- Herøya Arbeiderforening er sterkere enn noen gang

John Øivind Selmer til venstre og Thor Morten Thorsen til høyre. ute.

Til venstre, John Øivind Selmer, sekretær, og Tor Morten Thorsen, leder i Herøya Arbeiderforening, HAF.

«Arbeid til alle er jobb nummer en». Den gamle parolen er like aktuell som tidligere, og den oppsummerer verdigrunnlaget for arbeidet Tor Morten Thorsen og John Øivind Selmer legger ned i Herøya Arbeiderforening (HAF).

Tor Morten er leder for HAF, mens John Øivind har sekretærjobben. De kjenner hverandre godt fra mange års samarbeid for å styrke medlemmenes vilkår og rettigheter. Vi har utfordret dem til å si noe om HAFs rolle i dag.

HAF har sin historie tilbake til 1929, året da Hydro etablerte seg på området utenfor Porsgrunn. Foreningen har hatt en dominerende rolle i LO og var fram til 2004 en forening for ansatte i Hydro. Nå er HAF en samleforening for åtte klubber i ulike virksomheter rundt Frierfjorden.

HAF – lang historie og moderne arbeidsformer

– Hva er HAFs rolle i våre dager?

profilbilde av Thorsen

– Jeg mener at vi er sterkere enn noen gang, men som Tor Morten sier: Den måten vi driver HAF på i dag, er annerledes enn da Berby ledet HAF på 30-tallet. Vi driver HAF med en klar politisk ambisjon om å skaffe folk jobb og bevare arbeidsplasser, sier John Øivind.

– I gamle dager måtte en være tøff i trynet og vise styrke ved å true og streike. I dag gjør vi samme jobben, men på en annen måte, utdyper Tor Morten. – Det startet med Per Wold, som var vår læremester. Vi kunne stått på kassa og ropt, men i stedet viderefører vi en strategi der vi prater med de som styrer pengene, i stedet for å krige. Vi får igjennom det vi skal uten streik og konflikt. Det er måten vi jobber på her inne på Herøya. Jeg ser ikke så mye av den arbeidsmåten ute. Derfor tror jeg at mange tillitsvalgte i LO oppfatter at vi er annerledes og spesielle.

Moderne måte å jobbe på

– Vi ønsker vekst, vi ønsker å bevare de godene vi har, og vi ønsker å bevare arbeidsplassene. Tenk på de åtte klubbene i HAF, sier John Øivind. – Vi jobber i bedrifter som er giganter. INOVYN er en gigant, Yara er en gigant, Bilfinger er en gigant. Bedriftene er ulike med forskjellig lønnsnivå, men likevel står vi sammen. Det er en styrke, og det er fordi tillitsvalgte er enige om at det er arbeidsplasser som er det viktigste. På mange måter er vi samhandlingsmodellen i praksis.

Det er mye mer krevende å si ja og stå for det enn å si: nei, ikke faen. I dag trenger vi tillitsvalgte som tør.

Tor Morten er enig. – Jeg er avhengig av at bedriften tjener penger for å sikre arbeidsplassene og trygge mine medlemmer. Det kan være uenighet innad, men vi står for de synspunktene vi mener er best på lang sikt. Vi ser nå en situasjon der vi kanskje må fraskrive oss rettigheter for å komme gjennom koronakrisa. Det er mye mer krevende å si ja og stå for det enn å si: nei, ikke faen. I dag trenger vi tillitsvalgte som tør. Den modellen har vi utviklet inne på Herøya, og derfor er vi sterkere enn noen gang. HAF forvalter styrke via samarbeid.

– Vi jobber på nye måter, men vi står på den samme plattformen som før. Og det er det jeg vil kalle HAF-skolen. Der lærer vi ting som ikke blir formidlet på vanlige fagforeningskurs. Det er mange i vår egen bevegelse som ikke forstår oss i HAF, men jeg mener at vår måte å jobbe på, er moderne. Vi føler at HAF er mer moderne enn LO selv.

Sitter i styrerommet i europeiske storselskaper

– Hvordan er det å jobbe lokalt i et stort konsern?

Både Thorsen og Selmer er fagforeningsledere på heltid, John Øivind Selmer fra 1993 og Thorsen fra 2006. De jobber sammen i HAF, men til daglig er de tillitsvalgte i hvert sitt internasjonale konsern, Bilfinger og INOVYN. Det betyr at fagforeningskollegene jobber annerledes enn de fleste norske tillitsvalgte.

Portrettbilde av Jon Øivind Selmer

Bilfinger Industrial Services Norway AS er en del av det tyske konsernet Bilfinger SE, som er et av Europas ledende selskaper innen industrielt vedlikehold og service. INOVYN er eid av INEOS og er Europas ledende lut- og PVC-produsent med fabrikker i åtte europeiske land.

– HAF består i dag av åtte klubber, forklarer John Øivind. – INOVYN eies av Jim Rathcliff, Englands rikeste mann. Bilfinger har tyske eiere. De andre bedriftene der vi har medlemmer, har andre eierforhold, så HAF har mange ulike eiere å forholde seg til.

– Vi som jobber mot store, internasjonale eiere, bygger opp respekt og tillit på vår måte. Våre eiere vet at om vi ikke finner en løsning, så skjer det noe, understreker Tor Morten. – Det trenger ingen å si. Det er en del av en gjensidig respekt. Derfor finner vi løsninger i styrerommet eller på direktørkontoret - bak lukkede dører. Diskusjonene kan være tøffe, men de foregår i fora der ingen taper ansikt. Ledelse og tillitsvalgte har ulike roller, men på de fleste områdene er målet vårt det samme – det er å sikre arbeidsplassene.

– Tor Morten jobber i et konsern med tyske eiere. Bilfinger er mye større enn Hydro noen gang var. Jeg jobber i et konsern som er nr. 1 i Europa innen PVC. Da vi var i Hydro, var vi nr. 8. Så ja, vi har våre utfordringer, men vi tar dem i styrerommene. Der kan det være dramatisk, ikke minst når vi diskuterer investeringer, sier John Øivind. – Det er mange PVC-fabrikker i Europa, og alle vi ha investeringer. Vi har investert sammenhengende i vårt område de siste 20 årene, og det må det være en grunn til. Vi er ikke pusekatter, men vi gjør jobben inne i styrerommene.

Trepartssamarbeid og norsk kultur

– Dere sier at deres plattform som fagforening er å ha en rolle i trepartssamarbeidet. Hvordan tar dere den kulturen med dere inn i hver deres internasjonale organisasjon?

– I INOVYN møtes fire fagforeningsledere fra England, Italia, Belgia og Norge. Vi skal passe på alle INOVYN-fabrikkene i Europa. Jeg har ansvaret for Skandinavia. I dag sier de andre fagforeningslederne at de er glade for at de har lært så mye av den skandinaviske samarbeidsmodellen. For meg er det samarbeidet en selvfølge. Det er sånn vi jobber, og da er det gøy å høre at andre lærer mye av oss.

– Det er som Per Wold sa: alt til sin tid. Han skjønte tidlig viktigheten av bedriftsdemokratiet og kom tett på ledelsen, forklarer Tor Morten. – Per Wold og HAF ble et viktig redskap for direktørene på Herøya. De fikk ikke utrettet noe om ikke de var enige med HAF. Jeg mener at vi har bygget opp et unikt samarbeid her på Herøya. Kulturen vi har jobbet fram i HAF, er helt spesiell. Det tror jeg lederne i Yara, INOVYN og Bilfinger er enige i.

Vi er ikke ansatt i våre jobber, vi er valgt. Og om medlemmene ikke er fornøyde med arbeidet vi gjør, så blir vi kastet.

– Hva gir det dere personlig å jobbe med fagforeningsarbeid?

– Det er ekstremt lærerikt, slår John Øivind fast. – Nå har jeg jobbet som heltidstillitsvalgt siden -93, og jeg kunne ikke drømt om å få så mye kunnskap som jeg har fått i disse årene. Vi er ikke ansatt i våre jobber, vi er valgt. Og om medlemmene ikke er fornøyde med arbeidet vi gjør, så blir vi kastet. Sånn er det, og jeg er på valg hvert år. Jeg må gjøre en god jobb for folkene mine.

– Dere har valgt å stå i utsatte posisjoner der dere er utsatt for kritikk. Hvorfor stiller dere til valg hvert år?

– Jeg ønsker å få gjort ting for å trygge arbeidsplasser, svarer Tor Morten kjapt og bestemt. – Det som gir meg mest, er å jobbe for medlemmene og sikre arbeidsplassene.

– Vi vet ikke hvordan det blir framover, men det er klart at vi står foran en krevende periode. Vi kommer til å få kontroll over viruset, og vi kommer til å kunne leve med det, men samfunnet vil endre seg. HAF skal være en premissleverandør da også, slår John Øivind fast. –Herøya Industripark og anleggene i Bamble utgjør til sammen Norges største industriarbeidsplass. Hvordan kan det ha seg at vi har gjennomgått tre store omstillinger uten bråk, er lønnsledende i landet og har nye fabrikker med utenlandske eiere? Det er ikke tilfeldig, og vi i HAF skal ha mye av æren for det.

Selmer og Thorsen med vimpler fra foreningene

Tor Morten Thorsen

Leder i Herøya arbeiderforening, klubbleder i Bilfinger Øst og medlem i Bilfinger European Works Council og styremedlem i Bilfinger Norge AS.

– Jeg begynte som sommervikar i Magnesiumfabrikken i -79. Hadde tatt fagbrev som maskinarbeider og jobbet sammen med Per Wold i Revisjonsgruppa. Han spurte om jeg ville ha jobb videre i stedet for å gå på skole. Jeg takket ja, og fikk umiddelbart HAFs grønne medlemsbok i handa. Det var en selvfølge at jeg ble medlem.

Han overtok som lokal tillitsvalgt i elektroavdelingen, og kom inn i HAF-styret. – Det skjedde på slutten av 90-tallet, og deretter ble det i praksis fagforeningsarbeid på heltid.

Hydro Production Partner hadde 22 verksteder på Herøya og etablerte Vedlikeholdssenteret. Thorsen ble valgt til nestleder i klubben for de ansatte. Da lederen ble syk, ble han kastet inn i arbeidet midt under salgsprosessen. Bilfinger ble ny eier.

John Øivind Selmer

Sekretær i HAF og leder klubben på INOVYN.

Selmer kom til PVC-fabrikken fra Union. – Jeg har alltid vært opptatt av politikk og hadde dyp respekt for HAF allerede lenge før jeg begynte å jobbe for Hydro. Da jeg ble valgt inn i HAF-styret i 1991, gikk jeg fremdeles skift. Det gjorde jeg fram til -93. Da hadde Greenpeace bestemt seg for å angripe PVC og klor, og jeg fikk beskjed fra ledelsen om å sette det inn i riktig perspektiv. Jeg gikk over på dagtid og jobbet med miljøsaker samtidig som jeg var tillitsvalgt i HAF. I praksis jobbet jeg full tid med miljøsaker for HAF, medlemmene og bedriften.

Nå er Selmer klubbleder i INOVYN Norge og nestleder i INOVYN European Works council, styremedlem i forretningsstyret for INOVYN Norge og sekretær i HAF.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler