Posefilter og tørke løftet på plass i nytt bygg hos Inovyn

Løft over tak, nesten på plass

Selve tørkeanlegget og posefilteret ankom byggeplassen i små deler i slutten av august. Tiden fra september til november har gått med til å sammenstille delene til et komplett tørkeanlegg og posefilter. Bilfinger lokalt har hatt ansvaret for disse arbeidene under veiledning av supervisor fra leverandøren av utstyret.

Midt i november ble to store enheter løftet på plass i INOVYNs PVC-fabrikk. Posefilteret og tørken kom til Herøya Industripark i deler og ble satt sammen på site av Bilfinger. De to løftene var en milepæl i prosjektet, og med dette utstyret på plass kan bygget lukkes.

INOVYN skal øke produksjonen av pasta-PVC fra 40 til 55 tusen tonn i fabrikken i Herøya Industripark. INOVYN står selv for prosessdesign, mens Bilfinger har fått ansvaret for prosjektledelse, detaljengineering, anskaffelse og anleggsledelse av utvidelsesprosjektet, som kalles «Venusprosjektet».

Anlegget settes i drift som planlagt

Løft over tak

Tørkeanlegget kom til byggeplassen i deler og er bygget på site. Tørka ble løftet på plass gjennom taket.

Prosjektleder Jonny Olsen forteller at prosjektet medio november ligger fire uker etter framdriftsplanen. – Med lukking av bygget til nyttår og med det aktivitetsnivået vi nå planlegger fremover, ligger det likevel til rette for å rekke ferdigstillelse for Bilfinger P&Cs leveranse til avtalt tid, understreker Olsen.

Uttesting av deler av anlegget starter i desember med planlagt oppstart av det komplette anlegget i starten av mai. Den tidsplanen er innenfor tidsramma INOVYN har satt for igangkjøring av anlegget.

Godt samarbeid i krevende prosjekt

Firing av anlegg

TRANGT: Tørkeanlegget fires ned gjennom taket og etasjeskillene før det står på riktig plass.

Prosessutstyret leveres av ulike underleverandører. Konkurransen om oppdragene har vært sterk, og Bilfinger har fått de fleste store installasjonskontraktene i prosjektet, som bygningsmessige arbeider, mekanisk, rørarbeid og installasjon av tørka. Polske Promostal har leveransen av stålstrukturen, og NLI har installasjonsarbeidene på E&I.

– Prosjektet er krevende, men alle som jobber med Venusprosjektet er inkludert i et godt og tett samarbeid, sier Olsen.

Det jobbes innvendig i PVC fabrikken, som er i full drift. Et nytt bygg er ført opp, og innvendig i det nye bygget pågår installasjonsarbeider. Samtidig jobbes det på rørbroer i Yaras område.

– Det er allerede utført en stor og god jobb på detalj-engineering og anskaffelser, forteller Olsen. – Totalt er det utarbeidet anskaffelser av 55 til 60 forskjellige leveranser og tjenester. Dette er prosesser som krever ressurser, tid og tett samarbeid.

Sterkt fokus på HMS

– Venusprosjektet har et sterkt fokus på HMS, forteller anleggsleder Vjenceslav Parat. – Vi har et strengt regime rundt arbeidstillatelser, HMS og koordinering på byggeplassen. Den øverste ledelsen i Bilfinger og INOVYN er også med på «safety walks», som vi kaller det. Et av målene med at ledelsen er inkludert, er å forankre HMS helt fra toppen og nedover i Bilfingers og INOVYNs organisasjoner, slik at vi kan diskutere og finne gode løsninger på de HMS-utfordringene vi møter daglig.

fra venstre Morten Sundbakk, Vjencslav Parat og Ole Jan Aaltvedt.

LEDER PROSJEKTET: fra venstre Morten Sundbakk (TS Group) er pakkeansvarlig for tørkeinstallasjonen og konsultativ gruppeleder, Vjencslav Parat (Bilfinger) er anleggsleder og HMS-koordinator og Ole Jan Aaltvedt (Bilfinger) er ansvarlig for piping og mekaniske disipliner.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler