Omlegging fabrikkgjerdet ved brannstasjonen

bilde av brannstasjon i industriparken og merket på bildet berørt område

Endring i kjøremønster: berørt område.

Brannstasjonen skal legges på utsiden av fabrikkgjerdet, og prosessen med å flytte gjerder og sette inn nye porter starter mandag 14. september.

kart over berørt område

Det er gjort forberedelser for prosjektstart, og området vil bli sperret av i løpet av uke 38. Kjøreport 2 vil i perioder være stengt, eller ha begrenset tilgang.

Omleggingen medfører endringer i kjøremønster i området.

– Nytt fabrikkgjerde settes opp i Gate 20 slik at brannstasjonen blir liggende på utsiden av fabrikkgjerdet. Vi skal sette inn nye porter i Kjøreport 2 for å få plass til utrykningsvei på utsiden av porten, sier prosjektleder Øystein Østenå i Herøya Industripark AS.

Gate 20 stenges for all vanlig trafikk

I Gate 20 blir det installert to nye porter som skal fungere som utrykningsporter for industriberedskap. – Omleggingen fører til at Gate 20 blir stengt for all vanlig trafikk, og at trafikken til og fra Kjøreport 2 må gå i Gate 19, sier Østenå. Se skisse.

Prosjektet starter mandag 14. september og er planlagt avsluttet om ca 4 uker.

Kjøreport 2 stenges i ombyggingsperioden

Kjøreport 3 ved Bedriftshelsen må benyttes når Kjøreport 2 stenger i en periode på grunn av ombyggingsarbeidet. Det vil være informasjon på utsiden av porten om hvordan man skal forholde seg til registrering av adgang for passasjerer i bil.

Enklere utrykningsvei

kvinne i mørk bekledning i en korridor

Mari Bjørge, leder beredskap, Grenland Brann og Redning IKS.

– Dette blir bra, utrykningskjøretøy fra brannstasjon får nå en enklere og mer effektiv utkjøring, sier Mari Bjørge i Grenland Brann og Redning IKS. – Med denne omleggingen får vi også en mer åpen og tilgjengelig brannstasjon for publikum.

Kontakt 

Herøya Industripark AS er prosjekteier. Kontaktperson er Øystein Østenå, telefon 908 57 023.

Artikkelen ble oppdatert 16.10.2020

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler