Bygging av garasjeanlegg for Grenland Brann og Redning på Herøya

Bilde av parkeringsplassen som nå skal omgjøres. Tre portrettbilder, øverst Morten Meen Gallefos, midten Øystein Østenå, nederst Kristian Solberg

Parkeringsplassen blir nå et anleggsområde, her skal nytt garasjeanlegg for Grenland Brann og Redning bygges. På bildet til høyre fra øverst til nederst: Morten Meen Gallefoss, leder Grenland Brann og Redning, Øystein Østenå og Kristian Solberg, begge Drift Herøya Industripark AS

– Vi tilrettelegger nå for infrastruktur til garasjeanlegget Grenland Brann og Redning skal bygge på tomta som i dag brukes til parkeringsplass, sier Kristian Solberg i Herøya Industripark AS.

Det er anleggsstart denne uka, og parkeringsplassen vil bli sperret for parkering.

Trenger mer plass

– Bakgrunnen for vår bygging er hovedsakelig plassmangel og slik at vi kan få alt vårt beredskapsutstyr innendørs, sier leder for Grenland Brann og Redning, Morten Meen Gallefoss. – Vi får også i nær fremtid ny tankbil og vi er i gang med detaljplanlegging av ny liftbil (høydeberedskap), dette er redskap som tar større plass en de eldre utgavene.

– Det er også kommet nye krav til kreftreduserende tiltak for brannpersonell som medfører en større arealbruk, sier han.

Meen Gallefoss estimerer byggeperiode for anlegget til ca fire måneder.

Følg skilting rundt anleggsplassen

Kart over berørt område

Illustrasjon som viser porter som kan bli berørt av periodevis gravearbeid. Følg skilting.

– Det vil bli skiltet for gående og syklende rundt anleggsplassen, sier Øystein Østenå. Han oppfordrer til å følge skiltet omvei mens gravearbeidene pågår. – Det kan bli noe restriksjoner i perioder på bruk av gang- og sykkelport, men jeg regner med at den for det meste vil være i vanlig drift, sier han.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler