Slik skal de dytte industri raskere og sikrere til økt bærekraft

portrettbilder av Gjønnes og Rabe

Bidra mye mer: Grim Gjønnes, utviklingssjef og Karsten Rabe, teknologisjef i SINTEF Norlab i Herøya Forskningspark vil bidra mye mer til å dytte prosessindustri og samfunn raskere og sikrere til økt bærekraft. Til venstre Grim Gjønnes (foto SintefNorlab) og Karsten Rabe (foto Dag Jenssen)

Utviklerduo i SINTEF Norlab, Grim Gjønnes og Karsten Rabe har en ny digitalplattform klar, og full driv i utviklingsprosjekter

Begge startet i SINTEF Norlab ved årsskiftet da SINTEF Molab og Kystlab fusjonerte til SINTEF Norlab, Norges største laboratorieselskap, en betydelig nysatsing.

Lansert labindustriens Data Liberation

Grim Grønnes preannonserte en ny digital plattform, NORLIMS, på SINTEFNorlabs blogg i januar.

Vi tror at datafrigjøring vil bidra til økt produksjon, lavere utslipp og tryggere industri

– Dette er labindustriens versjon av Googles Data Liberation, skriver Gjønnes på bloggen. "Ganske aggressive greier, korrekt? Det var inntil jeg så et foto av Aker BPs CEO Karl Jonny Hervsvik i T-skjorte med skriften «Data liberation front». Aker har ambisjoner om å etablere  en dataplattform basert på de samme prinsippene." – Vi tror at datafrigjøring vil bidra til økt produksjon, lavere utslipp og tryggere industri, sier Gjønnes.

Gjønnes forklarer den nye digitalplattform i bloggen, som kort fortalt frigjør labdata og gir kunder direkte aksess til store datamengder online. (LIMS= Laboratory information management system).

Levert til første kunde

Han skriver videre på bloggen at første kundeleveranse, til en stor norsk industriaktør, gjøres i disse dager.  "Vi ser slutten på e-postvedlegg, pdf og papir i kommunikasjonen mellom laboratorier, kunde og evt. myndigheter. Vi går mot integrerte grensesnitt og bedre arbeidsflyt gjennom digitale løsninger i denne kommunikasjonen. Dette vil også åpne opp for nye bruksområder for labdata, for eksempel bedret prosesstyring."

Jeg tror prediktiv analyse blir viktigere enn noensinne framover.

Prediktiv analyse, viktigere enn noensinne

– Å hjelpe industri og samfunn til å fange opp det som skjer mye tidligere er viktig for oss i labindustrien, forteller Gjønnes.  

– Vi lever av målinger. Tilgang til måleresultater og mengder data online, gjør at prosessindustri kan fange opp hva som skjer i produksjonsprosesser og i miljøet mye tidligere. På den måten gir vi tid til å gjøre tiltak og se nye muligheter framover. Jeg tror prediktiv analyse blir viktigere enn noensinne framover.

Vi satser mye på digitaliseringsprosjekter og sensorteknologi rettet mot blant annet utslipps- og prosesskontroll

Satser på sensorteknologi 

– Utviklingsprosjekter er viktigere enn noen gang, forsikrer Karsten Rabe, teknologisjef. Han er engasjert i utviklingsprosjekter både i regi av Sintef Norlab og SINTEF industri.

– Vi satser mye på digitaliseringsprosjekter og sensorteknologi rettet mot blant annet utslipps- og prosesskontroll, forteller Rabe.

Sirkulærøkonomi

Rabe deltar også i flere industriklyngeinitiativ (IGT) og prosjekter, bl.a. reduksjon av klimautslipp og sidestrømmer og sirkulærøkonomi. 

– Nå kartlegger vi sidestrømmer i bedrifter og i industrimiljøet i Herøya Industripark, og satser på å ha en oversikt klar i løpet av mai, forteller Rabe. – Det blir et bra grunnlag for å utvikle tiltak i en sirkulærøkonomi.

Satser på nyutvikling

Bjarne Nenseter, gruppeleder for SINTEF Norlab i Herøya Forskningspark forteller at de fortsetter å satse på nyutvikling av tjenester.  

Portrettbilde av Bjarne Nenseter

Bjarne Nenseter, gruppeleder for SINTEF Norlab i Herøya Forskningspark.

– Vi driver tradisjonell laboratorievirksomhet, men leter hele tiden etter nye muligheter for hvordan vi kan bidra til å hjelpe prosessindustri og kunder. Nå har vi fått med spennende folk og tanker med Grim Gjønnes og Karsten Rabe. De kombinerer digitalkompetanse fra IT-verden med kunnskap om prosessindustri. Vi er bra rigget for å lede an med nyttige digitale løsninger til industri og samfunn framover, sier Nenseter.

Samarbeid

Herøya industripark satser på å bygge et innovativt miljø på digitalisering i tilknytning til Herøya Forskningspark.  

Hva er deres rolle i et slikt digitaliseringsmiljø?

– Rent praktisk vil vår rolle være knyttet til å være en god samarbeidspartner og bruker av tjenester fra et slikt økosystem. For oss i lab-bransjen handler digitalisering dels om Industri 4.0-teknologier, dels om eierskap til sensorer og data, sier ledelsen i SINTEFNorlab.

Del av digitaliseringsstrategi

Mer grunnleggende mener ledelsen i SINTEFNorlab at verdiskapning i fremtidens verdikjeder i lab-industrien vil være knyttet til de digitale delene av slike kjeder.

– Vi ser derfor vår rolle i et slikt senter som del av en digitaliseringsstrategi med tre komponenter: bygge organisatoriske kapabiliteter, inngå strategiske partnerskap, og investere i relevante selskaper.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler