Fullt trøkk på gedigent senter for industriell innovasjon på Herøya

Gotaas og Aasland med aktuell tomt for bygging av innovasjonssenter i bakgrunnen

Kjører aktivt: Herøya Industripark-ledelsen kjører aktivt ut i dugnaden for industriell innovasjon. Fra v: adm.direktør Sverre Gotaas og Skjalg Aasland, leder for Utvikling og Byggforvaltning i Herøya Industripark AS

Nå rigger Herøya Industripark til for at Forskningsparken på Herøya om noen år er utvidet til en innovasjons-hub med et stort antall mennesker som jobber med industriell innovasjon nasjonalt og internasjonalt. 

– Vi har full trøkk på flere utviklingsprosjekter hos oss forteller, Skjalg Aasland, leder av Utvikling og Byggforvaltning i Herøya Industripark AS.

I januar fortalte Aasland om industriparkens ambisiøse satsing på å utvikle og bygge et kompetanse- og digitaliseringssenter på Herøya.   

Fått kick start

– Nå har vi fått en kick-start, sier Aasland. – Vi merker stor interesse og innovasjonsprosjekter er mer aktuelt enn noensinne. Offentlige myndigheter, både i Norge og EU, signaliserer at de løsner opp pengesekker for å akselerere opp innovasjon i næringsliv og industri, forteller han.

Tar ledelsen

– Det er spesielt viktig, mer enn noen gang, å bygge rundt gründere og innovatører, sier Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS. – Og det er helt nødvendig at noen tar ledelsen. Det er det vi gjør. Sammen med Sintef, som også ser på Herøya som et viktig sted å få til et innovasjonssenter, er også Universitetet i Sørøst-Norge, Proventia, Industriklyngen IGT og forskerne i forskningsparken viktige aktører i et slikt senter. Vi jobber langs de linjene, for å få folk til å se at det er hit de må komme hvis de har en god idé eller vanskelig problem som skal løses.

– Det er spesielt viktig, mer enn noen gang, å bygge rundt gründere og innovatører

Industriparkselskapet tar en aktiv posisjon som vertskap og som eiendomsselskap gjennom å bygge, drifte og leie ut eiendom. – Samtidig engasjerer vi oss med å bidra til det grønne skiftet gjennom utvikling. Vi er med aktivt hele veien for å finne ut mer om behovene, utfordre oss selv og industrien til å komme fram med de beste løsningene industri og samfunn trenger framover, sier Gotaas.

Ta en posisjon ingen andre har 

– Herøya er det største senteret for prosessindustri i Norge. Det betyr at med de store industribedriftene og leverandørindustrien er det naturlig at vi tar en posisjon sammen som ingen andre har tatt. Ingen andre står nærmere i dette landet til å få til et godt og tungt kompetansesenter innenfor fremtidens industri enn det vi gjør her på Herøya, sier Gotaas.

Bety noe for hele bransjer og samfunn  

to menn i forkant, med aktuell tomt i bakgrunnen

Sverre Gotaas (til venstre) og Skjalg Aasland foran tomta kompetansesenter skal bygges. Foto: Ole Bjørn Usnæs

– Vi ser for oss et kompetansesenter med innovasjonsmiljøer som betyr noe for hele bransjer og samfunnet, og ikke bare for enkeltbedrifter, sier Aasland. –  Sammen med flere industribedrifter og Bouvet er vi nå i sluttfasen med å konkretisere innholdet i et digitaliseringssenter, som er en del av dette kompetansesenteret vi nå ser for oss, forklarer han.

Bygge utviklingsmotor

– Kompetansesenteret er for alle som er interessert i å være med å drive industri og samfunn framover, sier ledelsen i Herøya Industripark. – Våre ambisjoner er at når folk snakker om Herøya i framtiden, skal det være utviklingsmotoren folk snakker om. Når folk snakker om innovasjon i industrien skal dette være synonymt med miljøet på Herøya Industripark.

– Nå gleder vi oss til å invitere forskere, gründere, industri og leverandører til å se muligheter for å bli med å utvikle norsk industri videre fra innovasjonsmiljøet på Herøya, sier Gotaas og Aasland.  

Kontaktinfo

Sverre Gotaas, email sverre.gotaas@hipark.no telefon 90249734

Skjalg Aasland, email skjalg.aasland@hipark.no telefon 93238113

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler