Overleverte industristrategi til regjeringen fra studio Herøya

teknikker gir signal om start av sending i studio

På signal fra teknisk studioansvarlig på Herøya ønsket Lars Petter Maltby, prosjektleder for Prosess21, (sees i venstre skjermbilde) velkommen til møte.

Prosess21 overleverte anbefalinger på industristrategi for økt verdiskaping med nullutslipp i 2050, til statsminister Erna Solberg og regjeringskollegaer, fra studio Herøya i går.

Se Prosess21 livestream fra studio Herøya.

Ett år etter stor workshop på Herøya er prosjektleder for Prosess21, Lars Petter Maltby, tilbake.

Anbefalinger for verdiskaping med nullutslipp

Sammen med deltakere fra Prosess21s styringsgruppe, leder Håvard Moe fra Elkem, Nina Dahl fra Sintef og Hans Erik Vatne fra Hydro, overleverte Maltby Prosess21 hovedrapport til regjeringen. Rapporten kommer med anbefalinger fra ekspertgrupper for økt verdiskaping med nullutslipp i 2050.

Studiovert og direktør i Herøya Industripark AS, Sverre Gotaas, deltok med stor interesse. Han har selv bidratt inn som observatør i styringsgruppen, og i ekspertgruppen karbonfangst og lagring sammen med flere industrikollegaer fra regionen, blant annet Per Brevik, Norcem og Lars Erik Øi, Universitetet i Sørøst-Norge.

mann i grå blazer foran tv-sudio

Sverre Gotaas, adm.dir. Herøya Industripark AS.

Konkret «to the point»

Gotaas er fornøyd med at anbefalingene til regjeringen er konkrete og «to the point» på hva som skal gjøres. 

– Dette er ikke en forskningsstrategi, men konkrete anbefalinger på hva industrien skal gjøre selv og hva vi trenger hjelp til, sier Gotaas. – Industrien venter jo ikke bare på hva myndighetene skal gjøre, de gjør veldig mye på egen hånd. Prosessindustrien har redusert sine klimagassutslipp med 40 prosent siden 1990. Nå må de mer kostbare og kompliserte gassutslippene tas.

– Og så må vi åpne for at internasjonal industri kommer hit, sier Gotaas videre.

Stor pakke – nok energi

– Det er en stor pakke, påpeker han.

– Det viktige er, som også statsministeren nevnte, at vi har nok energi. Det har vi ikke hvis vi skal gjøre det vi ønsker, uten å få mer kraft tilgjengelig. Uten den «billige» kraften kommer Norge til å sakke akterut på industrisiden, frykter Gotaas. Han mener det er et av industriens hovedkonkurransefortrinn.

Ha både grønn og billig kraft

– Som et resultat av energiomleggingen i EU, genererer Europa for det meste grønn energi om 15-20 år. Men da er det opp til oss i Norge å ha den så billig som mulig. Det er viktig at vi har både grønn og billig kraft, sier Gotaas.

Forventer grep rundt kraftforsyning

Hva forventer du fra myndighetene?

– Her er store forventninger til at politikere innser at kraft og industriell verdiskaping er koblet. Vi trenger at myndigheter regulerer og bidrar med å ta en del grep rundt kraftforsyning framover, sier Gotaas. og utdyper videre.

Yara diskuterer hva de ønsker å gjøre med ammoniakkfabrikken sin på Herøya. Dersom Yara realiserer sine planer om grønn ammoniakkproduksjon, skal de ha like mye kraft som Google i Skien. Hvis begge to kommer, kan vi få dilemmaer - hva skal kraften prioriteres til? Uten kabler eller ny produksjon, blir det knapphet på elektrisk energi.  Det kan nok bli noen politiske «slag», både for regjering og opposisjon, tror Gotaas. – Det viktigste nå er at politikere skjønner bakteppet for at industrien skal være med å øke verdiskaping med nullutslipp framover.

Les også E24s oppsummering.

studio med personer foran og bak kamera

Fasilitere: fra venstre, møteleder Ruth Astrid Sæter fasiliterte innlegg og samtaler mellom Håvard Moe fra Elkem, Nina Dahl fra Sintef,  Hans Erik Vatne fra Hydro og statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og flere. Sverre Gotaas til høyre i bildet.

Industrieksperter i Grenland bidrar

Flere industrieksperter tilknyttet Herøya og Grenland har bidratt i Prosess21 ekspertgrupper, blant annet i

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler