Kom til stortinget og snakk om hydrogen og energibehov

kvinne med hvit topp sitter og holder dialog

Engasjert: En svært engasjert olje- og energiminister Tina Bru, (H), oppfordret industriledere, forskere og næringsutviklere fra hydrogenforumet Grenland til å komme til stortinget og snakke mer om hydrogen og energibehov framover.

 Hydrogenforumet i Grenland, med ledere fra industriklyngen og bedrifter, forskere og næringsutviklere møtte en svært engasjert olje- og energiminister Tina Bru (H) i går.

Tema var regjeringens hydrogensatsing – på vei mot lavutslippsamfunnet og knutepunktstrategi. Hydrogenforumet i Grenland med Asgeir Knutsen, forretningsutvikler, Sverre Gotaas, adm.direktør Herøya Industripark AS og Per Knudsen, styreleder Industrial Green Tech og leder i Yara Technology Center, fortalte om Herøyas og regionens ambisjoner for å bidra til å realisere regjeringens nasjonale hydrogensatsing.

dame står foran forsamling som sitter på stolrader

Tina Bru i engasjert dialog med industriledere om hydrogen og kraftbehov i framtiden.  

Vi er godt forberedt

– Vi er godt forberedt til å være med å realisere planen til regjeringens hydrogensatsing, sa Asgeir Knutsen. – Vi vil gjerne fortsette diskusjonen for å komme i posisjon, og ikke minst bli utpekt som et Hydrogenknutepunkt med referanse til regjeringens strategi. Håper du tar det med deg videre, og vi kommer gjerne inn til Oslo for å snakke mer om det.

Per Knudsen, leder av Industral Green Tech og Sverre Gotaas, adm.direktør Herøya Industripark AS påpekte at Herøya og regionen har en lang historie med Hydrogen i industriell bruk.

mann står foran forsamling som sitter på stolrader

Møteleder Asgeir Knutsen, Herøya Industripark AS.

– Flere bedrifter etablert på Herøya benytter teknologien i dag, som NEL, HydrogenPro og andre. Sammen med FoU-miljøene SINTEF, Universitetet i Sørøst Norge og flere har vi  store ambisjoner om å utvide og styrke innovasjonsmiljøene med å bygge et gedigent senter for industriell innovasjon på Herøya, sa Sverre Gotaas.

Ønsker mer av tankegangen fra dere

– Det er kjempespennende å høre om ambisjonene dere har på hydrogensatsing og tankene dere har om energibehovet framover, sa Tina Bru. 

Dialogen i møtet dreide mye over på det økende energibehovet framover.

– Dere er et godt eksempel på den tankegangen vi ønsker å se mer av. Kom dere til stortinget for å snakke mer om hydrogen og energibehov framover, oppfordret ministeren.

kvinne står mellom to menn, med en meters avstand

Tina Bru, sammen med Sverre Gotaas, adm.dir. Herøya Industripark AS, til venstre, og Per Knudsen, Yara

 

– Den fordelen vi har, er den rimelige og trygge tilgangen vi har på grønn kraft, essensielt for norsk industri. Men det reiser også mange vanskelige debatter framover, sa Bru. – Hvis jeg kan komme med en utfordring tilbake: Dere må komme dere på stortinget og snakke om energibehovet framover, og at det må tilrettelegges for å utvikle mer energi. At vi trenger mer energi går litt under radaren.

– Vindkraftdebatten er ett eksempel. Det er nå i ferd med å etablere seg en oppfatning om at Norge har et gigantisk kraftoverskudd, og ikke trenger mer. Men det er helt feil. Vi har nok kraft nå, men vi kommer ikke til å ha det mellom 2030 og 2060. Noen tror at vannkraft holder. Offshore havvind, som mange peker på, er både flott og bra. Men i glansbildene av mulighetene er jeg redd for at vi glemmer å ha de krevende diskusjonene. Dette vil kanskje være de mest konfliktfylte diskusjoner og viktigste oppgaver å løse framover.

Setter pris på deltakelse i den viktigste diskusjonen

– Jeg må si tusen tusen takk for denne utrolig interessante og gøye diskusjonen, sa Tina Bru. – Denne debatten er så spennende. Vi har den altfor lite. Jeg setter veldig pris på alle innspillene som kommer her, og at dere vil være med i den diskusjonen framover. Det er den viktigste diskusjonen vi skal ha framover. Virkelig.

liten forsamling med mennesker og en kvinne i hvit topp i senter

– Det er kjempegøy å ha deg her, og ditt engasjement inspirerer, jeg tror jammen jeg stemmer høyre igjen, svarte Asgeir Knutsen Herøya Industripark tilbake med stort smil.

Regjeringens hydrogensatsing

Regjeringens hydrogenstrategi er et bidrag til arbeidet med å utvikle ny lavutslippsteknologi og nye lavutslippsløsninger. En styrket satsing på hydrogen i Norge er i tråd med målet om å ha et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv som utvikler teknologi og løsninger som svarer på morgendagens utfordringer. Vi skal utnytte mulighetene i det grønne skiftet.

Statsminister Erna Solberg fortalte som regjeringens hydrogensatsing til Teknisk Ukeblad/tu.no, hvor hun forklarte tanken bak satsingen på knutepunkt.

– Det er å forsøke å styre støtten på en litt annen måte enn i dag. I stedet for å få flere små piloter og demonstrasjonsanlegg spredt rundt omkring, kan man få flere ulike på samme sted for å understøtte verdikjedeutvikling, sa Solberg i sin kommentar.

Nå utarbeides et veikart for hydrogensatsingen som skal være klart sommeren 2021.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler