Bygger Norges mest avanserte digitale minifabrikk for innovatører på Herøya

two men in front of a monitor displaying an animation

Byggeklare: Chandana Ratnayake, sjefsforsker i Sintef Industri og Ken André Myhra Kihle, leder av maskinselskapet Cody i Skien, er klare for å bygge FabLab inn i Innovation Hub i Herøya Forskningspark i 2021. Her foran Codys ferske 3D-skisse av FabLab.

Skiensbedriften Cody bygger Norges mest avanserte og første digitale FabLab, som skal inn i Innovation Hub for gründere og innovatører på Herøya i 2021.

Nylig møttes sjefsforsker Chandana Ratnayake i SINTEF Industri og Ken André Myhra Kihle, daglig leder i maskinutviklingsselskapet Cody i Skien, til gjennomgang av Codys 3D-modellskisse av FabLab.

– FabLab blir nok veldig annerledes enn denne 3D-modellen her, men viser på en god måte de modulbaserte funksjonene i FabLab, kommenterer Ken André Myhra Kihle i Cody.

Digital «minifabrikk»

FabLab er en digital «minifabrikk», med maskinvare og digital tvilling, som Cody leverer inn i EUs storstilte satsing i Horizon2020 Factories of the Future, forskningsprosjektet, DIY4U (Do It Yourself for You), ledet av SINTEF Industri.  

– Målet i prosjektet er å få til lønnsom og bærekraftig produksjon av spesialiserte produkter i mindre skala, forteller sjefsforsker Chandana Ratnayake. Han koordinerer 13 internasjonale partnere i prosjektet.

– Det finnes ikke infrastruktur for småskala og spesialisert produksjon som er lønnsom og bærekraftig i dag. Industri er bygd for volum og masseproduksjon. I prosjektet, og med Cody i spissen, utvikler vi digitalplattform og FabLabmaskin (hardware) som skal produsere personlig tilpassede produkter miljøvennlig i åpen og innovativ samskaping med forskjellige aktører, i hele øko-systemet. Framtidens produksjon er nok ikke enten store eller små fabrikker. «Minifabrikken» FabLab blir et tillegg til de store fabrikkene, tror Ratnayake.  

Åpner InnovationHuB Herøya

Codys FabLab inn på Herøya er første steg i SINTEF og Herøya Industripark AS sin felles satsing på å etablere og åpne en InnovationHub for gründere og innovatører i Herøya Forskningspark.

FabLab’en, en fleksibel maskinvare bygd i moduler sammen med digitalplattformen, kan brukes til testing, prototyping og produksjon av mange forskjellige spesialiserte produkter i mindre skala.

Demonstrere personlig tilpassede produkter

Hvem får nytte av FabLab’en her på Herøya?    

– I løpet av prosjektperioden (2019-22) vil prosjektpartnere i DIY4U, deriblant det multinasjonale varehandelskonsernet Procter & Gamble, bruke FabLab til å demonstrere muligheter for å produsere personlig tilpassede vaskemidler i flytende form og i pulver, forteller SINTEFs prosjektkoordinator.  

Åpne for gründere og innovatører

– Senere i prosjektet, planlagt fra neste år (2022), åpner vi for lokale og nasjonale norske bedrifter og industri, gründere og innovatører som ønsker å bruke den digitale plattformen og FabLab (maskinen) til å teste prosesser eller lage prototyper på andre produkter og idéer. Vi er også interessert i å få innspill fra bedriftene på deres behov for produkttilpassinger, spesialproduksjon og rask prototyping osv.

Mange muligheter

– Vi tenker jo at det er mange muligheter og mange forskjellige produkter å produsere i et slikt FabLab-system, kommenterer Ken André Myhra Kihle. Han nevner et spenn av produkter fra matvarer, drikke, kosttilskudd, farmasiprodukter og til gjødsel.   

Sirkulærøkonomi

Chandana forteller også at FabLab-konseptet kan være svært nyttig i sirkulærøkonomi.

– For eksempel, i tilfeller der man tar ut stoffer fra en produksjonsstrøm for å bruke dem til noe annet, og der volumene er mye mindre. Et godt eksempel her på Herøya er REEtec, som har startet opp produksjon av sjeldne jordarter med råstoff hentet ut fra Yara produksjonsstrøm.

– Skreddersydde og spesialiserte produkter skal gi merverdi, «Added Value» og «Made for Me», understreker sjefsforsker og maskinutvikler.

Spesialiserte produkter    

Maskinekspertene i Cody fikk oppgaven med å utvikle, bygge og levere to FabLaber, som nå i første runde skal produsere forbruksprodukter, vaskemidler, i flytende og pulverform. Fablab’ene skal plasseres og brukes henholdsvis i Innovation Hub Herøya og den andre i Storbritannia.

Ken André Myhra Kihle, daglig leder i Cody forklarer Fab Lab.

– Vi har laget en modulær maskinløsning som produserer, verifiserer, pakker og merker småserier av konsumvarer, personlig tilpasset den enkelte forbruker. En digital plattform spør via en nettside om kundens behov og genererer, ved hjelp av en digital tvilling og denne informasjonen, en skreddersydd oppskrift for kunden. FabLab-maskinvaren er svært fleksibel, er bygd i moduler, kan justeres eller utvides etter behov, og kan produsere mange forskjellige spesialiserte produkter uten at man trenger å gjøre store endringer, muligens ingen, forklarer Ken André Myhra Kihle, daglig leder i Cody.

Cody imponerer - vil samarbeide mer med flere bedrifter

– Cody imponerer, berømmer sjefsforsker Chandana Ratnayakae i SinTEF Industri. Han koordinerer 13 internasjonale partnerne i prosjektet DIY4U, som er del av Europas store satsing på Factories of the Future og Made in Europe.

– Cody er et godt eksempel på hvordan mindre bedrifter kan bidra inn i store FoU-prosjekter.  Samarbeid med bedrifter, slik som Cody, er noe vi ønsker mer av, sier sjefsforskeren i Sintef. 

Ser dere i Cody nye kundemuligheter?

– Ja, definitivt, sier Myhra Kihle. – Vi bygger spesialmaskiner for mange forskjellige kunder og vi tenker å bruke noe av modultankegangen i våre maskiner til andre kunder framover. 

to menn på møterom foran en monitor med to bedriftslogoer

Samarbeidspartnere. Ken André Myhra Kihle, daglig leder i Cody (til venstre) og Chandana Ratnayake, sjefsforsker i Sintef Industri.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler