Stor tro på nye eiere for RHI Normag på Herøya

Factory hall and a portrait of a man i blue jumper

RHI Normag på Herøya produserer CCM (Caustic Calcined Magnesia). Her sees rotérovnen i produksjonshallen, bygg 103, Herøya Industripark. Til høyre fabrikksjef Jan Petter Hestvik.

 Callista Private Equity GmbH (Callista) har kjøpt alle aksjer i norske RHI Normag AS på Herøya.

Callista har også kjøpt irske Premier Periclase Ltd. i Drogheda, melder RHI Magnesita i en pressemelding 3. feb2021.

Begge selskapene produserer hovedsakelig magnesiumbaserte produkter, CCM (Caustic Calcined Magnesia) som brukes i gjødsel, dyrefor, hydrometallurgisk industri, tremasse og papir, miljø- og ildfast industri.

Utvikle egne selskaper

Callista har vist god evne til å utvikle integrerte enheter til vellykkede frittstående selskaper, skriver RHI Magnesita videre i meldingen. RHI Magnesita forklarer salgsbeslutningen med den pågående globale optimaliseringen i konsernet. 

Skifter navn til Magnor Minerals  

RHI Normag AS skifter navn til Magnor Minerals AS skriver Callista i sin pressemelding. De nye eierne starter nå arbeidet med å sette opp de to fabrikkenhetene som selvstendige selskaper med forretningsfunksjoner og egen virksomhetsidentitet. Begge selskapene blir i sine nåværende lokaler, ettersom begge ligger gunstig til ved sjøen med et eget sjøvannsinntak, som muliggjør jevn høy produktkvalitet og en ubegrenset tilførsel av sjøvann som en viktig råvare, skriver Callista videre.

Stor tro

Fabrikksjef Jan Petter Hestvik har stor tro på nye eiere.

portrett av mann i blå genser

– Callista har tydelige forventninger til oss. De har stor tro på lokal styring og drift, og jeg har stor tro på dem, sier fabrikksjefen optimistisk.

– Våre nye eiere har klare ambisjoner om å bygge en bærekraftig og solid fabrikkenhet, og arbeidet med å øke konkurransekraften starter nå, påpeker han.   

Utvikle nye produkter til internasjonalt marked

– Nå går vi fra å være råstoffleverandør internt i RHI Magnesita-konsernet, til å bli en selvstendig fabrikkenhet som skal utvikle nye magnesiumprodukter og kvaliteter. Og vi skal jobbe i et internasjonalt marked, sier Jan Petter Hestvik.  

Siden Fused Magnesia fabrikken stengte ned produksjon i 2020, fortsatte RHI å produsere magnesiumoksid (MgO), råstoff til Yaras gjødselproduksjon på Herøya. 

Skru opp produksjon i 2021

Hva skjer nå framover?

– Fused Magnesia produksjon på Herøya legges nå ned, men produksjon av CCM fortsetter. Nå kjører vi produksjonskampanjer, og satser på å intensivere og skru opp produksjonsvolum i 2021, sier Hestvik.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler