingen på karbonfangst og lagring.  Vi finner ut hvordan CO2 i gass- og væskeform oppfører seg under rørtransport, noe som er viktig for å kunne skalere opp CO2-transport og lagring i framtiden.

CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik

Testresultater skal brukes blant annet av Northern Lights, som er Equinor, Norske Shell og Total E&Ps felles satsing på å bygge og drifte CO2 infrastruktur, transport og lagring, og som inngår i regjeringens storstilte Langskip-satsing på karbonfangst og -lagring (CCS).

I første omgang skal Northern Lights levere transport og lagring av CO2 fra sementfabrikken til Norcem i Brevik og, dersom de får inn ekstern støtte, også fra avfallsforbrenningsanlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud i Oslo.

tre personer i gult arbeidstøy på en rørbro

Stor interesse

– Vi merker stor interesse for resultatene, både fra oljebransjen, fra industriaktører og teknologileverandører, forteller Equinors Eirik lunde, leder for lab- og testavdelingen.

– Vi har bygd om anlegget her, investert 7 millioner, finansiert av partene og Gassnova. Det er en liten sum for å bidra med så viktige forskningsresultater inn mot det grønne skiftet, sier Lunde med et smil.

Ny lavutslipp industri

Northern Lights og Langskip er med på å dekarbonisere industri.  

Er CO2 den nye oljen?

– Vi skal fortsatt drive med testing på olje og gass, påpeker Equinor-kollegaene. – Flerfaseriggen, flaggskipet i forskningsanlegget vårt her på Herøya, har bidratt til store klimakutt og forbedret effektivitet i oljeproduksjon. Det skal vi fortsette med. Men nå gjør vi et skifte og bygger om testanlegget for å være med å forske fram klimaløsningene for ny lavutslipp industri.

Les også: Klimadebatt i Herøya Forskningspark. Alle vil ha grønt skifte. Equinor vil bidra.

Det første i sitt slag

Northern Lights-prosjektet omfatter utbygging og drift av anlegg for CO2-transport og -lagring av CO2 fra tredjeparter. Det blir det første åpne infrastrukturnettverket på tvers av landegrenser for transport og lagring av CO2, og gir europeiske industrielle utslippskilder muligheten til å permanent lagre sine CO2-utslipp under havbunnen.

Drift i 2024 

Anleggene skal etter planen komme i drift i 2024, og mottaksanlegget for CO2 skal ligge på Energiparken industriområde i Øygarden kommune Vestlandet. 

illustrasjon som viser lagring av CO2 på havbunnen
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler