Vil bruke mer industrivarme fra Herøya til å varme opp byen

Skagerak Varme teamet på Herøya

Planer for å hente mer industrivarme til oppvarming: Fv. Skagerak Varmes Øystein Guldberg driftsansvarlig på Herøya, Svein Morten Rogn, adm. Direktør og Oddvar Arnø, prosjektleder har planer for å hente ut mer industrivarme til å varme opp Porsgrunn og Herøya Industripark.

– Her i Porsgrunn er det opplagt at vi må hente overskuddsvarme fra industrien på Herøya.

Det sier Svein Morten Rogn, adm.direktør i Skagerak Varme. Han mener det er mye å tjene på gjenbruk av overskuddsenergi og å bruke annen energi enn elektrisitet til oppvarming, både for byer og strømkunder.

Det er ikke bare ledelsen i Skagerak Varme som ivrer for fjernvarme. Verdens økonomiske forum (WEF) satte nylig fjernvarme på dagsorden, skriver Norsk Fjernvarme på nettsiden. WEF presenterer i en video fjernvarme som "en smart og miljøvennlig måte å varme hus på". Det er bra for planeten og kan bruke energi som ellers går til spille, heter det i videoen. 

Store potensialer

Skjalg Aasland, Tove Kilen og Pål Berg

Milepæl: Herøya Industripark AS markerte en milepæl da de koblet sitt første bygg 127 i Forskningsparken til fjernvarmenett for et par år siden. Fra venstre Skjalg Aasland og Tove A. Kilen, Herøya Industripark AS, og Pål Berg, Bilfinger. (Foto:Ole Bjørn Ulsnæs)

Rogn forteller om store potensialer. – På Herøya har vi det største fjernvarmeanlegget totalt sett i Skagerak Varme, men vi henter ut bare fem prosent overskuddsvarme fra industribedrifter her i dag. Det er altfor lavt. Her er det mye mer å gå på.  

Skagerak Varme har siste 15 år utviklet og bygd sammen med Yara Porsgrunn, Herøya Industripark AS og Bilfinger, 17 kilometer fjernvarmenett. 

Planlegger utvidelse og effektivisering 

Nå planlegger Skagerak Varme for utvidelser og effektivisering av fjernvarmesystemet de nærmeste årene.   

– På Herøya ser vi muligheter for å bygge ut videre sørover mot Herøya Næringspark og nordover mot Gunneklev og Roligheten, forteller Oddvar Arnø, prosjektleder Skagerak Varme.  – Det er spesielt viktig at vi er med nå, særlig i utbyggingsområder, som bl.a. Roligheten som er under full utvikling.   

Akkumulator - Powertank 

Svein Morten Rogn og Oddvar Arnø ved ventil som skiller ut overskuddsvarme.

Mye mer å hente: - Fra industrien på Herøya er det mye mer spillvarme å hente ut, sier Svein Morten Rogn, adm.direktør (foran) og Oddvar Arnø, prosjektleder Skagerak Varme. Her ved ventilen i Herøya Industripark som skiller ut overskuddsvarme fra gjødselproduksjon til Yara Porsgrunn.  

Svein Morten Rogn forteller også om planer for å effektivisere fjernvarmesystemet.  

– Nå framover planlegger vi for en akkumulatortank. Det er en type «powertank» tilsvarende Power Wall Tesla, men for vannbåren energi, også kalt "blått batteri", forklarer han.  

Klokt å bygge batterier 

– Det er klokt å bygge batterier, mener Rogn.  

– Lagring av overskuddsenergi fra industrien i fjernvarmesystemer bidrar til å frigjøre strømnettet for elektrifiseringen som er på gang i samfunnet. Vi bruker jo mer og mer elektrisitet i hverdagen, og ENOVA er interessert i fjernvarmesystemer for å få til en bredere energimiks i byer hvor presset på el-forsyning er stort.  

– Spillvarme er jo heller ikke lineær, den varierer. Med en akkumulatortank har vi en unik mulighet til å ta vare på varmen, fra to timer til to uker, avhengig av størrelse og energien i spillvarmen, forklarer Rogn. 

«Urban energi»  

I dag får 60 næringsbygg og gater i Porsgrunn, samt Urædd Fotball, overskuddsvarme fra Yaras gjødselproduksjon via fjernvarmenettet til Skagerak.   

– Vi kaller fjernvarme «urban energi», sier Svein Morten Rogn. – «Urban Energi» betyr at vi henter ut lokale energiressurser som allerede finnes i og nær byer og tettsteder. 

Viser utvidelsesmuligheter og peker sydover

Utvide fjernvarmenettet: Prosjektleder Oddvar Arnø, peker på utvidelsesmuligheter sørover i Herøya Industripark for Svein Morten Rogn og Øystein Guldberg. 

Les mer:

Skagerak Varme Porsgrunn 

Urban Energi 

fjernkontrollen.no, oversikt over energikilder for fjernvarme 2018  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler