Over 200 millioner investert. – Eierne ber oss om å være enda mer ambisiøse

Skjalg Aasland ute under rørbro

All grunn til å smile: Skjalg Aasland leder for Utvikling og Byggforvaltning i Herøya Industripark AS har all grunn til å smile over investeringsvillig eier, Oslo Pensjonsforsikring (OPF). Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) har investert over 200 millioner kroner i Herøya Industripark de tre siste årene. 

Investeringstakten er doblet hvert år siden OPF overtok som eier i 2016

– OPF ønsker utvikling som oss. Vi blir til og med utfordret på å være enda mer ambisiøse, forteller utviklingsleder Skjalg Aasland i Herøya Industripark fornøyd. 

Aasland lister opp en lang rekke gjennomførte og pågående utviklingsprosjekter, som både utvider og fornyer industriparken på Herøya.

– Vi har også flere store prosjekter i pipeline som ikke kan offentliggjøres ennå, sier Aasland med lurt smil. 

Satse enda mer ambisiøst  

Herøyas utvikler er opptatt av framtiden.  

- Kompetansebygget skal være synlig på Herøya og vil utvide og integrere eksisterende forskningsmiljøer i Herøya Forskningspark

Hva er neste drømmeprosjekt?

– Drømmeprosjektet nå jobber vi med allerede. Det er et Kompetanse- og digitaliseringsbygg, forteller Aasland. – Vi presenterte konkrete planer for et storstilt nybygg på mange tusen kvadratmeter med investeringer i flere hundre millioners klassen til eier og styret. Svært ambisiøst, synes vi. Da ble vi bedt om å være enda mer ambisiøse.  

Hvorfor kompetansebygg?

– Vi ønsker å tiltrekke oss enda mer prosessindustri og flere forskningsmiljøer. Kompetansebygget skal være synlig på Herøya og vil utvide og integrere eksisterende forskningsmiljøer i Herøya Forskningspark i henhold til vår strategiplan.

Investeringer i bærekraftig utvikling  

Hvilke krav setter OPF til investeringer?

– Hvis prosjektet er bra nok, og kan vise til bærekraftig utvikling, sikker og stabil drift, solide bedrifter og avkasting over tid, da innfrir vi eiernes krav. OPF har en sterk miljøprofil som også passer Herøya industripark svært godt, sier Aasland. 

Miljø er et viktig satsningsområde i OPFs eiendomsportefølje, skriver OPF om eiendomsvirksomheten på nettsiden sin. Ved kjøp av eiendommer og rehabiliteringsprosjekter, er miljøstatus og energieffektivitet et av de viktigste kriteriene.

Eier med langsiktig perspektiv

OPF har en forvaltningskapital på 100 milliarder kroner. Av dette har vi investert rundt 19 milliarder i eiendom, skriver OPF videre på nettsiden. 

– Vi er svært fornøyd med eieren vår som har kapital og store ambisjoner om å satse langsiktig på framtidsrettet ny utvikling i Herøya Industripark.

200 millioner kroner til utvikling av Herøya Industripark 

Oppkjøp av bygg:

Nybygg: for leietaker Caverion 

Nye tomteområder, infrastruktur: Utvide og tilrettelegge nordre Herøya, Roligheten

Fornyelse eksisterende byggHerøya Forskningspark, sentralkantine, Hovedkontor Bygg 25. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler