Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Industrial Green Tech-klyngen på Herøya har flere nye sirkulærprosjekter i pipeline

Kjerneteam: IGT-klyngens arbeidsutvalg i industriell sirkulærøkonomi ledes av kjerneteamet fv. Per Bakke, OiW Process, Eva Boxaspen, Bjorstadddalen Næring, Trond Risberg, Isola og Jørgen Nyhus, Norner.

Industrieksperter fra Herøya og Grenland i Industrial Green Tech-klyngen (IGT) gjennomførte nylig sitt fjerde gruppemøte om industriell sirkulærøkonomi i Herøya Industripark.

De samarbeider om å hente ut og ta i bruk flere verdier fra sidestrømmer, avfall, utslipp og spillvarme fra industri på Herøya og i Grenland/Telemark. Flere nye prosjekter er i pipeline.

Gruppen er bredt sammensatt av virksomheter i hele verdikjeden.

Går opp løypa – ser nye muligheter

Målet er å øke tempo.

– Vi går opp løypa sammen og ser en mosaikk som vi nå jobber med å sette sammen til nye konkrete prosjekter, forteller Jørgen Nyhus fra Norner. Han er med i arbeidsutvalget og er en av pådriverne i IGT-klyngens arbeidsgruppe på industriell sirkulærøkonomi. 

Nyhus avslører at de ser flere prosjektmuligheter, men at det er litt for tidlig å fortelle mer om dette nå.

To områder- avfall og energi

Arbeidsgruppen konsentrerer seg om to fellesområder.  

Oppdraget er å hente ut og ta i bruk enda flere ressurser og verdier fra sidestrømmer i industri på Herøya og i Grenland. – Vi ser muligheter for å hente ut verdier fra avfall og fra energi, spesielt fra vann hvor utnyttelse av både høy- og lavtemperaturenergi er aktuelle, forteller Nyhus. 

bildet av prosjektgruppen  industriell sirkulærøkonomi

Industriekspertsamarbeid, stående bak fra venstre: Bjarne Nenseter, Sintef Molab. Geir Idar Holte, Kebony. Trond Risberg, Isola. Jørn Sundbø, Inovyn og leder PVC Forum Norge. Kjell Simonsen, Periti. Magnar Brekka, Frier Vest AS. Foran fra venstre: Jørgen Nyhus, Norner. Kristian Aas, Sintef Tel-Tek. Ingrid Ohna, Industrial Green Tech (IGT). Eva Boxaspen, Bjorstadddalen Næring. Inge Nilsen, Ineos. Marte Nyheim, Bilfinger. Irene Siljan Vestby, klyngeleder IGT, Terje Fuglerud, Inovyn. Per Bakke, OiW Process.

– Industri har fordeler i sirkulærøkonomi, påpeker Nyhus. – Det er lettere å ta i bruk sidestrømmer fra industri, fordi bedriftene kjenner innholdet i avfall og utslippene sine godt, forklarer han. – Det blir en slags «produktsspesifikasjon», og dermed også lettere å ta i bruk.

Knappe ressurser gir incentiver

Verdier fra sidestrømmer i industri skal brukes inn i nye produkter og bidra til å redusere utslipp og avfallsmengder.

– Knapphet på ressurser gir oss incentiver til prosjekter som økonomisk kanskje ikke går rundt, men i en helhetsvurdering gir det store miljømessige effekter, sier Nyhus. – Vi skal finne nye industrielle forretningsmuligheter, men også bidra til å profesjonalisere utnyttelse av sidestrømmer og energi fra industrien, legger han til.

Ute etter smitteeffekt – klyng med oss!

– Gode idéer smitter. Vi er ute etter en smitteeffekt, sier han.

Gruppelederen i industriell sirkulærøkonomi snur seg og går inn i arbeidsmøtet igjen. På ryggen står det, «Klyng med oss»!, en oppfordring til enda flere å bli med som pådriver for at det «grønne skiftet» skal skje.

Kontaktinfo IGT-klyngens arbeidsgruppe i Industriell sirkulærøkonomi:

Jørgen Nyhus, telefon 922 35 317, jorgen.nyhus@norner.no
Per Bakke, OiW Process, 915 42 636, per.bakke@oiwp.no
Eva Boxaspen, Bjorstadddalen Næring, 926 88 844, eva@bjorstaddalen.no
Trond Risberg, Isola, 988 91 886, t.risberg@isola.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler