Oppgraderer småøyene i Gunneklevfjorden

to menn står under gravemaskinarm foran øy i Gunneklev som skal rehabiliteres

Anleggsmaskiner er på plass og entreprenør er i gang med arbeidet med å oppgradere småøyene. Til høyre Kristian Solberg fra Herøya Industripark AS, og Jan Erik Tangen.

Oppgraderingen av øyene har flere mål, både forskjønnelse, sikring for båttrafikken og tilrettelegging for fuglelivet.

De åtte småøyene ble anlagt på 1980-tallet. De bløte bunnforholdene har som forventet gjort at øyene har sunket. I tillegg er de over tid påvirket av bølgeaktivitet. Flere av øyene er nå så vidt synlige som skvalpeskjær i overflata. Dette kan utgjøre en risiko for båttrafikk i fjorden.

flyfoto utsnitt av Gunneklevfjorden og småøyene langs vannkanten

Utbedres for fuglehekking

Gunneklevfjorden har et rikt fugleliv. Fugler har brukt flere av holmene til hekking, men dessverre har blant annet knoppsvanepar noen ganger fått reirene ødelagt ved høyvann. Dette ønsker Herøya Industripark AS nå å gjøre noe med.

– Det skal fylles nye masser på tre av øyene slik at de blir hevet med minst en meter over normalvannstand. I tillegg skal det bygges stativer med hekkeplattformer på fire av de andre øyene. Målet er at fugler skal etablere seg og hekke der, sier Kristian Solberg, ingeniør i Herøya Industripark AS, som koordinerer arbeidet. 

Ornitolog rådgiver

mann kledd i vinterklær ved vannkant med gravemaskin

Jan Erik Tangen, ornitolog og rådgiver for oppgraderingsarbeidet.

Herøya Industripark AS har samarbeidet med lokal ornitolog Jan Erik Tangen og miljørådgiver i Porsgrunn Kommune om løsningen. 

Ornitologen er glad for arbeidet som nå gjøres. – Ved å tilrettelegge for hekking på denne måten, håper vi blant annet å unngå at mink plyndrer reirene, eller at hekking avbrytes grunnet oversvømmelse av øyene. Det som skal utføres er basert på erfaringer fra tilsvarende tiltak andre steder både i Norge og i utlandet, sier Tangen.

Hekkefugl kan forsvinne

– Makrellterner og hettemåker er arter som har gått sterkt tilbake i fylket vårt. Spesielle hekkekasser blir laget for makrellterner. Denne arten er de siste tiårene redusert med over 90 % på kysten av Telemark og står i fare for å forsvinne som hekkefugl, forklarer han. – Derfor er det viktig at vi gjør slike tiltak i områder fuglen kan trives.

makrellterne på en stein

Makrellterne. Fotograf Jan Erik Tangen.

liten holme med fugl rundt

En av øyene som skal oppgraderes.

tre menn i vannkanten og start anleggsområde

Fra venstre Morten Grohs, Rolf Grohs Maskinentreprenør, ornitolog Jan Erik Tangen, og Kristian Solberg, Herøya Industripark AS.

 
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler