Glad for Yara-oppdrag i en vanskelig periode

Bilde av tre menn i fullt arbeidsantrekk, på en høyde i ammoniakkfabrikken

KREVENDE: Thomas Olsen, Markus Ståland og Trond Gregård Knutsen har den krevende oppgaven med å dykke inn i tanken med nitrogenatmosfære for å skifte katalysatormasse.

– Vi er veldig glade for oppdragene vi har for Yara nå. Det gjør at vi kan redusere antall permitterte i denne vanskelige koronaperioden, forteller prosjektsjef hos IBKA Robert Monsen.

IBKA har åtte mann i sving under Yaras revisjonsstans i ammoniakkfabrikken. I tillegg utfører selskapet preventivt vedlikehold i fullgjødsel- og kalksalpeterområdet.

Revisjonsstans for å sjekke rørledning

Normalt kjører Yara vedlikeholdsstanser i ammoniakkfabrikken hvert fjerde år. Dette er ikke en slik hovedstopp. Ammoniakkfabrikken får etangass gjennom en rørledning som går under Frierfjorden mellom Rafnes og Herøya, og nå var det behov for å sjekke den ledningen.

– Vedlikeholdsstansen var egentlig planlagt i fjor høst, men den måtte utsettes på grunn av ammoniakkbalansen i Yara. Det var for lite ammoniakk i Europa. Da vi skulle planlegge denne stoppen var vi inne i perioden der norske myndigheter stengte ned Norge pga. Covid-19. Dette gjorde at vi var veldig usikre på om vi ville klare å gjennomføre stoppen, men vi valgte å kjøre en stans med redusert omfang. Det er ca. 50 personer i sving under stoppen, sier Gunnar Kongsvoll. Han er prosessingeniør og kontaktperson for IBKA under revisjonsstansen.

Kongsvoll og Monsen utenfor fabrikk foran IBKA-bil

STOPP: prosessingeniør og kontaktperson for IBKA under revisjonsstansen Gunnar Kongsvoll (til venstre) og prosjektsjef hos IBKA Robert Monsen er fornøyde med at stoppen kunne gjennomføres.

Kongsvoll forteller at arbeidet har gått greit, selv om mannskapene må ta spesielle hensyn på grunn av koronaepidemien. Mannskapene som sjekker ledningen, kom fra Nederland, og de startet jobben med en 14 dagers karanteneperiode.

– Jobben i seg selv er ikke så omfattende, men den krever spesialkompetanse og -utstyr. De kjører en pigg gjennom røret, og vi får en masse bilder og data som viser tilstanden på gassledningen.

IBKA bytter katalysatormasse i to reaktorer

Når fabrikken står, benytter Yara anledningen til å gjøre andre vedlikeholdsjobber. IBKA jobber i to reaktorer som har hatt trykkfall. Det førte med seg begrensninger i produksjonen.

– Vi bytter katalysatormassene inne i reaktorene. Det er en spesiell jobb for oss fordi mannskapene dykker i en tank med nitrogenatmosfære, og det stilles spesielle krav til HMS, forteller prosjektsjef Robert Monsen.

IBKAs folk fjerner katalysatormassen fra to store beholdere. Massen reagerer på luft, så det er rent nitrogen i beholderne. Det betyr at folkene må jobbe med pusteluft – litt som om de hadde jobbet under vann.

Yara-ansatt på kontrollrom

SIKKERHET: Tore Kaarstein holder oppsyn med lufttilførsel og har kommunikasjon med de som dykker inn i anlegget og fabrikkens kontrollrom.

– Det er en krevende jobb. Deler av massen måtte meisles ut, og det kan være utfordrende når folkene våre må jobbe med fullt pusteutstyr og gassdress. En mann er inne i tanken. Utenfor entringsluken står to mann. En kollega i fullt utstyr, klar til å entre tanken om det skjer noe, og en som har radiokommunikasjon med enda en kollega i «live support». Han sjekker lufttilførsel og har kommunikasjon med de som dykker inn i anlegget og fabrikkens kontrollrom.

Reduserer antall permitteringer

– Vi synes det er flott at Yara leier oss inn for å gjøre mer forebyggende vedlikehold i andre deler av gjødselproduksjonen. Det gjør at vi kan redusere antall permitteringer. Vi har mange ekstra oppdrag fra Yara i denne perioden, og vi setter stor pris på at selskapet velger å engasjere underentreprenører i en så vanskelig tid. Det er å ta samfunnsansvar, mener prosjektsjef Monsen.

Bilde fra ammoniakkfabrikken
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler